CPV (Common Procurement Vocabulary)

CPV codes have been developed by the European Union specifically for public procurement.

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Code Name
03 Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter
09 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
14 Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
15 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
16 Landbrugsmaskiner
18 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
19 Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer
22 Tryksager og beslægtede produkter
24 Kemiske produkter
30 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
31 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
32 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
33 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
34 Transportudstyr og transporthjælpemidler
35 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
37 Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør
38 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
39 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
41 Indvundet og renset vand
42 Industrimaskiner
43 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
44 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
45 Bygge- og anlægsarbejder
48 Programpakker og informationssystemer
50 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
51 Installationstjenester (undtagen programmel)
55 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
60 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
63 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
64 Post- og telekommunikationstjenester
65 Offentlige værker
66 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
70 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
71 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
72 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
73 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
75 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
76 Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien
77 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
79 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
80 Uddannelse og undervisning
85 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
90 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
92 Forlystelser, kultur og sport
98 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser