Divisions / Rakennustyöt 821

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Rakennustyöt

Code Name
45100000-8 Rakennustyömaan valmistelutyöt
45110000-1 Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt
45111000-8 Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt
45111100-9 Hajottamistyöt
45111200-0 Rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt
45111210-3 Räjäytystyöt ja niihin liittyvät kivenraivaustyöt
45111211-0 Räjäytystyöt
45111212-7 Kivenraivaustyöt
45111213-4 Rakennustyömaan raivaustyöt
45111214-1 Räjäytysten jälkeiset raivaustyöt
45111220-6 Pensaikon raivaustyöt
45111230-9 Maanlujitustyöt
45111240-2 Maankuivatustyöt
45111250-5 Maaperän tutkimustyöt
45111260-8 Kaivosalueen valmistelutyöt
45111290-7 Putki- ja johtolinjojen valmistelevat työt
45111291-4 Rakennustyömaan jatkovalmistelut
45111300-1 Purkutyöt
45111310-4 Sotilaskäyttöön tarkoitettujen laitosten ja laitteistojen purkutyöt
45111320-7 Turvallisuuslaitteistojen purkutyöt
45112000-5 Kaivu- ja maansiirtotyöt
45112100-6 Ojankaivutyöt
45112200-7 Maanpoistotyöt
45112210-0 Maan pintakerroksen poistotyöt
45112300-8 Maantäyttötyöt ja maan käyttöönottotyöt
45112310-1 Maantäyttötyöt
45112320-4 Maan käyttöönotto
45112330-7 Rakennustyömaan maanparannustyöt
45112340-0 Saastuneen maaperän puhdistustyöt
45112350-3 Joutomaan käyttöönotto
45112360-6 Maan ennallistamistyöt
45112400-9 Kaivutyöt
45112410-2 Haudankaivutyöt
45112420-5 Perustuksen kaivutyöt
45112440-1 Rinteiden pengerrystyöt
45112441-8 Pengerrystyöt
45112450-4 Arkeologisten kaivausalueiden kaivaustyöt
45112500-0 Maansiirtotyöt
45112600-1 Täyttölouhinta
45112700-2 Maisemarakennustyöt
45112710-5 Viheralueiden maisemarakennustyöt
45112711-2 Puistojen maisemarakennustyöt
45112712-9 Puutarhojen maisemarakennustyöt
45112713-6 Kattopuutarhojen maisemarakennustyöt
45112714-3 Hautausmaiden maisemarakennustyöt
45112720-8 Urheilukenttien ja virkistysalueiden maisemarakennustyöt
45112721-5 Golfkenttien maisemarakennustyöt
45112722-2 Ratsastusalueiden maisemarakennustyöt
45112723-9 Leikkipuistojen maisemarakennustyöt
45112730-1 Teiden ja moottoriteiden maisemarakennustyöt
45112740-4 Lentokenttien maisemarakennustyöt
45113000-2 Rakennustyömaan perustyöt
45120000-4 Koeporaus- ja koekairaustyöt
45121000-1 Koekairaustyöt
45122000-8 Koeporaustyöt
45200000-9 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
45210000-2 Talonrakentaminen
45211000-9 Rivi- ja kerrostalojen sekä erillistalojen rakennustyöt
45211100-0 Erillistalojen rakennustyöt
45211200-1 Palvelutalojen rakennustyöt
45211300-2 Talojen rakennustyöt
45211310-5 Kylpyhuoneiden rakennustyöt
45211320-8 Kuistien rakennustyöt
45211340-4 Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt
45211341-1 Huoneistojen rakennustyöt
45211350-7 Monitoimitalojen rakennustyöt
45211360-0 Kaupunkien kehittämiseen liittyvät rakennustyöt
45211370-3 Rakennustyöt saunoja varten
45212000-6 Vapaa-ajan-, urheilu-, kulttuuri-, majoitus- ja ravintolarakennusten rakentamistyöt
45212100-7 Vapaa-ajantilojen rakennustyöt
45212110-0 Vapaa-ajankeskusten rakennustyöt
45212120-3 Teemapuistojen rakennustyöt
45212130-6 Huvipuistojen rakennustyöt
45212140-9 Virkistysalue
45212150-2 Elokuvateatterien rakennustyöt
45212160-5 Kasinoiden rakennustyöt
45212170-8 Huvittelukeskusten rakennustyöt
45212171-5 Viihdekeskusten rakennustyöt
45212172-2 Virkistyskeskusten rakennustyöt
45212180-1 Lipputoimistojen rakennustyöt
45212190-4 Aurinkosuojien asennustyöt
45212200-8 Urheilurakennusten rakentamistyöt
45212210-1 Yhtä käyttötarkoitusta varten suunniteltuihin urheilutiloihin liittyvät rakennustyöt
45212211-8 Luistinratojen rakennustyöt
45212212-5 Uimahallin rakennustyöt
45212213-2 Urheilukenttien merkintätyöt
45212220-4 Monikäyttöisten urheilutilojen rakennustyöt
45212221-1 Urheilukenttien rakennelmien rakennustyöt
45212222-8 Voimistelusalien rakennustyöt
45212223-5 Talviurheilukeskusten rakennustyöt
45212224-2 Stadionien rakennustyöt
45212225-9 Urheiluhallien rakennustyöt
45212230-7 Pukuhuoneiden asennustyöt
45212290-5 Urheilurakennusten korjaus ja huolto
45212300-9 Taide- ja kulttuurirakennusten rakennustyöt
45212310-2 Näyttelyrakennusten rakentamistyöt
45212311-9 Taidegallerioiden rakennustyöt
45212312-6 Näyttelykeskusten rakennustyöt
45212313-3 Museoiden rakennustyöt
45212314-0 Historiallisten muistomerkkien rakennustyöt
45212320-5 Esittävän taiteen rakennusten rakentamistyöt
45212321-2 Auditorioiden rakennustyöt
45212322-9 Teatterien rakennustyöt
45212330-8 Kirjastojen rakennustyöt
45212331-5 Multimediakirjastojen rakennustyöt
45212340-1 Luentorakennusten rakennustyöt
45212350-4 Historiallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat rakennukset
45212351-1 Esihistoriallisten muistomerkkien rakennustyöt
45212352-8 Teollisten muistomerkkien rakennustyöt
45212353-5 Palatsien rakennustyöt
45212354-2 Linnojen rakennustyöt
45212360-7 Uskonnonharjoittamiseen tarkoitettujen rakennusten rakennustyöt
45212361-4 Kirkkojen rakennustyöt
45212400-0 Majoitus- ja ravintolarakennukset
45212410-3 Majoitusrakennusten rakentamistyöt
45212411-0 Hotellien rakennustyöt
45212412-7 Asuntoloiden rakennustyöt
45212413-4 Lyhytaikaiseen majoittumiseen tarkoitettujen tilojen rakennustyöt
45212420-6 Ravintoloiden ja vastaavien kohteiden rakentamistyöt
45212421-3 Ravintoloiden rakennustyöt
45212422-0 Ruokaloiden rakennustyöt
45212423-7 Kahviloiden rakennustyöt
45212500-1 Keittiöiden tai ravintoloiden muutostyöt
45212600-2 Paviljonkien rakennustyöt
45213000-3 Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
45213100-4 Liikerakennusten rakennustyöt
45213110-7 Myymälärakennusten rakennustyöt
45213111-4 Ostoskeskusten rakennustyöt
45213112-1 Myymälöiden rakennustyöt
45213120-0 Postitoimistojen rakennustyöt
45213130-3 Pankkien rakennustyöt
45213140-6 Torien rakennustyöt
45213141-3 Kauppahallien rakennustyöt
45213142-0 Ulkotorien rakennustyöt
45213150-9 Toimistorakennusten rakennustyöt
45213200-5 Varastojen ja teollisuusrakennusten rakennustyöt
45213210-8 Kylmävarastot
45213220-1 Varastojen rakennustyöt
45213221-8 Varastotilojen rakennustyöt
45213230-4 Teurastamojen rakennustyöt
45213240-7 Maatalousrakennusten rakennustyöt
45213241-4 Latojen rakennustyöt
45213242-1 Navetoiden rakennustyöt
45213250-0 Teollisuusrakennusten rakennustyöt
45213251-7 Teollisuuslaitosten rakennustyöt
45213252-4 Työpajojen rakennustyöt
45213260-3 Varastoterminaalien rakennustyöt
45213270-6 Rakennustyöt kierrätyskeskuksia varten
45213280-9 Rakennustyöt kompostointilaitoksia varten
45213300-6 Liikennöinti- ja kuljetusalan rakennukset
45213310-9 Maantiekuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
45213311-6 Linja-autoasemien rakennustyöt
45213312-3 Pysäköintitalojen rakennustyöt
45213313-0 Huoltorakennusten rakennustyöt
45213314-7 Linja-autohallien rakennustyöt
45213315-4 Linja-autokatosten rakennustyöt
45213316-1 Kävelyreittien asennustyöt
45213320-2 Rautatiekuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
45213321-9 Rautatieasemien rakennustyöt
45213322-6 Rautatien pääteasemien rakennustyöt
45213330-5 Lentokuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
45213331-2 Lentokenttärakennusten rakennustyöt
45213332-9 Lennonjohtotornien rakennustyöt
45213333-6 Lenttokenttien lähtöselvitystiskien asennustyöt
45213340-8 Vesikuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
45213341-5 Lauttaterminaalien rakennustyöt
45213342-2 Ro-ro-alusten terminaalien rakennustyöt
45213350-1 Yhdistettyihin kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
45213351-8 Huoltohallien rakennustyöt
45213352-5 Varikkojen rakennustyöt
45213353-2 Maihinnoususiltojen asennustyöt
45213400-7 Henkilökunnan tilojen asennustyöt
45214000-0 Opetus- tai tutkimuslaitosten rakentamistyöt
45214100-1 Lastentarhojen rakentamistyöt
45214200-2 Koulurakennusten rakentamistyöt
45214210-5 Alemman perusasteen koulujen rakennustyöt
45214220-8 Ylemmän perusasteen koulujen rakennustyöt
45214230-1 Erityiskoulujen rakennustyöt
45214300-3 Opistorakennusten rakentamistyöt
45214310-6 Ammattioppilaitosten rakennustyöt
45214320-9 Teknisten opistojen rakennustyöt
45214400-4 Yliopistorakennusten rakentamistyöt
45214410-7 Ammattikorkeakoulujen rakennustyöt
45214420-0 Luentosalien rakennustyöt
45214430-3 Kielistudioiden rakennustyöt
45214500-5 Oppilaitosrakennusten rakentamistyöt
45214600-6 Tutkimuslaitosten rakentamistyöt
45214610-9 Laboratoriorakennusten rakennustyöt
45214620-2 Tutkimus- ja testaustilojen rakennustyöt
45214630-5 Tieteelliset laitokset
45214631-2 Puhdastilojen asennustyöt
45214640-8 Sääasemien rakennustyöt
45214700-7 Opiskelija-asuntoloiden rakentamistyöt
45214710-0 Sisääntuloaulojen rakennustyöt
45214800-8 Harjoitustilat
45215000-7 Terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä polttohautaamiseen liittyvien rakennusten sekä yleisten käymälöiden rakentamistyöt
45215100-8 Terveydenhoidon rakennusten rakentamistyöt
45215110-1 Kylpylöiden rakennustyöt
45215120-4 Erikoishoitoyksikköjen rakennustyöt
45215130-7 Klinikoiden rakennustyöt
45215140-0 Sairaalatilojen rakennustyöt
45215141-7 Leikkaussalien rakennustyöt
45215142-4 Tehohoitoyksikköjen rakennustyöt
45215143-1 Diagnostisten tutkimushuoneiden rakennustyöt
45215144-8 Tutkimushuoneiden rakennustyöt
45215145-5 Läpivalaisuhuoneiden rakennustyöt
45215146-2 Patologian tilojen rakennustyöt
45215147-9 Oikeuslääketieteen tilojen rakennustyöt
45215148-6 Katetrointihuoneiden rakennustyöt
45215200-9 Sosiaalitoimen rakennusten rakentamistyöt
45215210-2 Sosiaalisten asuntoloiden rakentamistyöt
45215212-6 Vanhainkotien rakennustyöt
45215213-3 Hoitokotien rakennustyöt
45215214-0 Laitoskotien rakennustyöt
45215215-7 Lastenkotien rakennustyöt
45215220-5 Muiden sosiaalialan rakennusten kuin asuntoloiden rakentamistyöt
45215221-2 Päiväkotien rakennustyöt
45215222-9 Hallinto- ja kulttuurikeskusten rakennustyöt
45215300-0 Krematorioiden rakennustyöt
45215400-1 Hautausmaan työt
45215500-2 Yleiset käymälät
45216000-4 Lainkäyttöön ja järjestyksenpitoon, hälytyspalveluihin ja sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen rakennusten rakentamistyöt
45216100-5 Lainkäyttöön ja järjestyksenpitoon sekä hälytyspalveluihin tarkoitettujen rakennusten rakentamistyöt
45216110-8 Lainkäyttöön ja järjestyksenpitoon tarkoitettujen rakennusten rakentamistyöt
45216111-5 Poliisiasemien rakennustyöt
45216112-2 Oikeustalojen rakennustyöt
45216113-9 Vankilarakennusten rakennustyöt
45216114-6 Parlamentti- ja yleiskokousrakennukset
45216120-1 Hälytyspalveluihin tarkoitettujen rakennusten rakentamistyöt
45216121-8 Paloasemien rakennustyöt
45216122-5 Sairasautoasemien rakennustyöt
45216123-2 Vuoristopelastusasemien rakennustyöt
45216124-9 Pelastusveneasemien rakennustyöt
45216125-6 Hälytyspalveluyksikön rakennusten rakennustyöt
45216126-3 Rannikkovartiorakennusten rakennustyöt
45216127-0 Pelastusasemien rakennustyöt
45216128-7 Majakoiden rakennustyöt
45216129-4 Väestönsuojien rakennustyöt
45216200-6 Sotilaskäyttöön tarkoitettujen rakennusten ja laitosten rakentamistyöt
45216220-2 Sotilasbunkkerien rakennustyöt
45216230-5 Sotilaallisten suojarakennusten rakennustyöt
45216250-1 Taisteluhautapuolustuksen rakennustyöt
45217000-1 Ilma-/kaasurunkoisten rakennusten rakennustyöt
45220000-5 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt
45221000-2 Siltojen, tunnelien ja kuilujen rakentamistyöt
45221100-3 Rakennustyöt siltoja varten
45221110-6 Siltojen rakennustyöt
45221111-3 Maantiesiltojen rakennustyöt
45221112-0 Rautatiesiltojen rakennustyöt
45221113-7 Ylikulkukäytävien rakennustyöt
45221114-4 Rautasiltojen rakennustyöt
45221115-1 Terässiltojen rakennustyöt
45221117-5 Tievaakojen rakennustyöt
45221118-2 Putkijohtoa kannattavien siltarakenteiden rakennustyöt
45221119-9 Sillan kunnostukseen liittyvät rakennustyöt
45221120-9 Maasiltojen rakennustyöt
45221121-6 Tieväylän maasiltojen rakennustyöt
45221122-3 Junaradan maasiltojen rakennustyöt
45221200-4 Tunneleiden, kuilujen ja alikulkutunneleiden rakennustyöt
45221210-7 Kokonaan tai osittain katetut kaivannot
45221211-4 Alikäytävä
45221213-8 Kokonaan tai osittain katetut rautatiekaivannot
45221214-5 Kokonaan tai osittain katetut tiekaivannot
45221220-0 Holvirummut
45221230-3 Kuilut
45221240-6 Tunneleiden rakennustyöt
45221241-3 Maantietunnelien rakennustyöt
45221242-0 Rautatietunnelien rakennustyöt
45221243-7 Jalankulkutunnelien rakennustyöt
45221244-4 Kanavatunnelien rakennustyöt
45221245-1 Joenalaisten tunnelien rakennustyöt
45221246-8 Merenalaisten tunnelien rakennustyöt
45221247-5 Tunnelin louhintatyöt
45221248-2 Tunnelivuorausten rakennustyöt
45221250-9 Maanalaiset rakennustyöt, lukuun ottamatta tunnelien ja kuilujen rakentamista
45222000-9 Muiden teknisten rakenteiden kuin siltojen, tunnelien ja kuilujen rakennustyöt
45222100-0 Jätteenkäsittelylaitosten rakennustyöt
45222110-3 Kaatopaikkojen rakennustyöt
45222200-1 Sotilaskäyttöön tarkoitettujen laitosten ja laitteistojen rakennustekniset työt
45222300-2 Turvallisuuslaitteistojen rakennustekniset työt
45223000-6 Rakenteiden rakennustyöt
45223100-7 Metallirakenteiden kokoonpanotyöt
45223110-0 Metallirakenteiden asennustyöt
45223200-8 Kantavien rakenteiden rakennustyöt
45223210-1 Rakenneterästyöt
45223220-4 Kuorirakennetyöt
45223300-9 Pysäköintialueiden rakennustyöt
45223310-2 Maanalaisten pysäköintialueiden rakennustyöt
45223320-5 Liityntäliikenteen pysäköintialueiden rakennustyöt
45223400-0 Tutka-asemien rakennustyöt
45223500-1 Teräsbetonirakenteet
45223600-2 Koiratarhojen rakennustyöt
45223700-3 Palvelualueiden rakennustyöt
45223710-6 Moottoriteiden palvelualueiden rakennustyöt
45223720-9 Huoltoasemien rakennustyöt
45223800-4 Rakenne-elementtien kokoaminen ja pystytys
45223810-7 Elementtirakenteet
45223820-0 Rakennuselementit ja valmisosat
45223821-7 Elementit
45223822-4 Valmisosat
45230000-8 Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus
45231000-5 Putkijohtojen, tietoliikenne- ja sähkölinjojen rakennustyöt
45231100-6 Putkijohtojen yleiset rakentamistyöt
45231110-9 Putkijohtojen asennukseen liittyvät rakennustyöt
45231111-6 Putkijohdon nosto- ja uudelleenasennustyöt
45231112-3 Putkiverkon asennustyöt
45231113-0 Putkijohdon uudelleenasennustyöt
45231200-7 Öljy- ja kaasuputkien rakennustyöt
45231210-0 Öljyputkien rakennustyöt
45231220-3 Kaasuputkien rakennustyöt
45231221-0 Pääkaasujohtojen rakennustyöt
45231222-7 Kaasusäiliön rakennustyöt
45231223-4 Kaasunjakeluun liittyvät työt
45231300-8 Vesi- ja viemäriputkien rakennustyöt
45231400-9 Sähkölinjojen rakennustyöt
45231500-0 Paineilmaputkityöt
45231510-3 Postin paineilmajärjestelmätyöt
45231600-1 Tietoliikennelinjojen rakennustyöt
45232000-2 Putkijohto- ja kaapelityöt ja niihin liittyvät työt
45232100-3 Vesijohtoihin liittyvät oheistyöt
45232120-9 Kastelujärjestelmän rakennustyöt
45232121-6 Kasteluputkistojen rakennustyöt
45232130-2 Sadevesiputkistojen rakennustyöt
45232140-5 Aluelämmitysjärjestelmän rakennustyöt
45232141-2 Lämmitysjärjestelmän rakennustyöt
45232142-9 Lämmönjakelukeskusten rakennustyöt
45232150-8 Vesiputkityöt
45232151-5 Päävesijohdon kunnostukseen liittyvät rakennustyöt
45232152-2 Pumppaamojen rakennustyöt
45232153-9 Rakennustyöt vesitorneja varten
45232154-6 Rakennustyöt korkealle sijoitettuja juomavesisäiliöitä varten
45232200-4 Sähkölinjojen rakentamiseen liittyvät työt
45232210-7 Ilmajohdon rakentaminen
45232220-0 Ala-asemien rakennustyöt
45232221-7 Muuntamo
45232300-5 Puhelin- ja tietoliikennelinjojen rakennustyöt ja niihin liittyvät työt
45232310-8 Puhelinlinjojen rakennustyöt
45232311-5 Maanteiden hätäpuhelinlinjat
45232320-1 Kaapelilähetyslinjat
45232330-4 Antennien asentaminen
45232331-1 Radio- ja televisiotoimintaan liittyvät työt
45232332-8 Televiestintään liittyvät lisätyöt
45232340-7 Matkapuhelinverkon tukiasemien rakennustyöt
45232400-6 Viemärien rakennustyö
45232410-9 Viemäröintityö
45232411-6 Likavesiputkistojen rakennustyöt
45232420-2 Viemärityöt
45232421-9 Jätevedenpuhdistamiseen liittyvät työt
45232422-6 Lietteenkäsittelyyn liittyvät työt
45232423-3 Jäteveden pumppausasemien rakennustyöt
45232424-0 Viemärin laskuputkien rakennustyöt
45232430-5 Veden puhdistamiseen liittyvä työ
45232431-2 Jäteveden pumppausasema
45232440-8 Viemäriputkien rakennustyöt
45232450-1 Vedenpoistojärjestelmän rakennustyöt
45232451-8 Vedenpoisto- ja pintatyöt
45232452-5 Vedenpoistotyöt
45232453-2 Viemärien rakennustyöt
45232454-9 Sadeveden keruualtaiden rakennustyöt
45232460-4 Saniteettitilojen työt
45232470-7 Jätteiden vastaanottoasema
45233000-9 Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt
45233100-0 Tierakennustyöt
45233110-3 Moottoritien rakennustyöt
45233120-6 Tienrakennustyöt
45233121-3 Pääteiden rakennustyöt
45233122-0 Kehäteiden rakennustyöt
45233123-7 Sivuteiden rakennustyöt
45233124-4 Runkoteiden rakennustyöt
45233125-1 Tienristeysten rakennustyöt
45233126-8 Eritasoliittymien rakennustyöt
45233127-5 T-risteysten rakennustyöt
45233128-2 Kiertoliittymien rakennustyöt
45233129-9 Poikkiteiden rakennustyöt
45233130-9 Valtateiden rakennustyöt
45233131-6 Eritasoteiden rakennustyöt
45233139-3 Valtateiden kunnossapito
45233140-2 Tietyöt
45233141-9 Teiden kunnossapitotyöt
45233142-6 Teiden korjaustyöt
45233144-0 Ylikulkusiltojen rakennustyöt
45233150-5 Liikennemeluntorjunta
45233160-8 Tiet ja muut sepelillä päällystetyt pinnat
45233161-5 Kävelyteiden rakennustyöt
45233162-2 Pyöräteiden rakennustyöt
45233200-1 Erilaiset päällystystyöt
45233210-4 Valtateiden päällystystyöt
45233220-7 Teiden päällystystyöt
45233221-4 Tiemerkintöjen maalaustyöt
45233222-1 Katukiveys- ja asfaltointityöt
45233223-8 Ajoradan päällysteen uusiminen
45233224-5 Kaksiajorataisten teiden rakennustyöt
45233225-2 Yksiajorataisten teiden rakennustyöt
45233226-9 Sisäänajoteiden rakennustyöt
45233227-6 Tieramppien rakennustyöt
45233228-3 Päällystykseen liittyvät rakennustyöt
45233229-0 Tienpiennarten kunnossapito
45233250-6 Muiden kuin teiden päällystystyöt
45233251-3 Tienpäällysteen uusiminen
45233252-0 Katujen päällystystyöt
45233253-7 Kävelyteiden päällystystyöt
45233260-9 Jalankulkuteiden rakennustyöt
45233261-6 Jalankulkusiltojen rakennustyöt
45233262-3 Jalankulkualueiden rakennustyöt
45233270-2 Pysäköintialuemerkintöjen maalaustyöt
45233280-5 Tieaitausten rakennustyöt
45233290-8 Liikennemerkkien ja tienviittojen asennustyöt
45233291-5 Betonitolppien asennustyöt
45233292-2 Turvalaitteiden asennustyöt
45233293-9 Katukalusteiden asennustyöt
45233294-6 Tiemerkkien ja -opasteiden asennustyöt
45233300-2 Teiden, katujen ja kävelyteiden pohjustustyöt
45233310-5 Valtateiden pohjustustyöt
45233320-8 Teiden pohjustustyöt
45233330-1 Katujen pohjustustyöt
45233340-4 Kävelyteiden pohjustustyöt
45234000-6 Rautateiden ja köysiratojen rakennustyöt
45234100-7 Rautateiden rakennustyöt
45234110-0 Kaupunkien välisten junaratojen työt
45234111-7 Kaupunkiratojen rakennustyöt
45234112-4 Rautatievarikkojen rakennustyöt
45234113-1 Radan purkutyöt
45234114-8 Junaradan pengerrysten rakennustyöt
45234115-5 Rautateiden merkinantojärjestelmään liittyvät työt
45234116-2 Radanrakennustyöt
45234120-3 Kaupunkirataverkon työt
45234121-0 Raitiotieverkon työt
45234122-7 Maanalaisen kiskoverkon työt
45234123-4 Osittain maanalaisen junaradan työt
45234124-1 Maanalainen matkustajakiskoliikenne
45234125-8 Metroasema
45234126-5 Raitiotien rakennustyöt
45234127-2 Raitiovaunuvarikkojen rakennustyöt
45234128-9 Raitiovaunupysäkin laiturien rakennustyöt
45234129-6 Kaupunkiradan rakentamistyöt
45234130-6 Sepelikerroksen rakennustyöt
45234140-9 Tasoylikäytävän rakennustyöt
45234160-5 Ajojohtojärjestelmän rakennustyöt
45234170-8 Veturiasemien rakennustyöt
45234180-1 Rakennustyöt rautateiden työpajoja varten
45234181-8 Rakennustyöt ratakiskojen lohkottamiseen liittyviä työpajoja varten
45234200-8 Köysiradat
45234210-1 Vaunuköysiradat
45234220-4 Hiihtohissien rakennustyöt
45234230-7 Tuolihissien rakennustyöt
45234240-0 Kiskoköysirata
45234250-3 Köysiratojen rakennustyöt
45235000-3 Lentokenttien, kiitoratojen ja liikennealueiden rakennustyöt
45235100-4 Lentoasemien rakennustyöt
45235110-7 Lentokenttien rakennustyöt
45235111-4 Lentokenttäalueen päällystykseen liittyvät rakennustyöt
45235200-5 Kiitoradan rakennustyöt
45235210-8 Kiitoradan päällysteen uusiminen
45235300-6 Lentokoneiden liikennealueiden rakennustyöt
45235310-9 Lentokentän yhdysteiden rakennustyöt
45235311-6 Lentokentän yhdysteiden päällystämiseen liittyvät rakennustyöt
45235320-2 Lentokenttien asematasojen rakennustyöt
45236000-0 Maan kiveys ja laatoitus
45236100-1 Erilaisten urheilurakennelmien maanpinnoitus
45236110-4 Urheilukenttien maanpinnoitus
45236111-1 Golfkentän pinnoitus
45236112-8 Tenniskentän pinnoitus
45236113-5 Raviradan kiveys, laatoitus ja pinnoitus
45236114-2 Juoksuradan kiveys, laatoitus ja pinnoitus
45236119-7 Urheilukenttien korjaustyöt
45236200-2 Virkistyskäyttöön tarkoitettujen rakennelmien kiveys ja laatoitus
45236210-5 Leikkipuiston kiveys ja laatoitus
45236220-8 Eläintarhan kiveys ja laatoitus
45236230-1 Puutarhan kiveys ja laatoitus
45236250-7 Puistoalueiden kiveys ja laatoitus
45236290-9 Virkistysalueiden korjaustyöt
45236300-3 Hautausmaiden kiveys ja laatoitus
45237000-7 Näyttämöiden rakennustyöt
45240000-1 Vesirakennustyöt
45241000-8 Satamanrakennustyöt
45241100-9 Satamalaiturien rakennustyöt
45241200-0 Offshore-terminaaleissa suoritettavat rakennustyöt
45241300-1 Pistolaiturien rakennustyöt
45241400-2 Satama-altaiden rakennustyöt
45241500-3 Laivalaiturien rakennustyöt
45241600-4 Satamavalaistuksen asennustyöt
45242000-5 Rannalla sijaitsevien vapaa-ajanviettopaikkojen rakennustyöt
45242100-6 Vesiurheilukeskusten rakennustyöt
45242110-9 Vesillelaskutelineiden rakennustyöt
45242200-7 Venesatamien rakennustyöt
45242210-0 Huvivenesatamien rakennustyöt
45243000-2 Rannikon suojarakenteiden rakennustyöt
45243100-3 Kallioiden suojarakenteiden rakennustyöt
45243110-6 Kallioiden lujitustyöt
45243200-4 Aallonmurtajien rakennustyöt
45243300-5 Rantavallien rakennustyöt
45243400-6 Rannan lujitustyöt
45243500-7 Merellä sijaitsevien suojarakenteiden rakennustyöt
45243510-0 Pengertämistyöt
45243600-8 Laiturin muurien rakennustyöt
45244000-9 Merellä suoritettavat rakennustyöt
45244100-0 Merellä sijaitsevat rakennelmat
45244200-1 Lastauslaitureiden rakentaminen
45245000-6 Vedenkäsittelylaitosten ruoppaus- ja pumppaustyöt
45246000-3 Joenpinnansääntely- ja tulvantorjuntatyöt
45246100-4 Jokivallin rakennustyöt
45246200-5 Joentörmän suojarakenteiden rakennustyöt
45246400-7 Tulvantorjuntatyöt
45246410-0 Tulvaesteiden kunnossapito
45246500-8 Rantakatujen rakennustyöt
45246510-1 Hiekkarannan puisten jalkakäytävien rakennustyöt
45247000-0 Patojen, kanavien, kastelukanavien ja vesijohtojen rakennustyöt
45247100-1 Vesiväylien rakennustyöt
45247110-4 Kanavan rakennustyöt
45247111-1 Kastelukanavien rakennustyöt
45247112-8 Vedenpoistokanavien rakennustyöt
45247120-7 Vesiväylät, lukuun ottamatta kanavia
45247130-0 Akveduktien rakennustyöt
45247200-2 Patojen ja vastaavien kiinteiden rakennelmien rakennustyöt
45247210-5 Patojen rakennustyöt
45247211-2 Padon seinämien rakennustyöt
45247212-9 Padon vahvistustyöt
45247220-8 Patorakennelmien rakennustyöt
45247230-1 Suojapatojen tai -pengerten rakennustyöt
45247240-4 Kiinteiden patojen rakennustyöt
45247270-3 Säännöstelyaltaiden rakennustyöt
45248000-7 Hydromekaanisten rakenteiden rakennustyöt
45248100-8 Kanavansulkujen rakennustyöt
45248200-9 Kuivatelakoiden rakennustyöt
45248300-0 Uivien telakoiden rakennustyöt
45248400-1 Maihinnousulaiturien rakennustyöt
45248500-2 Siirrettävien patojen rakennustyöt
45250000-4 Tehtaiden, laitosten, kaivosten, verstaiden, pajojen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden rakennusten rakentamistyöt
45251000-1 Voimaloiden ja lämpökeskusten rakentamistyöt
45251100-2 Voimalaitoksen rakennustyöt
45251110-5 Ydinvoimaloiden rakennustyöt
45251111-2 Ydinreaktoreiden rakennustyöt
45251120-8 Vesivoimaloiden rakennustyöt
45251140-4 Lämpövoimaloiden rakennustyöt
45251141-1 Geotermisten voimaloiden rakennustyöt
45251142-8 Puuvoimaloiden rakennustyöt
45251143-5 Paineilman tuotantolaitosten rakennustyöt
45251150-7 Jäähdytystornien rakennustyöt
45251160-0 Tuulivoimalaitteistot
45251200-3 Lämpölaitosten rakennustyöt
45251220-9 Vastapainevoimalaitosten rakennustyöt
45251230-2 Höyrynkehittämöiden rakennustyöt
45251240-5 Kaatopaikkakaasua hyödyntävien sähköntuotantolaitosten rakennustyöt
45251250-8 Aluelämpölaitosten rakennustyöt
45252000-8 Jäteveden käsittely- ja puhdistuslaitosten sekä jätteenpolttolaitosten rakentamistyöt
45252100-9 Jätevedenpuhdistamojen rakennustyöt
45252110-2 Siirrettävien laitteistojen rakennustyöt
45252120-5 Vedenkäsittelylaitosten rakennustyöt
45252121-2 Selkeytyslaitteet
45252122-9 Jätelietteen mädätyssäiliöt
45252123-6 Seulontalaitteet
45252124-3 Ruoppaus- ja pumppaustyöt
45252125-0 Kivien upotustyöt
45252126-7 Juomavedenkäsittelylaitosten rakennustyöt
45252127-4 Jätevedenkäsittelylaitosten rakennustyöt
45252130-8 Jätevedenpuhdistamon laitteet
45252140-1 Lietteenkuivatuslaitosten rakennustyöt
45252150-4 Hiilenkäsittelylaitteistojen rakennustyöt
45252200-0 Puhdistuslaitoksen laitteet
45252210-3 Vedenpuhdistuslaitosten rakennustyöt
45252300-1 Jätteenpolttolaitosten rakennustyöt
45253000-5 Kemiantehtaan rakennustyöt
45253100-6 Mineraalienpoistolaitosten rakennustyöt
45253200-7 Rikinpoistolaitosten rakennustyöt
45253300-8 Tislaamojen tai rektifioimislaitosten rakennustyöt
45253310-1 Vedentislaamojen rakennustyöt
45253320-4 Alkoholitislaamojen rakennustyöt
45253400-9 Petrokemiantehtaan rakennustyöt
45253500-0 Lääketehtaan rakennustyöt
45253600-1 Ioninpoistolaitteistojen rakennustyöt
45253700-2 Biokaasulaitosten rakennustyöt
45253800-3 Kompostointilaitosten rakennustyöt
45254000-2 Kaivosten ja teollisuuslaitosten rakennustyöt
45254100-3 Kaivosten rakennustyöt
45254110-6 Kaivoskuilun suun rakennustyöt
45254200-4 Teollisuuslaitoksen rakennustyöt
45255000-9 Öljy- ja kaasuteollisuuden rakennustyöt
45255100-0 Tuotantolauttojen rakennustyö
45255110-3 Porauskaivojen rakennustyöt
45255120-6 Porauslautan varustusten rakennustyöt
45255121-3 Porauslautan kansirakenteiden rakennustyöt
45255200-1 Öljynjalostamojen rakennustyöt
45255210-4 Öljyterminaalien rakennustyöt
45255300-2 Kaasuterminaalien rakennustyöt
45255400-3 Valmistus
45255410-6 Offshore-valmistus
45255420-9 Onshore-valmistus
45255430-2 Öljynporauslauttojen purkutyöt
45255500-4 Poraus- ja tutkimustyöt
45255600-5 Putkikelalta lasketun putken varassa suoritettavat maanalaiset kaivotyöt
45255700-6 Hiilenkaasutuslaitosten rakennustyöt
45255800-7 Kaasuntuotantolaitosten rakennustyöt
45259000-7 Koneiston korjaus ja huolto
45259100-8 Jätevedenpuhdistamon koneiston korjaus ja huolto
45259200-9 Vedenpuhdistamon koneiston korjaus ja huolto
45259300-0 Lämmityskeskusten korjaus ja huolto
45259900-6 Laitoksen tai laitteiston tasonnosto
45260000-7 Kattotyöt ja muut rakennusalan erikoistyöt
45261000-4 Kattotuolien pystytystyöt, katetyöt ja vastaavat työt
45261100-5 Kattotuolien rakennustyöt
45261200-6 Kate- ja katonmaalaustyöt
45261210-9 Katteen asentaminen
45261211-6 Tiilikatteen asentaminen
45261212-3 Liuskekatteen asentaminen
45261213-0 Peltikatteen asentaminen
45261214-7 Bitumikatteen asentaminen
45261215-4 Aurinkopaneelien kattoasennustyöt
45261220-2 Katonmaalaustyöt ja muut pinnoitustyöt
45261221-9 Katonmaalaustyöt
45261222-6 Katon sementtipäällystystyöt
45261300-7 Pelti- ja kourutyöt
45261310-0 Peltityöt
45261320-3 Kourutyöt
45261400-8 Levypäällystystyöt
45261410-1 Katon eristystyöt
45261420-4 Tiivistystyöt
45261900-3 Katon korjaus ja huolto
45261910-6 Katonkorjaus
45261920-9 Katonhuolto
45262000-1 Muut erikoisrakennustyöt kuin kattotyöt
45262100-2 Rakennustelinetyöt
45262110-5 Rakennustelineiden purkutyöt
45262120-8 Rakennustelineiden pystytystyöt
45262200-3 Perustustyöt ja vesikaivojen poraustyöt
45262210-6 Perustustyöt
45262211-3 Paalutustyöt
45262212-0 Tukirakennetyöt
45262213-7 Kaivanteiden seinämien rakennustekniikka
45262220-9 Vesikaivojen poraustyöt
45262300-4 Betonityöt
45262310-7 Teräsbetonityöt
45262311-4 Betonirungon rakennustyöt
45262320-0 Valupinnan tasoitustyöt
45262321-7 Lattiapohjan tasoitustyöt
45262330-3 Betonirakenteiden korjaustyöt
45262340-6 Injektointityöt
45262350-9 Raudoittamattomien betonirakenteiden rakennustyöt
45262360-2 Sementointityöt
45262370-5 Betonipinnoitustyö
45262400-5 Teräsrakennetyöt
45262410-8 Rakennusten rakenneterästyöt
45262420-1 Teknisten rakennelmien rakenneterästyöt
45262421-8 Offshore-ankkurointityöt
45262422-5 Vedenalaiset poraustyöt
45262423-2 Kannen valmistustyöt
45262424-9 Offshore-moduulien valmistustyöt
45262425-6 Suojuksen valmistustyöt
45262426-3 Paalujen valmistustyöt
45262500-6 Tiilimuuraustyöt ja muut muuraustyöt
45262510-9 Kivityöt
45262511-6 Kivenveistotyöt
45262512-3 Muuraus hakatusta kivestä
45262520-2 Tiilimuuraustyöt
45262521-9 Julkisivun tiilimuuraustyöt
45262522-6 Muuraustyöt
45262600-7 Erilaiset erikoisalojen rakennustyöt
45262610-0 Tehtaanpiiput
45262620-3 Tukimuurit
45262630-6 Teollisuusuunien rakentaminen
45262640-9 Ympäristön parannustyöt
45262650-2 Verhoustyöt
45262660-5 Asbestin poistotyöt
45262670-8 Metallien työstäminen
45262680-1 Hitsaus
45262690-4 Rapistuneiden rakennusten kunnostaminen
45262700-8 Rakennusten muutostyöt
45262710-1 Freskojen kunnossapitotyöt
45262800-9 Rakennusten laajennustyöt
45262900-0 Parveketyöt
45300000-0 Rakennusten asennustyöt
45310000-3 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt
45311000-0 Sähköjohto- ja asennustyöt
45311100-1 Sähköjohtotyöt
45311200-2 Sähköasennustyöt
45312000-7 Hälytysjärjestelmien ja antennien asennustyöt
45312100-8 Palohälytysjärjestelmän asennustyöt
45312200-9 Murtohälytysjärjestelmän asennustyöt
45312300-0 Antennien asennustyöt
45312310-3 Ukkossuojaustyöt
45312311-0 Ukkosenjohdattimien asennustyöt
45312320-6 Televisioantennien asennustyöt
45312330-9 Radioantennien asennustyöt
45313000-4 Hissien ja liukuportaiden asennustyöt
45313100-5 Hissien asennustyöt
45313200-6 Liukuportaiden asennustyöt
45313210-9 Liukukäytävän asennustyöt
45314000-1 Televiestintälaitteiston asennustyöt
45314100-2 Puhelinkeskusten asennustyöt
45314120-8 Puhelinvaihteiden asennustyöt
45314200-3 Puhelinlinjojen asennustyöt
45314300-4 Peruskaapelointi
45314310-7 Kaapelointityöt
45314320-0 Tietokonekaapeloinnit
45315000-8 Lämmityslaitteiden ja rakennusten muiden sähkölaitteiden sähköasennukset
45315100-9 Sähkötekniset asennustyöt
45315200-0 Turbiinityöt
45315300-1 Sähkönjakelulaitteiden asennustyöt
45315400-2 Suurjänniteasennukset
45315500-3 Keskijänniteasennukset
45315600-4 Pienjänniteasennukset
45315700-5 Kytkinasemien asennustyö
45316000-5 Valaistus- ja merkinantojärjestelmien asennustyöt
45316100-6 Ulkovalojen asennustyöt
45316110-9 Katuvalojen asennustyöt
45316200-7 Merkinantolaitteiden asennustyöt
45316210-0 Liikenteenvalvontalaitteiden asennustyöt
45316211-7 Valaistujen liikennemerkkien ja tienviittojen asennustyöt
45316212-4 Liikennevalojen asennustyöt
45316213-1 Liikenteenohjauslaitteiden asennustyöt
45316220-3 Lentokentän merkinantolaitteiden asennustyöt
45316230-6 Sataman merkinantolaitteiden asennustyöt
45317000-2 Muut sähköasennukset
45317100-3 Pumppauslaitteiden sähköasennustyöt
45317200-4 Muuntajien sähköasennukset
45317300-5 Sähkönjakelulaitteiden sähköasennukset
45317400-6 Suodatuslaitteiden sähköasennukset
45320000-6 Eristystyöt
45321000-3 Lämpöeristystyöt
45323000-7 Äänieristystyöt
45324000-4 Kipsilevytyöt
45330000-9 Putkityöt
45331000-6 Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt
45331100-7 Keskuslämmityslaitteiden asennustyöt
45331110-0 Kattilalaitteistojen asennustyöt
45331200-8 Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt
45331210-1 Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt
45331211-8 Ulos sijoitettavat ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt
45331220-4 Ilmastointilaitteiden asennustyöt
45331221-1 Osittaisten ilmastointilaitteiden asennustyöt
45331230-7 Jäähdytyslaitteistojen asennustyöt
45331231-4 Kylmälaitteistojen asennustyöt
45332000-3 Putki- ja viemäröintityöt
45332200-5 Vesijohtotyöt
45332300-6 Viemäriputkien asennustyöt
45332400-7 Saniteettikalusteiden asennustyöt
45333000-0 Kaasuasennukset
45333100-1 Kaasun säätölaitteiden asennustyöt
45333200-2 Kaasumittarien asennustyöt
45340000-2 Aitojen, kaiteiden ja turvalaitteiden asennustyöt
45341000-9 Kaiteiden asennustyöt
45342000-6 Aitojen asennustyöt
45343000-3 Paloturvallisuutta parantavat asennustyöt
45343100-4 Palosuojaustyöt
45343200-5 Palontorjuntalaitteiden asennustyöt
45343210-8 CO2-sammuttimien asennustyöt
45343220-1 Sammutuslaitteiden asennustyöt
45343230-4 Sprinklerilaitteiston asennustyöt
45350000-5 Koneasennukset
45351000-2 Konetekniset asennustyöt
45400000-1 Rakennusten lopputyöt
45410000-4 Rappaustyöt
45420000-7 Rakennuspuusepäntyöt
45421000-4 Puusepäntyöt
45421100-5 Ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt
45421110-8 Oven- ja ikkunanpuitteiden asennustyöt
45421111-5 Ovenpuitteiden asennustyöt
45421112-2 Ikkunanpuitteiden asennustyöt
45421120-1 Kynnysten asennustyöt
45421130-4 Ovien ja ikkunoiden asennustyöt
45421131-1 Ovien asennustyöt
45421132-8 Ikkunoiden asennustyöt
45421140-7 Metalliasennustyöt, lukuun ottamatta ovi- ja ikkunatöitä
45421141-4 Väliseinien asennustyöt
45421142-1 Ikkunaluukkujen asennustyöt
45421143-8 Kaihtimien asennustyöt
45421144-5 Markiisien asennustyöt
45421145-2 Kierrekaihtimien asennustyöt
45421146-9 Sisäkattojen asennustyöt
45421147-6 Ristikkojen asennustyöt
45421148-3 Porttien asennustyöt
45421150-0 Muiden kuin metalliosien asennustyöt
45421151-7 Valmiskeittiöiden asennustyöt
45421152-4 Väliseinien asennus
45421153-1 Kiintokalusteiden asennustyöt
45421160-3 Ovien ja ikkunoiden metallityöt
45422000-1 Kirvesmiehen- ja puusepäntyöt
45422100-2 Puutyöt
45430000-0 Lattianpäällystys- ja seinänverhoilutyöt
45431000-7 Laatoitustyöt
45431100-8 Lattianlaatoitustyöt
45431200-9 Seinien laatoitustyöt
45432000-4 Lattianteko- ja -päällystystyöt, seinänverhoilu- ja tapetointityöt
45432100-5 Lattianteko- ja -päällystystyöt
45432110-8 Lattiantekotyöt
45432111-5 Joustavien lattianpäällysteiden asennustyöt
45432112-2 Kiveystyöt
45432113-9 Parkettilattian asennustyöt
45432114-6 Parkettityöt
45432120-1 Kaksoislattian asennustyöt
45432121-8 Tietokonehuoneiden lattiat
45432130-4 Lattianpäällystystyöt
45432200-6 Seinänverhoilu- ja tapetointityöt
45432210-9 Seinänverhoilutyöt
45432220-2 Tapetointityöt
45440000-3 Maalaus- ja lasitustyöt
45441000-0 Lasitustyöt
45442000-7 Suojapinnoitusten levitystyöt
45442100-8 Maalaustyöt
45442110-1 Rakennusten maalaustyöt
45442120-4 Teknisten rakenteiden maalaus- ja suojapinnoitustyöt
45442121-1 Teknisten rakenteiden maalaustyöt
45442180-2 Uudelleenmaalaustyöt
45442190-5 Maalinpoistotyöt
45442200-9 Ruostesuojaustyöt
45442210-2 Galvanointityöt
45442300-0 Pinnansuojaustyö
45443000-4 Julkisivutyöt
45450000-6 Muut rakennusten lopputyöt
45451000-3 Sisustustyöt
45451100-4 Koristeiden asennustyöt
45451200-5 Panelointityöt
45451300-6 Sisäpuutarhat
45452000-0 Rakennusten ulkopintojen puhdistustyöt
45452100-1 Ulkoseinien puhdistus hiekkapuhaltamalla
45453000-7 Tarkastus- ja kunnostustyöt
45453100-8 Kunnostustyöt
45454000-4 Uudelleenorganisointityöt
45454100-5 Entisöintityöt
45500000-2 Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa
45510000-5 Nostureiden vuokraus käyttäjän kanssa
45520000-8 Maansiirtokoneiden vuokraus käyttäjän kanssa