Divisions / Bouwwerkzaamheden 821

Zoek
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Bouwwerkzaamheden

Code Name
45100000-8 Bouwrijp maken van terreinen
45110000-1 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45111000-8 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111100-9 Sloopwerkzaamheden
45111200-0 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111210-3 Steenvrij maken door middel van explosieven en dergelijke
45111211-0 Explosiewerkzaamheden
45111212-7 Steenvrij maken
45111213-4 Ruimen van bouwterreinen
45111214-1 Ruimen door explosie
45111220-6 Verwijderen van begroeiing op bouwterreinen
45111230-9 Grondstabilisatie
45111240-2 Gronddrainage
45111250-5 Uitvoering van bodemonderzoek
45111260-8 Terreinvoorbereiding voor mijnbouw
45111290-7 Voorbereidende werkzaamheden voor leidingen
45111291-4 Inrichten van de bouwplaats
45111300-1 Demontagewerkzaamheden
45111310-4 Demontagewerkzaamheden voor militaire installaties
45111320-7 Demontagewerkzaamheden voor veiligheidsinstallaties
45112000-5 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112100-6 Graven van geulen
45112200-7 Afgraven van grond
45112210-0 Afgraven van teelaarde
45112300-8 Landophoging en -winning
45112310-1 Landophoging
45112320-4 Landwinning
45112330-7 Ruimen van bouwterrein
45112340-0 Bodemsanering
45112350-3 Ontginnen van braakliggende grond
45112360-6 Bodemherstel
45112400-9 Graafwerkzaamheden
45112410-2 Graven van grafkuilen
45112420-5 Uitgraven van kelders
45112440-1 Aanleggen van terrassen op berghellingen
45112441-8 Aanleggen van terrassen
45112450-4 Archeologisch opgravingswerk
45112500-0 Grondverzet
45112600-1 Uitgraven en opvullen
45112700-2 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45112710-5 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45112711-2 Landschappelijk ontwerp voor parken
45112712-9 Landschappelijk ontwerp voor tuinen
45112713-6 Landschappelijke vormgeving van daktuinen
45112714-3 Landschappelijk ontwerp voor begraafplaatsen
45112720-8 Landschappelijk ontwerp voor sport- en recreatieterreinen
45112721-5 Landschappelijk ontwerp voor golfbanen
45112722-2 Landschappelijk ontwerp voor paardrijterreinen
45112723-9 Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
45112730-1 Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen
45112740-4 Landschappelijke vormgeving op luchthavens
45113000-2 Werken op bouwterrein
45120000-4 Uitvoeren van proefboringen
45121000-1 Proefboren
45122000-8 Maken van proefboorgaten
45200000-9 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000-2 Bouwen van gebouwen
45211000-9 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45211100-0 Werkzaamheden voor huizenbouw
45211200-1 Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
45211300-2 Bouwen van woningen
45211310-5 Bouwen van badkamers
45211320-8 Bouwen van veranda's
45211340-4 Bouwen van meergezinswoningen
45211341-1 Bouwen van flatgebouwen
45211350-7 Bouwen van multifunctionele gebouwen
45211360-0 Bouwwerkzaamheden voor stadsontwikkeling
45211370-3 Bouwen van sauna's
45212000-6 Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
45212100-7 Bouwen van vrijetijdsvoorzieningen
45212110-0 Bouwen van vrijetijdscentrum
45212120-3 Bouwen van themapark
45212130-6 Bouwen van pretpark
45212140-9 Recreatiefaciliteiten
45212150-2 Bouwen van bioscoop
45212160-5 Bouwen van casino
45212170-8 Bouwen van gebouw voor ontspanningsdoeleinden
45212171-5 Bouwen van vermaakcentrum
45212172-2 Bouwen van recreatiecentrum
45212180-1 Bouwen van kaartverkooppunten
45212190-4 Aanbrengen van zonwering
45212200-8 Bouwen van sportfaciliteiten
45212210-1 Bouwen van specifieke sportvoorzieningen
45212211-8 Bouwen van ijsbaan
45212212-5 Bouwwerkzaamheden voor zwembad
45212213-2 Aanbrengen van sportmarkeringen
45212220-4 Bouwen van multisportvoorzieningen
45212221-1 Bouwwerkzaamheden voor installaties voor sportterrein
45212222-8 Bouwen van gymnastiekzaal
45212223-5 Bouwen van wintersportvoorzieningen
45212224-2 Bouwen van stadion
45212225-9 Bouwen van sporthal
45212230-7 Installeren van kleedkamers
45212290-5 Reparatie en onderhoud van sportfaciliteiten
45212300-9 Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur
45212310-2 Gebouwen voor tentoonstellingen
45212311-9 Bouwen van kunstgalerij
45212312-6 Bouwen van tentoonstellingscentrum
45212313-3 Bouwen van museum
45212314-0 Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken
45212320-5 Gebouwen voor beeldende en uitvoerende kunst
45212321-2 Bouwen van concertzaal
45212322-9 Bouwen van theater
45212330-8 Bouwen van bibliotheek
45212331-5 Bouwen van mediatheek
45212340-1 Bouwen van hoorzaal
45212350-4 Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde
45212351-1 Bouwwerkzaamheden aan prehistorisch monument
45212352-8 Bouwwerkzaamheden aan industrieel monument
45212353-5 Bouwwerkzaamheden aan paleis
45212354-2 Bouwwerkzaamheden aan kasteel
45212360-7 Bouwen van religieus gebouw
45212361-4 Bouwen van kerk
45212400-0 Accommodatie- en restaurantgebouwen
45212410-3 Bouwen van gebouwen met logiesaccommodatie
45212411-0 Bouwen van hotel
45212412-7 Bouwen van jeugdherberg
45212413-4 Bouwen van accommodatie voor kort verblijf
45212420-6 Bouwen van restaurants en dergelijke
45212421-3 Bouwen van restaurant
45212422-0 Bouwen van kantine
45212423-7 Bouwen van cafeteria
45212500-1 Verbouwing van keuken of restaurant
45212600-2 Bouwen van paviljoen
45213000-3 Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
45213100-4 Bouwen van gebouwen voor commerciële doeleinden
45213110-7 Bouwen van winkels
45213111-4 Bouwen van winkelcentrum
45213112-1 Bouwen van winkeleenheden
45213120-0 Bouwen van postkantoor
45213130-3 Bouwen van bank
45213140-6 Bouwen van markt
45213141-3 Bouwen van overdekte markt
45213142-0 Bouwen van openluchtmarkt
45213150-9 Bouwen van kantoorpand
45213200-5 Bouwen van opslagplaatsen en fabrieken
45213210-8 Installaties voor koelruimten
45213220-1 Bouwen van opslagloodsen
45213221-8 Bouwen van magazijnen
45213230-4 Bouwen van slachthuis
45213240-7 Bouwen van landbouwgebouwen
45213241-4 Bouwen van schuur
45213242-1 Bouwen van koeienstal
45213250-0 Bouwen van industriegebouwen
45213251-7 Bouwen van industrie-eenheden
45213252-4 Bouwen van werkplaatsen
45213260-3 Bouwen van opslagruimten
45213270-6 Bouwwerkzaamheden recyclingcentrum
45213280-9 Bouwwerkzaamheden voor composteerinrichting
45213300-6 Gebouwen in verband met vervoersdiensten
45213310-9 Gebouwen in verband met vervoer over de weg
45213311-6 Bouwen van busstation
45213312-3 Bouwen van parkeergarage
45213313-0 Bouwen van wegrestaurant met benzinestation
45213314-7 Bouwen van busremise
45213315-4 Bouwen van bushokje
45213316-1 Installatiewerkzaamheden voor voetpaden
45213320-2 Gebouwen in verband met vervoer per spoor
45213321-9 Bouwen van spoorstation
45213322-6 Bouwen van kopstation
45213330-5 Gebouwen in verband met vervoer per vliegtuig
45213331-2 Bouwen van luchthavengebouwen
45213332-9 Bouwen van luchthaven-controletoren
45213333-6 Installatiewerkzaamheden voor incheckbalies op luchthaven
45213340-8 Gebouwen in verband met vervoer over water
45213341-5 Bouwen van veerbootterminal
45213342-2 Bouwen van ro-ro-terminal
45213350-1 Gebouwen in verband met verschillende middelen van transport
45213351-8 Bouwen van onderhoudshangar
45213352-5 Bouwen van dienstopslagruimte
45213353-2 Installatiewerkzaamheden voor passagiersgangways
45213400-7 Installeren van personeelsruimten
45214000-0 Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
45214100-1 Kleuterschoolgebouwen
45214200-2 Schoolgebouwen
45214210-5 Bouwen van basisschool
45214220-8 Bouwen van middelbare school
45214230-1 Bouwen van speciale school
45214300-3 Bouwwerkzaamheden voor school voor hoger onderwijs
45214310-6 Bouwen van school voor beroepsonderwijs
45214320-9 Bouwen van school voor hoger technisch onderwijs
45214400-4 Bouwwerkzaamheden voor universiteit
45214410-7 Bouwen van polytechnische school
45214420-0 Bouwen van collegezaal
45214430-3 Bouwen van talenpracticum
45214500-5 Gebouwen voor voortgezet onderwijs
45214600-6 Gebouwen voor wetenschappelijk onderzoek
45214610-9 Bouwen van laboratorium
45214620-2 Bouwen van onderzoek- en testruimten
45214630-5 Wetenschappelijke installaties
45214631-2 Installatiewerkzaamheden voor steriele ruimten
45214640-8 Bouwen van weerstations
45214700-7 Studentenhuizen
45214710-0 Bouwen van ingangshal
45214800-8 Gebouw voor opleidingsvoorzieningen
45215000-7 Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en openbare toiletten
45215100-8 Gebouwen voor de gezondheidszorg
45215110-1 Bouwen van kuurbad
45215120-4 Bouwen van speciaal medisch gebouw
45215130-7 Bouwen van kliniek
45215140-0 Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
45215141-7 Bouwen van operatiekamer
45215142-4 Bouwen van intensivecareafdeling
45215143-1 Bouwen van onderzoekkamer voor diagnostische doeleinden
45215144-8 Bouwen van onderzoekkamers
45215145-5 Bouwen van fluoroscopieruimte
45215146-2 Bouwen van pathologieruimte
45215147-9 Bouwen van forensiche ruimte
45215148-6 Bouwen van catheterruimte
45215200-9 Gebouwen voor sociale dienstverlening
45215210-2 Bouwen van tehuizen
45215212-6 Bouwen van bejaardenhuis
45215213-3 Bouwen van verzorgingstehuis
45215214-0 Bouwen van tehuis
45215215-7 Bouwen van kindertehuis
45215220-5 Gebouwen voor sociale zorg, met uitzondering van tehuizen
45215221-2 Bouwen van dagopvangcentrum
45215222-9 Bouwen van bestuurscentrum
45215300-0 Bouwwerkzaamheden voor crematoria
45215400-1 Werkzaamheden voor begraafplaats
45215500-2 Openbare toiletten
45216000-4 Gebouwen voor rechts- of ordehandhaving of noodhulpdiensten, en militaire gebouwen
45216100-5 Gebouwen voor diensten belast met de rechts- of ordehandhaving of voor hulpdiensten
45216110-8 Gebouwen voor rechts- of ordehandhaving
45216111-5 Bouwen van politiebureau
45216112-2 Bouwen van gerechtshof
45216113-9 Bouwen van gevangenis
45216114-6 Gebouwen voor parlements- en openbare vergaderingen
45216120-1 Gebouwen voor noodhulpdiensten
45216121-8 Bouwen van brandweerkazerne
45216122-5 Bouwen van ambulancecentrum
45216123-2 Bouwen van gebouw voor bergreddingsbrigade
45216124-9 Bouwen van reddingsboothangar
45216125-6 Bouwen van gebouw voor nooddiensten
45216126-3 Bouwen van kustwachtgebouw
45216127-0 Bouwen van gebouw voor hulpdienst
45216128-7 Bouwen van vuurtoren
45216129-4 Schuilplaatsen
45216200-6 Bouwen van militaire gebouwen en installaties
45216220-2 Bouwen van militaire bunkers
45216230-5 Bouwen van militaire schuilkelders
45216250-1 Bouwen van loopgraven
45217000-1 Opbouwen van opblaasbare gebouwen
45220000-5 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45221000-2 Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45221100-3 Bruggenbouwwerkzaamheden
45221110-6 Bruggenbouw
45221111-3 Bouwen van verkeersbrug
45221112-0 Bouwen van spoorbrug
45221113-7 Bouwen van voetgangersbrug
45221114-4 Bouwwerkzaamheden voor ijzeren bruggen
45221115-1 Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
45221117-5 Bouwen van weegbrug
45221118-2 Bouwen van pijpleidingbrug
45221119-9 Brugrenovatiebouw
45221120-9 Bouwen van viaduct
45221121-6 Bouwen van verkeersviaduct
45221122-3 Bouwen van spoorwegviaduct
45221200-4 Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45221210-7 Geheel of gedeeltelijk overdekte graafwerkzaamheden
45221211-4 Onderdoorgang
45221213-8 Graafwerkzaamheden voor geheel of gedeeltelijk overdekte spoorweg
45221214-5 Graafwerkzaamheden voor geheel of gedeeltelijk overdekte weg
45221220-0 Duikers
45221230-3 Schachten
45221240-6 Bouwen van tunnels
45221241-3 Bouwen van verkeerstunnel
45221242-0 Bouwen van spoorwegtunnel
45221243-7 Bouwen van voetgangerstunnel
45221244-4 Bouwen van kanaaltunnel
45221245-1 Bouwen van riviertunnel
45221246-8 Bouwen van onderzeetunnel
45221247-5 Tunnelbouwwerkzaamheden
45221248-2 Aanbrengen van tunnelbekleding
45221250-9 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
45222000-9 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45222100-0 Bouwen van afvalverwerkingsinstallatie
45222110-3 Bouwen van afvalstortplaats
45222200-1 Civiele techniek voor militaire installaties
45222300-2 Civiele techniek voor veiligheidsinstallaties
45223000-6 Assemblagewerkzaamheden
45223100-7 Monteren van metalen constructies
45223110-0 Installeren van metalen constructies
45223200-8 Structuurbouw
45223210-1 Constructiestaalbouw
45223220-4 Ruwbouw
45223300-9 Bouwen van parkeerplaats
45223310-2 Bouwen van ondergrondse parkeerplaats
45223320-5 Bouwen van P + R-voorziening
45223400-0 Bouwen van radarstation
45223500-1 Gewapendbetonstructuren
45223600-2 Bouwen van hondenkennels
45223700-3 Bouwen van dienstencentrum
45223710-6 Bouwen van dienstencentrum langs de snelweg
45223720-9 Bouwen van tankstation
45223800-4 Monteren en bouwen van prefabconstructies
45223810-7 Prefab-constructies
45223820-0 Prefabeenheden en -onderdelen
45223821-7 Prefabelementen
45223822-4 Prefabcomponenten
45230000-8 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231000-5 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45231100-6 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45231110-9 Bouwen van pijpleidingen
45231111-6 Opheffen en herleggen van pijpleiding
45231112-3 Aanleggen van buisleidingen
45231113-0 Herleggen van pijpleidingen
45231200-7 Bouwen van olie- en gaspijpleidingen
45231210-0 Bouwen van oliepijpleidingen
45231220-3 Bouwen van gaspijpleidingen
45231221-0 Aanleggen van gastoevoerleiding
45231222-7 Werkzaamheden aan gasreservoirs
45231223-4 Aanvullende werkzaamheden voor gasdistributie
45231300-8 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
45231400-9 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45231500-0 Werkzaamheden voor persluchtleidingen
45231510-3 Werkzaamheden voor pneumatisch circuit van postbezorging
45231600-1 Bouwwerkzaamheden voor communicatielijnen
45232000-2 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232100-3 Aanvullende werkzaamheden voor waterpijpleidingen
45232120-9 Irrigatiewerken
45232121-6 Aanleggen van irrigatieleidingen
45232130-2 Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45232140-5 Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
45232141-2 Aanleg van verwarming
45232142-9 Bouwen van een warmteoverdrachtstation
45232150-8 Werkzaamheden in verband met waterleidingen
45232151-5 Werkzaamheden voor het verbeteren van waterleidingen
45232152-2 Bouwen van pompstation
45232153-9 Bouwwerkzamheden voor watertorens
45232154-6 Bouwen van hooggeplaatste drinkwaterreservoirs
45232200-4 Aanvullende werken voor hoogspanningsleidingen
45232210-7 Aanleg van bovengrondse leidingen
45232220-0 Bouwen van verdeelstation
45232221-7 Transformatoronderstation
45232300-5 Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
45232310-8 Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45232311-5 Telefoonlijnen voor praatpalen
45232320-1 Kabelomroeplijnen
45232330-4 Opstellen van antennes
45232331-1 Aanvullende werkzaamheden voor omroepwerk
45232332-8 Aanvullende werkzaamheden voor telecommunicatie
45232340-7 Bouwen van basisstations voor mobiele telefonie
45232400-6 Bouwwerkzaamheden voor riool
45232410-9 Waterzuiveringswerkzaamheden
45232411-6 Aanleggen van afvalwaterleidingen
45232420-2 Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
45232421-9 Rioolwaterbehandelingsinstallatie
45232422-6 Slibbehandelingsinstallatie
45232423-3 Bouwen van pompstation voor afvalwater
45232424-0 Bouwen van rioolwaterpompstation
45232430-5 Waterbehandelingswerkzaamheden
45232431-2 Afvalwaterpompstation
45232440-8 Aanleggen van rioleringsbuizen
45232450-1 Bouwwerkzaamheden voor afwatering
45232451-8 Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden
45232452-5 Afwateringswerkzaamheden
45232453-2 Aanleggen van drainage
45232454-9 Bouwen van regenwateropvangbekken
45232460-4 Sanitaire installaties
45232470-7 Afvaloverslagstation
45233000-9 Aanleg van snelwegen en wegen
45233100-0 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233110-3 Aanleggen van snelweg
45233120-6 Wegenbouwwerken
45233121-3 Aanleg van hoofdweg
45233122-0 Bouwen van ringweg
45233123-7 Bouwen van secundaire weg
45233124-4 Bouwen van hoofdweg
45233125-1 Bouwen van wegkruising
45233126-8 Bouwen van ongelijkvloerse kruising
45233127-5 Bouwen van T-kruising
45233128-2 Bouwen van rotonde
45233129-9 Bouwen van kruispunt
45233130-9 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233131-6 Bouwwerkzaamheden voor verhoogde hoofdwegen
45233139-3 Onderhoud van hoofdwegen
45233140-2 Wegwerkzaamheden
45233141-9 Wegenonderhoud
45233142-6 Herstellen van wegen
45233144-0 Bouwen van bovengrondse kruising
45233150-5 Werkzaamheden voor vermindering van verkeersaanbod
45233160-8 Paden en andere verharde oppervlakken
45233161-5 Aanleggen van trottoirs
45233162-2 Aanleggen van fietspad
45233200-1 Diverse oppervlaktewerkzaamheden
45233210-4 Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233220-7 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221-4 Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222-1 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233223-8 Vernieuwen van rijbaanwegdek
45233224-5 Aanleggen van dubbele rijbaan
45233225-2 Aanleggen van enkele rijbaan
45233226-9 Bouwen van toegangsweg
45233227-6 Bouwen van in/uitvoegstroken
45233228-3 Uitvoering van oppervlaktebekleding
45233229-0 Onderhoud van bermen
45233250-6 Aanbrengen van verhardingen, met uitzondering van wegdek
45233251-3 Vernieuwen van wegdek
45233252-0 Wegdekwerkzaamheden voor straten
45233253-7 Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
45233260-9 Bouwen van voetwegen
45233261-6 Bouwen van voetgangersovergang
45233262-3 Aanleggen van voetgangerszone
45233270-2 Schilderen van markering op parkeerterrein
45233280-5 Plaatsen van middenbermbeveiliging
45233290-8 Plaatsen van verkeersborden
45233291-5 Plaatsen van verkeerszuiltjes
45233292-2 Installatie van beveiligingsuitrusting
45233293-9 Plaatsen van straatmeubilair
45233294-6 Plaatsen van wegsignalisatie
45233300-2 Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
45233310-5 Funderingswerkzaamheden voor hoofdwegen
45233320-8 Funderingswerkzaamheden voor wegen
45233330-1 Funderingswerkzaamheden voor straten
45233340-4 Funderingswerkzaamheden voor voetpaden
45234000-6 Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen
45234100-7 Aanleg van spoorweg
45234110-0 Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
45234111-7 Bouwen van stadsspoor
45234112-4 Bouwen van spoorremise
45234113-1 Ontmantelen van sporen
45234114-8 Bouwen van spoordijk
45234115-5 Werkzaamheden voor spoorseinen
45234116-2 Leggen van sporen
45234120-3 Stadsspoorwegwerkzaamheden
45234121-0 Werkzaamheden voor trambaan
45234122-7 Werkzaamheden voor metro
45234123-4 Werkzaamheden voor gedeeltelijk ondergrondse spoorweg
45234124-1 Passagiersvervoer per metro
45234125-8 Metrostation
45234126-5 Aanleg van tramlijn
45234127-2 Bouwen van tramremise
45234128-9 Bouwen van tramperrons
45234129-6 Aanleg van stadsspoorlijn
45234130-6 Aanbrengen van ballast
45234140-9 Bouwen van gelijkvloerse kruising
45234160-5 Maken van bovenleidingen
45234170-8 Bouwen van baanverdeelstations
45234180-1 Bouwen van spoorwerkplaats
45234181-8 Bouwen van spoorlijnschakelposten
45234200-8 Kabelbaansystemen
45234210-1 Kabelbaansystemen met cabines
45234220-4 Bouwen van skiliften
45234230-7 Bouwen van stoeltjesliften
45234240-0 Kabelspoorsysteem
45234250-3 Bouwen van luchtkabelbaan
45235000-3 Bouwwerkzaamheden voor luchthavens, start- en landingsbanen en manoeuvreerplatforms
45235100-4 Bouwwerkzaamheden voor luchthavens
45235110-7 Bouwwerkzaamheden voor vliegvelden
45235111-4 Aanleggen van wegdek op luchthaven
45235200-5 Bouwwerkzaamheden voor start- of landingsbanen
45235210-8 Vernieuwen van wegdek van start- of landingsbaan
45235300-6 Bouwwerkzaamheden voor manoeuvreerplatforms voor vliegtuigen
45235310-9 Bouwen van taxibaan
45235311-6 Aanleggen van wegdek voor luchthaventaxibaan
45235320-2 Bouwwerkzaamheden voor parkeerplatforms voor vliegtuigen
45236000-0 Aanbrengen van verharding
45236100-1 Verharding voor diverse sportvoorzieningen
45236110-4 Verharding voor sportvelden
45236111-1 Verharding voor golfbaan
45236112-8 Verharding voor tennisbaan
45236113-5 Verharding voor renbaan
45236114-2 Verharding voor atletiekbaan
45236119-7 Herstelwerkzaamheden op sportvelden
45236200-2 Verharding voor recreatievoorzieningen
45236210-5 Verharding voor kinderspeelplaats
45236220-8 Verharding voor dierentuin
45236230-1 Verharding voor tuinen
45236250-7 Verharding voor parken
45236290-9 Herstelwerkzaamheden aan recreatiegebieden
45236300-3 Verharding voor begraafplaatsen
45237000-7 Bouwen van toneel/platforms
45240000-1 Waterbouwwerkzaamheden
45241000-8 Havenbouwwerkzaamheden
45241100-9 Bouwen van kades
45241200-0 Bouw van offshoreterminals in situ
45241300-1 Bouwen van pieren
45241400-2 Bouwen van dokken
45241500-3 Bouwen van scheepswerf
45241600-4 Installeren van havenverlichtingsuitrusting
45242000-5 Bouwen van waterrecreatievoorzieningen
45242100-6 Bouwen van watersportvoorzieningen
45242110-9 Bouwen van scheepshelling
45242200-7 Bouwen van marina
45242210-0 Bouwen van jachthaven
45243000-2 Kustverdedigingswerken
45243100-3 Klipbeschermingswerken
45243110-6 Klipstabilisatiewerken
45243200-4 Bouwen van golfbreker
45243300-5 Bouwen van strandmuur
45243400-6 Werkzaamheden ter voorkoming van strandafslag
45243500-7 Bouwen van zeewering
45243510-0 Aanleg van dijken en kades
45243600-8 Bouwen van kademuren
45244000-9 Maritieme bouwwerkzaamheden
45244100-0 Haveninstallaties
45244200-1 Havensteigers
45245000-6 Bagger- en pompwerkzaamheden voor waterzuiveringsinstallaties
45246000-3 Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
45246100-4 Werkzaamheden voor rivierkanalisatie
45246200-5 Oeverbeschermingswerken
45246400-7 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
45246410-0 Onderhoud van hoogwaterkeringen
45246500-8 Bouwen van promenade
45246510-1 Bouwken van strandpromenade
45247000-0 Bouwwerkzaamheden voor dammen, kanalen, irrigatiekanalen en aquaducten
45247100-1 Bouwwerkzaamheden voor waterwegen
45247110-4 Aanleg van kanaal
45247111-1 Aanleggen van irrigatiekanalen
45247112-8 Bouwen van waterafvoerkanaal
45247120-7 Waterwegen, met uitzondering van kanalen
45247130-0 Bouwen van aquaduct
45247200-2 Bouwwerkzaamheden voor dammen en dergelijke vaste installaties
45247210-5 Bouwen van dam
45247211-2 Bouwen van damwal
45247212-9 Damverstevigingswerken
45247220-8 Bouwen van weer
45247230-1 Bouwen van dijk
45247240-4 Bouwen van vaste stuw
45247270-3 Bouw van waterbekken
45248000-7 Bouwwerkzaamheden voor hydromechanische installaties
45248100-8 Bouwen van kanaalsluizen
45248200-9 Bouwen van droogdokken
45248300-0 Bouwwerkzaamheden voor drijvende dokken
45248400-1 Bouwen van landingssteigers
45248500-2 Bouwen van beweegbare stuwen
45250000-4 Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in verband met olie- en gasindustrie
45251000-1 Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrales en verwarmingsinstallaties
45251100-2 Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale
45251110-5 Bouwen van kerncentrale
45251111-2 Bouwwerkzaamheden voor kernreactor
45251120-8 Bouwen van waterkrachtcentrale
45251140-4 Bouwen van thermische centrale
45251141-1 Bouwen van geothermische centrale
45251142-8 Bouwen van houtgestookte centrale
45251143-5 Bouwen van persluchtinstallatie
45251150-7 Bouwwerkzaamheden voor koeltorens
45251160-0 Werkzaamheden aan windenergie-installaties
45251200-3 Bouwen van verwarmingsinstallatie
45251220-9 Bouwen van warmte-krachtcentrale
45251230-2 Bouwen van stoominstallatie
45251240-5 Bouwen van met stortplaatsgas gestookte elektriciteitscentrale
45251250-8 Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie
45252000-8 Bouwwerkzaamheden voor afvalwaterbehandelings-, zuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties
45252100-9 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
45252110-2 Bouwen van mobiele installatie
45252120-5 Bouwen van waterbehandelinginstallatie
45252121-2 Bezinkingsinstallaties
45252122-9 Gistingstanks voor afvalwater
45252123-6 Zeefinstallaties
45252124-3 Bagger- en pompwerkzaamheden
45252125-0 Storten van rotsblokken
45252126-7 Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallatie
45252127-4 Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie
45252130-8 Uitrusting voor rioolwaterzuivering
45252140-1 Bouwen van slibontwateringinstallatie
45252150-4 Bouwen van steenkoolverwerkinginstallatie
45252200-0 Uitrusting voor zuiveringsinstallatie
45252210-3 Bouwen van waterzuiveringsinstallatie
45252300-1 Bouwen van afvalverbrandingsinstallatie
45253000-5 Bouwwerkzaamheden voor chemische fabriek
45253100-6 Bouwen van demineralisatie-installatie
45253200-7 Bouwen van ontzwavelingsinstallatie
45253300-8 Bouwen van distilleer- en rectificeerinstallatie
45253310-1 Bouwen van waterdistilleerinstallatie
45253320-4 Bouwen van alcoholdistilleerinstallatie
45253400-9 Bouwwerkzaamheden voor petrochemische industrie
45253500-0 Bouwwerkzaamheden aan of voor farmaceutische industrie
45253600-1 Bouwen van de-ionisatie-installatie
45253700-2 Bouwen van vergistingsinstallatie
45253800-3 Bouwen van composteerinstallatie
45254000-2 Bouwwerkzaamheden voor mijnbouw en industrie
45254100-3 Bouwwerkzaamheden voor mijnbouw
45254110-6 Bouwen van mijnschacht
45254200-4 Bouwwerkzaamheden voor fabriek
45255000-9 Bouwwerkzaamheden voor de olie- en gasindustrie
45255100-0 Bouwwerkzaamheden voor productieplatforms
45255110-3 Bouwen van boorputten
45255120-6 Bouwen van boorplatformfaciliteiten
45255121-3 Bouwen van oppervlakte-installaties
45255200-1 Bouwen van olieraffinaderij
45255210-4 Bouwen van olieterminal
45255300-2 Bouwen van gasterminal
45255400-3 Montagewerkzaamheden
45255410-6 Offshoremontagewerkzaamheden
45255420-9 Onshoremontagewerkzaamheden
45255430-2 Ontmantelen van olieplatforms
45255500-4 Boor- en exploratiewerkzaamheden
45255600-5 Werkzaamheden met spiraalbuis
45255700-6 Bouwen van steenkoolvergassinginstallatie
45255800-7 Bouwen van gasproductie-installatie
45259000-7 Reparatie en onderhoud van installaties
45259100-8 Reparatie en onderhoud van afvalwaterinstallatie
45259200-9 Reparatie en onderhoud van zuiveringsinstallatie
45259300-0 Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
45259900-6 Upgraden van installaties
45260000-7 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45261000-4 Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
45261100-5 Dakconstructiewerkzaamheden
45261200-6 Dakbedekking en schilderen van daken
45261210-9 Dakdekkerswerkzaamheden
45261211-6 Leggen van dakpannen
45261212-3 Leidekken
45261213-0 Aanbrengen van metalen dakbedekking
45261214-7 Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
45261215-4 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
45261220-2 Schilderen van daken en andere bekledingswerkzaamheden
45261221-9 Schilderen van daken
45261222-6 Aanbrengen van cementlagen op daken
45261300-7 Aanbrengen van slabben en goten
45261310-0 Aanbrengen van slabben
45261320-3 Aanbrengen van goten
45261400-8 Aanbrengen van beplating
45261410-1 Dakisolatiewerkzaamheden
45261420-4 Waterdicht maken
45261900-3 Reparatie en onderhoud van daken
45261910-6 Reparatie van daken
45261920-9 Onderhoud van daken
45262000-1 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzaamheden
45262100-2 Steigerbouw
45262110-5 Ontmantelen van steigers
45262120-8 Bouwen van steigers
45262200-3 Funderingswerkzaamheden en boren van waterputten
45262210-6 Funderingswerkzaamheden
45262211-3 Heien
45262212-0 Aanbrengen van wandbekleding, beschotting, grondkeringen
45262213-7 Diepwandmethode
45262220-9 Boren van waterputten
45262300-4 Betonwerk
45262310-7 Betonwerk van gewapend beton
45262311-4 Betoncascobouw
45262320-0 Afreiwerken
45262321-7 Afreien van vloeren
45262330-3 Reparatie van betonwerk
45262340-6 Injecteren van mortel
45262350-9 Betonwerk van ongewapend beton
45262360-2 Cementeerwerkzaamheden
45262370-5 Aanbrengen van betonbekleding
45262400-5 Optrekken van staalconstructies
45262410-8 Optrekken van staalconstructies voor gebouwen
45262420-1 Optrekken van staalconstructies voor installaties
45262421-8 Aanleg van offshore-aanmeerplaatsen
45262422-5 Onderwaterboringen
45262423-2 Bouwen van platforms
45262424-9 Fabricage van offshoremodule
45262425-6 Fabricage van jacket
45262426-3 Fabricage van palen
45262500-6 Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45262510-9 Steenwerk
45262511-6 Steenhouwen
45262512-3 Behakt steenwerk
45262520-2 Metselwerk in baksteen
45262521-9 Bekledingsmetselwerk
45262522-6 Metselwerk
45262600-7 Diverse gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262610-0 Fabrieksschoorstenen
45262620-3 Steunmuren
45262630-6 Bouw van ovens
45262640-9 Milieubeschermingswerkzaamheden
45262650-2 Bekledingswerkzaamheden
45262660-5 Verwijderen van asbest
45262670-8 Metaalbewerking
45262680-1 Lassen
45262690-4 Opknapwerk van vervallen gebouwen
45262700-8 Verbouwingswerkzaamheden
45262710-1 Onderhoud van muurschilderingen
45262800-9 Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
45262900-0 Werkzaamheden aan balkons
45300000-0 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000-3 Aanleg van elektriciteit
45311000-0 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45311100-1 Aanbrengen van elektrische bedrading
45311200-2 Aanbrengen van elektrische fittings
45312000-7 Installeren van alarmsystemen en antennes
45312100-8 Installeren van brandalarmsystemen
45312200-9 Installeren van inbraakalarmsystemen
45312300-0 Installeren van antennes
45312310-3 Installatie van bliksembeveiliging
45312311-0 Installeren van bliksemafleiders
45312320-6 Installeren van televisieantennes
45312330-9 Installeren van radioantennes
45313000-4 Installeren van liften en roltrappen
45313100-5 Installeren van liften
45313200-6 Installeren van roltrappen
45313210-9 Installeren van loopbanden
45314000-1 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45314100-2 Installeren van telefooncentrales
45314120-8 Installeren van schakelborden
45314200-3 Installeren van telefoonlijnen
45314300-4 Aanleg van kabelinfrastructuur
45314310-7 Leggen van kabels
45314320-0 Leggen van computerkabels
45315000-8 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45315100-9 Elektrotechnische installatiewerken
45315200-0 Turbine-installatie
45315300-1 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45315400-2 Hoogspanningsinstallaties
45315500-3 Middenspanningsinstallaties
45315600-4 Laagspanningsinstallaties
45315700-5 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
45316000-5 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316100-6 Installeren van buitenverlichting
45316110-9 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316200-7 Installeren van signalisatie-uitrusting
45316210-0 Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
45316211-7 Installeren van verlichte verkeersborden
45316212-4 Installeren van verkeerslichten
45316213-1 Installeren van wegbebakening
45316220-3 Installeren van luchthavenbebakening
45316230-6 Installeren van havenbebakening
45317000-2 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
45317100-3 Elektrische installatiewerkzaamheden voor pompuitrusting
45317200-4 Elektrische installatiewerkzaamheden voor transformatoren
45317300-5 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
45317400-6 Elektrische installatiewerkzaamheden voor filteruitrusting
45320000-6 Isolatiewerkzaamheden
45321000-3 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45323000-7 Geluidsisolatiewerkzaamheden
45324000-4 Aanbrengen van gipsplaten
45330000-9 Loodgieterswerk
45331000-6 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45331100-7 Installeren van centrale verwarming
45331110-0 Installeren van boilers
45331200-8 Installeren van ventilatie en airconditioning
45331210-1 Installeren van ventilatiesystemen
45331211-8 Installeren van ventilatie-installaties voor buitenopstelling
45331220-4 Installeren van airconditioning
45331221-1 Installeren van gedeeltelijke airconditioning
45331230-7 Installeren van koeluitrusting
45331231-4 Installeren van koel- en vriesuitrusting
45332000-3 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
45332200-5 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45332300-6 Leggen van afvoerbuizen
45332400-7 Installeren van sanitair
45333000-0 Installeren van gasfittings
45333100-1 Installeren van gasregeluitrusting
45333200-2 Installeren van gasmeters
45340000-2 Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45341000-9 Plaatsen van leuningen
45342000-6 Plaatsen van hekwerk
45343000-3 Installeren van brandpreventie-installaties
45343100-4 Aanbrengen van brandwering
45343200-5 Installeren van brandblusinstallaties
45343210-8 Installeren van CO2-blusapparatuur
45343220-1 Installeren van brandblusapparaten
45343230-4 Installeren van sprinklersystemen
45350000-5 Werktuigbouwkundige installaties
45351000-2 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
45400000-1 Afwerking van gebouwen
45410000-4 Pleisterwerk
45420000-7 Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421000-4 Bouwtimmerwerk
45421100-5 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421110-8 Plaatsen van deur- en raamkozijnen
45421111-5 Plaatsen van deurkozijnen
45421112-2 Plaatsen van raamkozijnen
45421120-1 Plaatsen van drempels
45421130-4 Plaatsen van deuren en ramen
45421131-1 Plaatsen van deuren
45421132-8 Plaatsen van ramen
45421140-7 Plaatsen van metalen bouwtimmerwerk, met uitzondering van deuren en ramen
45421141-4 Plaatsen van scheidingswanden
45421142-1 Installeren van luiken
45421143-8 Installeren van jaloezieën
45421144-5 Installeren van zonweringen
45421145-2 Installeren van rolluiken
45421146-9 Aanbrengen van verlaagde plafonds
45421147-6 Aanbrengen van roosters
45421148-3 Plaatsen van poorten
45421150-0 Aanbrengen van niet-metalen bouwtimmerwerk
45421151-7 Plaatsen van inbouwkeukens
45421152-4 Aanbrengen van scheidingswanden
45421153-1 Plaatsen van inbouwmeubilair
45421160-3 Werken aan hang- en sluitwerk
45422000-1 Timmer- en schrijnwerk
45422100-2 Houtwerk
45430000-0 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45431000-7 Tegelwerk
45431100-8 Leggen van vloertegels
45431200-9 Zetten van wandtegels
45432000-4 Leggen van vloeren en aanbrengen van vloerbedekking, wandbekleding en behang
45432100-5 Aanbrengen en afwerken van vloeren
45432110-8 Leggen van vloeren
45432111-5 Leggen van flexibele vloerbekleding
45432112-2 Aanbrengen van bestrating
45432113-9 Leggen van parketvloeren
45432114-6 Leggen van houten vloerbedekkingen
45432120-1 Aanbrengen van dubbele vloer
45432121-8 Computervloeren
45432130-4 Vloerbekledingswerk
45432200-6 Aanbrengen van wandbekleding en behangwerk
45432210-9 Aanbrengen van wandbekleding
45432220-2 Behangen
45440000-3 Schilderwerk en beglazing
45441000-0 Beglazing
45442000-7 Aanbrengen van beschermende lagen
45442100-8 Schilderwerk
45442110-1 Schilderen van gebouwen
45442120-4 Schilderwerk en aanbrengen van beschermende lagen op installaties
45442121-1 Schilderen van installaties
45442180-2 Aanbrengen van nieuwe verf
45442190-5 Verwijderen van oude verf
45442200-9 Aanbrengen van anticorrosielagen
45442210-2 Galvaniseren
45442300-0 Werkzaamheden voor oppervlakbescherming
45443000-4 Gevelwerkzaamheden
45450000-6 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
45451000-3 Decoratiewerkzaamheden
45451100-4 Aanbrengen van ornamenten
45451200-5 Aanbrengen van panelen
45451300-6 Binnentuinen
45452000-0 Reiniging van de buitenmuren van gebouwen
45452100-1 Reinigen van buitenmuren door middel van zandstralen
45453000-7 Revisie- en opknapwerkzaamheden
45453100-8 Opknapwerkzaamheden
45454000-4 Herstructurering
45454100-5 Restauratiewerkzaamheden
45500000-2 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
45510000-5 Verhuur van kranen met bedieningspersoneel
45520000-8 Verhuur van grondverzetmachines met bedieningspersoneel