Divisions / El-, vatten- och energiverk 16

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

El-, vatten- och energiverk

Code Name
65100000-4 Vattendistribution och tillhörande tjänster
65110000-7 Vattendistribution
65111000-4 Dricksvattendistribution
65120000-0 Drift av vattenreningsanläggning
65121000-7 Avmineralisering av vatten
65122000-0 Avsaltning av vatten
65123000-3 Avhärdning av vatten
65130000-3 Drift av vattenförsörjningsanläggning
65200000-5 Gasdistribution och tillhörande tjänster
65210000-8 Gasdistribution
65300000-6 Eldistribution och tillhörande tjänster
65310000-9 Eldistribution
65320000-2 Drift av elektriska anläggningar
65400000-7 Andra energikällor – försörjning och distribution
65410000-0 Drift av kraftverk
65500000-8 Mätaravläsning