Divisions / Gospodarske javne službe 16

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Gospodarske javne službe

Code Name
65100000-4 Distribucija vode in s tem povezane storitve
65110000-7 Distribucija vode
65111000-4 Distribucija pitne vode
65120000-0 Obratovanje čistilne naprave za vodo
65121000-7 Storitve demineralizacije vode
65122000-0 Storitve razsoljevanja vode
65123000-3 Storitve mehčanja vode
65130000-3 Obratovanje vodooskrbe
65200000-5 Distribucija plina in s tem povezane storitve
65210000-8 Distribucija plina
65300000-6 Distribucija električne energije in s tem povezane storitve
65310000-9 Distribucija električne energije
65320000-2 Obratovanje električnih naprav
65400000-7 Drugi viri oskrbe z energijo in distribucije
65410000-0 Obratovanje elektrarne
65500000-8 Storitve odčitavanja števcev