Divisions / Kommunaalteenused 16

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kommunaalteenused

Code Name
65100000-4 Veejaotus- ja seonduvad teenused
65110000-7 Veejaotus
65111000-4 Joogiveejaotus
65120000-0 Veepuhastusjaama käitus
65121000-7 Vee demineraliseerimisteenused
65122000-0 Veemagestamisteenused
65123000-3 Veepehmendamisteenused
65130000-3 Veevärgi käitus
65200000-5 Gaasijaotus- ja seonduvad teenused
65210000-8 Gaasijaotus
65300000-6 Elektrijaotus- ja seonduvad teenused
65310000-9 Elektrijaotus
65320000-2 Elektriseadmete käitus
65400000-7 Muu energiavarustus ja -jaotamine
65410000-0 Jõujaama käitus
65500000-8 Arvesti näidulugemisteenus