Divisions / Tugi- ja abiveoteenused; reisibürooteenused 84

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Tugi- ja abiveoteenused; reisibürooteenused

Code Name
63100000-0 Lasti käitlemis- ja hoiuteenused
63110000-3 Lasti käitlemisteenused
63111000-0 Konteinerite käitlemisteenused
63112000-7 Pagasikäitlemisteenused
63112100-8 Reisijate pagasi käitlemisteenused
63112110-1 Pagasi kohaletoimetamisteenused
63120000-6 Hoiu- ja laoteenused
63121000-3 Hoiu- ja väljastusteenused
63121100-4 Hoiuteenused
63121110-7 Gaasihoidlateenused
63122000-0 Laoteenused
63500000-4 Reisibüroo-, reisijuhi- ja reisikorraldajateenused
63510000-7 Reisibüroo- ja samalaadsed teenused
63511000-4 Pakettreiside organiseerimine
63512000-1 Reisipiletite ja pakettreisiteenuste müük
63513000-8 Turistiinfo teenused
63514000-5 Giiditeenused
63515000-2 Reisiteenused
63516000-9 Reisikorraldamisteenused
63520000-0 Transpordiagentuuri teenused
63521000-7 Kaubaveoagentuuride teenused
63522000-4 Laevamaakleri teenused
63523000-1 Sadama- ja ekspediitoragentuuride teenused
63524000-8 Veodokumentide koostamisteenused
63700000-6 Maismaa-, vee- ja õhutranspordi tugiteenused
63710000-9 Maismaatranspordi tugiteenused
63711000-6 Raudteetranspordi tugiteenused
63711100-7 Rongijärelevalveteenused
63711200-8 Liikuvtöökodade teenused
63712000-3 Maanteetranspordi tugiteenused
63712100-4 Bussijaamateenused
63712200-5 Maantee käitamisteenused
63712210-8 Maantee maksuteenused
63712300-6 Silla ja tunneli käitamisteenused
63712310-9 Silla käitamisteenused
63712311-6 Silla maksuteenused
63712320-2 Tunneli käitamisteenused
63712321-9 Tunneli maksuteenused
63712400-7 Parkimisteenused
63712500-8 Kaalusilla teenused
63712600-9 Sõidukite tankimisteenused
63712700-0 Liiklusjuhtimisteenused
63712710-3 Liiklusjärelevalveteenused
63720000-2 Veetranspordi tugiteenused
63721000-9 Sadama ja veeteede käitamis- ning kaasnevad teenused
63721100-0 Punkerdamisteenused
63721200-1 Sadama käitamisteenused
63721300-2 Veeteede käitamisteenused
63721400-3 Laeva tankimisteenused
63721500-4 Reisiterminali käitamisteenused
63722000-6 Laevajuhtimisteenused
63723000-3 Ankurdusteenused
63724000-0 Navigatsiooniteenused
63724100-1 Avamere asukoha määramisteenused
63724110-4 Tulelaeva asukoha määramisteenused
63724200-2 Tulelaeva teenused
63724300-3 Poi asukoha määramisteenused
63724310-6 Poi asukoha märkimisteenused
63724400-4 Majakateenused
63725000-7 Pääste- ja laevatõsteteenused
63725100-8 Laevapäästeteenused
63725200-9 Varustusaluste teenused
63725300-0 Laevatõsteteenused
63726000-4 Mitmesugused veetranspordi tugiteenused
63726100-5 Laevaregistriteenused
63726200-6 Jäämurdeteenused
63726300-7 Laeva varustamisteenused
63726400-8 Laeva prahtimisteenused
63726500-9 Laeva dokkimisteenused
63726600-0 Laeva opereerimisteenused
63726610-3 Laeva (dokist) vettelaskmisteenused
63726620-6 Kaugjuhitavate sukelaparaatide teenused
63726700-1 Kalalaevateenused
63726800-2 Uurimislaeva teenused
63726900-3 Ankru käsitsemisteenused
63727000-1 Puksiir- ja tõukurlaevade teenused
63727100-2 Pukseerimisteenused
63727200-3 Tõukurteenused
63730000-5 Õhutranspordi tugiteenused
63731000-2 Lennujaamateenused
63731100-3 Lennujaama teenindusaegade jaotamise teenused
63732000-9 Lennuliikluse juhtimisteenused
63733000-6 Õhusõidukite tankimisteenused
63734000-3 Angaariteenused