Divisions / Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster 84

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster

Code Name
63100000-0 Godshantering, lagring och tillhörande tjänster
63110000-3 Godshantering
63111000-0 Containerhantering
63112000-7 Bagagehantering
63112100-8 Hantering av passagerarbagage
63112110-1 Bagagehämtning
63120000-6 Lagring och magasinering
63121000-3 Lagring och hämtning
63121100-4 Lagring
63121110-7 Lagring av gas
63122000-0 Magasinering
63500000-4 Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer
63510000-7 Resebyråtjänster och liknande tjänster
63511000-4 Organisering av paketresor
63512000-1 Försäljning av färdbiljetter och förmedling av paketresor
63513000-8 Turistinformation
63514000-5 Turistguidning
63515000-2 Resetjänster
63516000-9 Reseledartjänster
63520000-0 Transportförmedling
63521000-7 Fraktförmedling
63522000-4 Skeppsklarering
63523000-1 Hamntjänster och spedition
63524000-8 Utfärdande av transporthandlingar
63700000-6 Kringtjänster för land-, sjö- och lufttransporter
63710000-9 Kringtjänster för landtransporter
63711000-6 Kringtjänster för järnvägstransporter
63711100-7 Tågövervakning
63711200-8 Mobila verkstäder
63712000-3 Kringtjänster för vägtransporter
63712100-4 Busstationstjänster
63712200-5 Drift av allmän väg
63712210-8 Tjänster i samband med vägavgifter
63712300-6 Bro- och tunneldrift
63712310-9 Brodrift
63712311-6 Tjänster i samband med broavgifter
63712320-2 Tunneldrift
63712321-9 Tjänster i samband med tunnelavgifter
63712400-7 Parkeringstjänster
63712500-8 Fordonsvägning
63712600-9 Tankning
63712700-0 Trafikkontroll
63712710-3 Trafikövervakning
63720000-2 Stödtjänster för sjötransport
63721000-9 Drift av hamnar och farleder och tillhörande tjänster
63721100-0 Bunkringstjänster
63721200-1 Hamndrift
63721300-2 Drift av farleder
63721400-3 Tankning av fartyg
63721500-4 Drift av passagerarterminaler
63722000-6 Lotsning
63723000-3 Kajplatstjänster
63724000-0 Navigering
63724100-1 Positionsbestämning till havs
63724110-4 Postitionsbestämning med hjälp av fyrskepp
63724200-2 Fyrskeppstjänster
63724300-3 Positionsbestämning med hjälp av bojar
63724310-6 Bojmarkering
63724400-4 Fyrtjänster
63725000-7 Bärgning och upptagning
63725100-8 Fartygsbärgning
63725200-9 Tjänster utförda av beredskapsfartyg
63725300-0 Bärgning av strandade fartyg
63726000-4 Diverse stödtjänster vid sjötransport
63726100-5 Fartygsregistrering
63726200-6 Isbrytning
63726300-7 Förvaring av fartyg
63726400-8 Befraktning av fartyg
63726500-9 Upptagning av fartyg
63726600-0 Tjänster för fartygsdrift
63726610-3 Tjänster för sjösättning av fartyg
63726620-6 Tjänster utförda av fjärrstyrda fordon
63726700-1 Fiskefartygstjänster
63726800-2 Forskningsfartygstjänster
63726900-3 Ankringstjänster
63727000-1 Bogsering och påskjutning av fartyg
63727100-2 Bogseringstjänster
63727200-3 Påskjutningstjänster
63730000-5 Diverse kringtjänster för luftfart
63731000-2 Flygplatsdrift
63731100-3 Samordning av slot-tider
63732000-9 Flygledartjänster
63733000-6 Flygplanstankning
63734000-3 Hangartjänster