CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty
09 Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie
14 Produkty těžebního průmyslu, kovové suroviny a související produkty
15 Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
16 Zemědělské stroje
18 Oděvy, obuv, brašnářské výrobky a doplňky
19 Usně a textilie, plastové a pryžové materiály
22 Tiskařské výrobky a související produkty
24 Chemické výrobky
30 Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů
31 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
32 Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení
33 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
34 Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu
35 Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení
37 Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství
38 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
39 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
41 Shromážděná a upravená voda
42 Průmyslové stroje
43 Stroje pro hlubinné a povrchové dobývání a stavební stroje
44 Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje)
45 Stavební práce
48 Balíky programů a informační systémy
50 Opravy a údržba
51 Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení)
55 Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
60 Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
63 Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur
64 Poštovní a telekomunikační služby
65 Veřejné služby
66 Finanční a pojišťovací služby
70 Realitní služby
71 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
72 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
73 Výzkum a vývoj a související služby
75 Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení
76 Služby vztahující se k ropnému a plynárenskému průmyslu
77 Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
79 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
80 Vzdělávání a školení
85 Zdravotní a sociální péče
90 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby
92 Rekreační, kulturní a sportovní služby
98 Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům