Divisions / Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 84

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Code Name
63100000-0 Usługi przeładunku i składowania towarów
63110000-3 Usługi przeładunku towarów
63111000-0 Usługi przeładunku pojemników
63112000-7 Usługi przeładunku bagażu
63112100-8 Usługi przeładunku bagażu pasażerskiego
63112110-1 Usługi gromadzenia bagażu
63120000-6 Usługi składowania i magazynowania
63121000-3 Usługi składowania i odzyskiwania
63121100-4 Usługi składowania
63121110-7 Usługi składowania gazu
63122000-0 Usługi magazynowania
63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63511000-4 Organizacja wycieczek
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
63513000-8 Usługi informacji turystycznej
63514000-5 Usługi świadczone przez przewodników turystycznych
63515000-2 Usługi podróżne
63516000-9 Usługi zarządzania podróżą
63520000-0 Usługi agencji transportowych
63521000-7 Usługi agencji przewozu towarowego
63522000-4 Usługi maklerów okrętowych
63523000-1 Usługi agencji przewozowej i portowej
63524000-8 Usługi przygotowywania dokumentów transportowych
63700000-6 Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego
63710000-9 Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego
63711000-6 Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego
63711100-7 Usługi monitoringu pociągów
63711200-8 Usługi w zakresie ruchomych warsztatów
63712000-3 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
63712100-4 Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych
63712200-5 Usługi w zakresie eksploatacji autostrad
63712210-8 Usługi w zakresie opłat za korzystanie z autostrad
63712300-6 Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
63712310-9 Usługi w zakresie eksploatacji mostów
63712311-6 Usługi w zakresie opłat za korzystanie z mostów
63712320-2 Usługi w zakresie eksploatacji tuneli
63712321-9 Usługi w zakresie opłat za korzystanie z z tuneli
63712400-7 Usługi w zakresie obsługi parkingów
63712500-8 Usługi wag pomostowych
63712600-9 Usługi tankowania pojazdów
63712700-0 Usługi kontroli ruchu
63712710-3 Usługi monitorowania ruchu
63720000-2 Usługi wspierające transport wodny
63721000-9 Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych i usługi powiązane
63721100-0 Usługi w zakresie ładowania paliwa
63721200-1 Usługi w zakresie obsługi portów
63721300-2 Usługi w zakresie obsługi dróg wodnych
63721400-3 Usługi w zakresie tankowania statków
63721500-4 Usługi w zakresie obsługi terminali pasażerskich
63722000-6 Usługi w zakresie pilotowania statków
63723000-3 Usługi w zakresie cumowania statków
63724000-0 Usługi nawigacyjne
63724100-1 Usługi w zakresie przybrzeżnej lokalizacji
63724110-4 Usługi w zakresie lokalizacji latarniowców
63724200-2 Usługi latarniowców
63724300-3 Usługi lokalizacji boi
63724310-6 Usługi znakowania boi
63724400-4 Usługi latarni morskich
63725000-7 Usługi wydobywania i wodowania statków
63725100-8 Usługi wydobywania statków
63725200-9 Usługi doraźne dotyczące statków
63725300-0 Usługi przywracania pływalności statków
63726000-4 Różne usługi dodatkowe w stosunku do transportu wodnego
63726100-5 Usługi rejestracji statków
63726200-6 Usługi kruszenia lodu
63726300-7 Usługi przechowywania statków
63726400-8 Usługi czarterowania statków
63726500-9 Usługi wyważania jednostek pływających
63726600-0 Usługi obsługiwania statków
63726610-3 Usługi wodowania statków
63726620-6 Usługi kontroli napowietrznej
63726700-1 Usługi kutrów połowowych
63726800-2 Usługi statków badawczych
63726900-3 Usługi kotwiczenia
63727000-1 Usługi holowania lub pchania statków
63727100-2 Usługi holowania statków
63727200-3 Usługi pchania statków
63730000-5 Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego
63731000-2 Usługi w zakresie eksploatacji lotnisk
63731100-3 Usługi w zakresie koordynacji pracy lotniska
63732000-9 Usługi kontroli lotów
63733000-6 Usługi tankowania statków powietrznych
63734000-3 Usługi hangarowe