CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Ieškoti
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai
09 Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai
14 Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai
15 Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai
16 Žemės ūkio mašinos
18 Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai
19 Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys
22 Spaudiniai ir susiję produktai
24 Chemijos produktai
30 Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus
31 Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas
32 Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga
33 Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai
34 Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai
35 Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai
37 Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai
38 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)
39 Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai
41 Surinktas ir išvalytas
42 Pramoninės mašinos
43 Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai
44 Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus)
45 Statybos darbai
48 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
50 Remonto ir priežiūros paslaugos
51 Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos)
55 Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos
60 Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)
63 Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos
64 Pašto ir telekomunikacijų paslaugos
65 Komunalinės paslaugos
66 Finansinės ir draudimo paslaugos
70 Nekilnojamojo turto paslaugos
71 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
72 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
73 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
75 Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos
76 Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone
77 Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos
79 Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos
80 Švietimo ir mokymo paslaugos
85 Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos
90 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
92 Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos
98 Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos