Divisions / Julkinen vesi- ja energiahuolto 16

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Julkinen vesi- ja energiahuolto

Code Name
65100000-4 Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut
65110000-7 Vesihuolto
65111000-4 Juomavesihuolto
65120000-0 Vedenpuhdistamon käyttö
65121000-7 Veden mineraalienpoistopalvelut
65122000-0 Veden suolanpoistopalvelut
65123000-3 Vedenpehmennyspalvelut
65130000-3 Vedentuotantolaitosten käyttö
65200000-5 Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut
65210000-8 Kaasunjakelu
65300000-6 Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut
65310000-9 Sähkönjakelu
65320000-2 Sähkölaitosten käyttö
65400000-7 Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu
65410000-0 Voimalaitoksen käyttö
65500000-8 Mittarinlukupalvelut