CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty
09 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
14 Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty
15 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
16 Poľnohospodárske stroje
18 Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
19 Koža a textílie, plastové a gumené materiály
22 Tlačené výrobky a príbuzné produkty
24 Chemické výrobky
30 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
31 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
32 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
33 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
34 Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
35 Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
37 Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo
38 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
39 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
41 Zachytená a vyčistená voda
42 Priemyselné mechanizmy
43 Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia
44 Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
45 Stavebné práce
48 Softvérové balíky a informačné systémy
50 Opravárske a údržbárske služby
51 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
55 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
60 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
63 Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií
64 Poštové a telekomunikačné služby
65 Verejné služby
66 Finančné a poisťovacie služby
70 Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)
71 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
72 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
73 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
75 Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
76 Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom
77 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
79 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
80 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
85 Zdravotnícka a sociálna pomoc
90 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
92 Rekreačné, kultúrne a športové služby
98 Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom