CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Maa-, karja-, kala- ja metsätaloustuotteet sekä vastaavat tuotteet
09 Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet
14 Kaivostuotteet, perusmetallit ja vastaavat tuotteet
15 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
16 Maatalouskoneet
18 Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet
19 Nahka ja tekstiilikankaat, muovi- ja kumimateriaalit
22 Painotuotteet ja vastaavat tuotteet
24 Kemialliset tuotteet
30 Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita
31 Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus
32 Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet
33 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
34 Kuljetusvälineet ja kuljetuksessa käytettävät aputuotteet
35 Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet
37 Soittimet, urheiluvälineet, pelit, lelut, käsityö- ja taidetarvikkeet ja -varusteet
38 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)
39 Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet
41 Puhdistettu vesi
42 Teollisuuskoneet
43 Kaivos- ja louhintakoneet, rakennuslaitteistot
44 Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta)
45 Rakennustyöt
48 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
50 Korjaus- ja huoltopalvelut
51 Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta)
55 Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut
60 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
63 Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut
64 Posti- ja televiestintäpalvelut
65 Julkinen vesi- ja energiahuolto
66 Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
70 Kiinteistöpalvelut
71 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
72 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
73 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
75 Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut
76 Öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut
77 Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut
79 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
80 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
85 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
90 Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut
92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut
98 Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut