CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Kmetijski, ribiški, gozdarski in z njimi povezani proizvodi
09 Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
14 Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi
15 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
16 Kmetijski stroji
18 Oblačila, obutev, prtljaga in pribor
19 Usnjeni in tekstilni materiali, plastični in gumijasti materiali
22 Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki
24 Kemični proizvodi
30 Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
31 Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
32 Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
33 Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
34 Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet
35 Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
37 Glasbila, športni izdelki, igre, igrače, ročna dela, umetniški materiali in dodatki
38 Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
39 Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva
41 Zbrana in očiščena voda
42 Industrijski stroji
43 Rudarska, kamnoseška in gradbena oprema
44 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
45 Gradbena dela
48 Programski paketi in informacijski sistemi
50 Storitve popravila in vzdrževanja
51 Storitve inštalacije (razen programske opreme)
55 Storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno
60 Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
63 Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij
64 Poštne in telekomunikacijske storitve
65 Gospodarske javne službe
66 Finančne in zavarovalniške storitve
70 Storitve poslovanja z nepremičninami
71 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
72 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
73 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
75 Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja
76 Storitve, povezane z industrijo nafte in zemeljskega plina
77 Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva
79 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
80 Storitve izobraževanja in usposabljanja
85 Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva
90 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
92 Storitve na področju rekreacije, kulture in športa
98 Druge javne, skupne in osebne storitve