Divisions / Komunālie pakalpojumi 16

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Komunālie pakalpojumi

Code Name
65100000-4 Ūdens apgādes un saistītie pakalpojumi
65110000-7 Ūdens apgāde
65111000-4 Dzeramā ūdens apgāde
65120000-0 Ūdens attīrīšanas iekārtu ekspluatācija
65121000-7 Ūdens demineralizācijas pakalpojumi
65122000-0 Ūdens atsāļošanas pakalpojumi
65123000-3 Ūdens mīkstināšanas pakalpojumi
65130000-3 Ūdens padeves iekārtu ekspluatācija
65200000-5 Gāzes sadale un saistītie pakalpojumi
65210000-8 Gāzes sadale
65300000-6 Elektrosadale un saistītie pakalpojumi
65310000-9 Elektrosadale
65320000-2 Elektroiekārtu ekspluatācija
65400000-7 Citi energopadeves un sadales avoti
65410000-0 Elektrostaciju ekspluatācija
65500000-8 Skaitītāju nolasīšanas pakalpojumi