CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā produkcija
09 Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti
14 Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija
15 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija
16 Lauksaimniecības tehnika
18 Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri
19 Āda un audumi, plastmasas materiāli un gumija
22 Iespieddarbi un saistītie izdevumi
24 Ķīmiskie produkti
30 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru
31 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums
32 Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti
33 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces
34 Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai
35 Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums
37 Mūzikas instrumenti, sporta preces, spēles, rotaļlietas, amatniecības izstrādājumi, mākslas priekšmeti un piederumi
38 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)
39 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces (izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti
41 Iegūtais un attīrītais ūdens
42 Ražošanas iekārtas
43 Kalnrūpniecības iekārtas, iekārtas darbiem karjeros un būvniecības aprīkojums
44 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)
45 Celtniecības darbi
48 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas
50 Remonta un apkopes pakalpojumi
51 Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru)
55 Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi
60 Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu)
63 Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi
64 Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi
65 Komunālie pakalpojumi
66 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi
70 Nekustamā īpašuma pakalpojumi
71 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
72 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
73 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
75 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi
76 Ar naftas un gāzes rūpniecību saistītie pakalpojumi
77 Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, akvakultūras un biškopības pakalpojumi
79 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
80 Izglītības un mācību pakalpojumi
85 Veselības un sociālie pakalpojumi
90 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi
92 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi
98 Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi