CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
15 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
16 Maszyny rolnicze
18 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
19 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
22 Druki i produkty podobne
24 Produkty chemiczne
30 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
32 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
35 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
37 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
38 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
41 Woda zlewnicza i oczyszczona
42 Maszyny przemysłowe
43 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
44 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
45 Roboty budowlane
48 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
50 Usługi naprawcze i konserwacyjne
51 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
55 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
60 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
63 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
64 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
65 Obiekty użyteczności publicznej
66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
70 Usługi w zakresie nieruchomości
71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
72 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
73 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
75 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
76 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
79 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
92 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
98 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste