Divisions / Offentlige værker 16

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Offentlige værker

Code Name
65100000-4 Vanddistribution og beslægtede tjenester
65110000-7 Vanddistribution
65111000-4 Drikkevanddistribution
65120000-0 Drift af et vandrensningsanlæg
65121000-7 Vanddemineralisering
65122000-0 Vandafsaltning
65123000-3 Vandblødgøring
65130000-3 Drift af vandforsyningsanlæg
65200000-5 Gasdistribution og beslægtede tjenester
65210000-8 Gasdistribution
65300000-6 Eldistribution og beslægtede tjenester
65310000-9 Eldistribution
65320000-2 Drift af elektriske anlæg
65400000-7 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
65410000-0 Drift af kraftværker
65500000-8 Aflæsning af målere