Divisions / Obiekty użyteczności publicznej 16

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Obiekty użyteczności publicznej

Code Name
65100000-4 Usługi przesyłu wody i podobne
65110000-7 Przesył wody
65111000-4 Przesył wody pitnej
65120000-0 Obsługa zakładów oczyszczania wody
65121000-7 Usługi demineralizacji wody
65122000-0 Usługi odsalania wody
65123000-3 Usługi zmiękczania wody
65130000-3 Obsługa stacji wody
65200000-5 Przesył gazu i podobne usługi
65210000-8 Przesył gazu
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
65320000-2 Eksploatacja instalacji elektrycznych
65400000-7 Przesył i stacje innych źródeł energii
65410000-0 Eksploatacja elektrowni
65500000-8 Odczyty liczników