CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
09 Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
14 Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
15 Livsmedel, drycker, tobak o d
16 Jordbruksmaskiner
18 Kläder, skor, väskor och tillbehör
19 Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
22 Trycksaker och tillhörande produkter
24 Kemiska produkter
30 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
31 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
32 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
34 Transportutrustning och transporthjälpmedel
35 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
37 Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
38 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
39 Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
41 Uppsamlat och renat vatten
42 Industrimaskiner
43 Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
44 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
45 Anläggningsarbete
48 Programvara och informationssystem
50 Reparation och underhåll
51 Installation (utom programvara)
55 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
60 Transporter (utom avfallstransport)
63 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
64 Post- och telekommunikationstjänster
65 El-, vatten- och energiverk
66 Finans- och försäkringstjänster
70 Tjänster avseende fast egendom
71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
73 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
75 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
76 Tjänster för olje- och gasindustrin
77 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
80 Undervisning och utbildning
85 Hälso- och sjukvård samt socialvård
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
92 Fritids-, kultur- och sporttjänster
98 Andra samhälleliga och personliga tjänster