Divisions / Verejné služby 16

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Verejné služby

Code Name
65100000-4 Rozvod vody a súvisiace služby
65110000-7 Rozvod vody
65111000-4 Rozvod pitnej vody
65120000-0 Prevádzka úpravní vody
65121000-7 Služby na demineralizáciu vody
65122000-0 Služby na odsoľovanie vody
65123000-3 Služby na zmäkčovanie vody
65130000-3 Prevádzka vodovodov
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby
65210000-8 Rozvod plynu
65300000-6 Rozvod elektriny a súvisiace služby
65310000-9 Rozvod elektriny
65320000-2 Prevádzka elektrických inštalácií
65400000-7 Zásobovanie a rozvod iných druhov energie
65410000-0 Prevádzka elektrární
65500000-8 Odčítanie údajov z meracích prístrojov