CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Caută
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe
09 Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie
14 Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe
15 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
16 Utilaje agricole
18 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii
19 Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc
22 Imprimate şi produse conexe
24 Produse chimice
30 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software
31 Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat
32 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
33 Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală
34 Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport
35 Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare
37 Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă şi accesorii
38 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
39 Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat
41 Apă captată şi epurată
42 Echipamente industriale
43 Utilaje pentru minerit, cariere de piatră şi construcţii
44 Structuri şi materiale de construcţii; produse auxiliare pentru construcţii (cu excepţia aparatelor electrice)
45 Lucrări de construcţii
48 Pachete software şi sisteme informatice
50 Servicii de reparare şi întreţinere
51 Servicii de instalare (cu excepţia programelor software)
55 Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul
60 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
63 Servicii de transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism
64 Servicii poştale şi de telecomunicaţii
65 Utilităţi publice
66 Servicii financiare şi de asigurare
70 Servicii imobiliare
71 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
72 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
73 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
75 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
76 Servicii privind industria petrolului şi a gazului
77 Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură
79 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
80 Servicii de învăţământ şi formare profesională
85 Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială
90 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul
92 Servicii de recreere, culturale şi sportive
98 Alte servicii comunitare, sociale şi personale