Divisions / Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur 84

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur

Code Name
63100000-0 Manipulace s nákladem a skladování
63110000-3 Manipulace s nákladem
63111000-0 Manipulace s kontejnery
63112000-7 Manipulace se zavazadly
63112100-8 Manipulace se zavazadly cestujících
63112110-1 Vyzvedávání zavazadel
63120000-6 Provozování skladišť a skladů
63121000-3 Skladovací a vyhledávací služby
63121100-4 Skladovací služby
63121110-7 Skladování plynu
63122000-0 Provozování skladů
63500000-4 Služby cestovních agentur, tour operátorů a pomoc turistům
63510000-7 Provozování cestovních agentur a podobné služby
63511000-4 Organizace turistických zájezdů
63512000-1 Prodej jízdenek a turistických zájezdů
63513000-8 Poskytování informací pro turisty
63514000-5 Průvodcovské služby
63515000-2 Cestovní služby
63516000-9 Poradenské služby v oblasti cestování
63520000-0 Služby dopravních agentur
63521000-7 Služby nákladních dopravních agentur
63522000-4 Služby lodních makléřů
63523000-1 Přístavní a zasilatelské služby
63524000-8 Příprava přepravních dokladů
63700000-6 Pomocné služby pro pozemní, vodní a leteckou dopravu
63710000-9 Pomocné služby pro pozemní dopravu
63711000-6 Pomocné služby pro železniční dopravu
63711100-7 Monitorování železniční dopravy
63711200-8 Mobilní dílenské služby
63712000-3 Pomocné služby pro silniční dopravu
63712100-4 Provozování autobusových nádraží
63712200-5 Provozování dálnic
63712210-8 Výběr mýtného na dálnicích
63712300-6 Provozování mostů a tunelů
63712310-9 Provozování mostů
63712311-6 Výběr mostného
63712320-2 Provozování tunelů
63712321-9 Výběr tunelového mýta
63712400-7 Provozování parkovišť
63712500-8 Provozování mostových vah
63712600-9 Provozování čerpacích stanic
63712700-0 Řízení silničního provozu
63712710-3 Monitorování silničního provozu
63720000-2 Pomocné služby pro lodní dopravu
63721000-9 Provozování přístavů a vodních cest a související služby
63721100-0 Nakládání paliva
63721200-1 Provozování přístavů
63721300-2 Provozování vodních cest
63721400-3 Doplňování paliva do lodí
63721500-4 Provozování terminálů pro cestující
63722000-6 Poskytování lodivodských služeb
63723000-3 Služby kotvišť
63724000-0 Navigační služby
63724100-1 Určování polohy při pobřeží
63724110-4 Určování polohy pomocí majákových lodí
63724200-2 Služby majákových lodí
63724300-3 Určování polohy pomocí bójí
63724310-6 Označování bójemi
63724400-4 Služby majáků
63725000-7 Záchranné služby a odtah z mělčiny
63725100-8 Záchrana plavidel
63725200-9 Služby pohotovostních plavidel
63725300-0 Odtah plavidel z mělčiny
63726000-4 Různé služby na pomoc lodní přepravě
63726100-5 Registrace plavidel
63726200-6 Služby ledoborců
63726300-7 Úschova plavidel
63726400-8 Pronájem lodí
63726500-9 Dočasné vyřazení lodí z provozu
63726600-0 Rejdařské služby
63726610-3 Spouštění lodí na vodu
63726620-6 Služby dálkově řízených podvodních přístrojů
63726700-1 Služby rybářských lodí
63726800-2 Služby průzkumných plavidel
63726900-3 Obsluha kotev
63727000-1 Tažení a tlačení lodí
63727100-2 Tažné služby
63727200-3 Tlačné služby
63730000-5 Pomocné služby pro leteckou dopravu
63731000-2 Provoz letišť
63731100-3 Letecké služby vztahující se na koordinaci volných letištních časů
63732000-9 Řízení leteckého provozu
63733000-6 Doplňování paliva do letadel
63734000-3 Hangárové služby