Divisions / Openbare voorzieningen 16

Zoek
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Openbare voorzieningen

Code Name
65100000-4 Waterdistributie en aanverwante diensten
65110000-7 Waterdistributie
65111000-4 Drinkwaterdistributie
65120000-0 Exploitatie van een waterzuiveringsinstallatie
65121000-7 Waterdemineralisatiediensten
65122000-0 Waterontziltingsdiensten
65123000-3 Wateronthardingsdiensten
65130000-3 Exploitatie van watervoorziening
65200000-5 Gasdistributie en aanverwante diensten
65210000-8 Gasdistributie
65300000-6 Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
65310000-9 Elektriciteitsdistributie
65320000-2 Exploitatie van elektrische installaties
65400000-7 Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
65410000-0 Exploitatie van een energiecentrale
65500000-8 Diensten voor het aflezen van meters