Divisions / Veřejné služby 16

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Veřejné služby

Code Name
65100000-4 Rozvod vody a související služby
65110000-7 Rozvod vody
65111000-4 Rozvod pitné vody
65120000-0 Provoz čistíren vody
65121000-7 Demineralizace vody
65122000-0 Desalinace (odsolování) vody
65123000-3 Změkčování vody
65130000-3 Provoz vodovodů
65200000-5 Rozvod plynu a související služby
65210000-8 Rozvod plynu
65300000-6 Rozvod elektřiny a související služby
65310000-9 Rozvod elektřiny
65320000-2 Provoz elektrických zařízení
65400000-7 Dodávky a rozvod jiných zdrojů energie
65410000-0 Provoz elektráren
65500000-8 Provádění odečtů vodoměrů, elektroměrů apod.