CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Põllumajandussaadused, loomakasvatus-, kalandus-, metsandus- ja seonduvad tooted
09 Naftatooted, kütused, elekter ja muud energiaallikad
14 Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted
15 Toiduained, joogid ja tubakas ja seonduvad tooted
16 Põllutöömasinad
18 Rõivad, jalatsid, reisitarbed ja manused
19 Nahk ja tekstiilriie, plast- ja kummimaterjalid
22 Trükised ja seonduvad tooted
24 Keemiatooted
30 Kontorimasinad ja arvutid, nende seadmed ja tarvikud, v.a mööbel ja tarkvarapaketid
31 Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud; valgustus
32 Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed
33 Meditsiiniseadmed, farmaatsiatooted ja isikuhooldustooted
34 Transpordivahendid ja seonduvad lisatooted
35 Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed
37 Muusikariistad, spordikaubad, mängud, mänguasjad, käsitöö- ja kunstitarbed ning -tarvikud
38 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)
39 Mööbel (sh kontorimööbel), sisustus, kodumasinad (v.a valgustus) ja puhastusvahendid
41 Kogutud ja puhastatud vesi
42 Tööstusmasinad
43 Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinad
44 Ehituskonstruktsioonid ja -materjalid; ehituse abimaterjalid (v.a elektriseadmed)
45 Ehitustööd
48 Tarkvarapaketid ja infosüsteemid
50 Remondi- ja hooldusteenused
51 Paigaldusteenused (v.a tarkvara)
55 Hotelli-, restorani- ja jaemüügiteenused
60 Transporditeenused (v.a jäätmetransport)
63 Tugi- ja abiveoteenused; reisibürooteenused
64 Posti- ja telekommunikatsiooniteenused
65 Kommunaalteenused
66 Finantsvahendus- ja kindlustusteenused
70 Kinnisvarateenused
71 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused
72 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused
73 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
75 Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused
76 Nafta- ja gaasitööstusega seotud teenused
77 Põllumajandus-, metsandus-, aiandus-, vesiviljelus- ja mesindusteenused
79 Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused
80 Haridus- ja koolitusteenused
85 Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused
90 Reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused
92 Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused
98 Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja isikuteenused