Divisions / Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut 84

Haku
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut

Code Name
63100000-0 Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut
63110000-3 Rahdinkäsittelypalvelut
63111000-0 Konttien käsittelypalvelut
63112000-7 Matkatavaroiden käsittely
63112100-8 Matkatavaroiden käsittelypalvelut
63112110-1 Matkatavaroiden noutopalvelut
63120000-6 Varastointipalvelut
63121000-3 Varastointi- ja noutopalvelut
63121100-4 Varastopalvelut
63121110-7 Kaasun varastointipalvelut
63122000-0 Tukkuvarastopalvelut
63500000-4 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut
63510000-7 Matkatoimistopalvelut ja vastaavat palvelut
63511000-4 Valmismatkojen järjestelypalvelut
63512000-1 Matkalippujen myynti ja valmismatkapalvelut
63513000-8 Matkailuneuvontapalvelut
63514000-5 Matkaopaspalvelut
63515000-2 Matkailupalvelut
63516000-9 Matkojen järjestelypalvelut
63520000-0 Kuljetusliikkeiden palvelut
63521000-7 Rahdinkuljetusliikkeiden palvelut
63522000-4 Laivanselvityspalvelut
63523000-1 Satama- ja huolintapalvelut
63524000-8 Kuljetusasiakirjojen laadintapalvelut
63700000-6 Maa-, vesi- ja lentoliikenteen tukipalvelut
63710000-9 Maaliikenteen tukipalvelut
63711000-6 Rautatieliikenteen tukipalvelut
63711100-7 Junaliikenteen valvonta
63711200-8 Liikkuvat työpajapalvelut
63712000-3 Tieliikenteen tukipalvelut
63712100-4 Linja-autoasemapalvelut
63712200-5 Teiden käyttöön liittyvät palvelut
63712210-8 Tiemaksujen perintäpalvelut
63712300-6 Siltojen ja tunneleiden käyttöön liittyvät palvelut
63712310-9 Siltojen käyttöön liittyvät palvelut
63712311-6 Siltamaksujen perintäpalvelut
63712320-2 Tunneleiden käyttöön liittyvät palvelut
63712321-9 Tunnelimaksujen perintäpalvelut
63712400-7 Pysäköintipalvelut
63712500-8 Ajoneuvojen punnituspalvelut
63712600-9 Ajoneuvojen tankkauspalvelut
63712700-0 Liikenteenohjauspalvelut
63712710-3 Liikenteenvalvonta
63720000-2 Vesiliikenteen tukipalvelut
63721000-9 Satamien ja vesiväylien käyttöön liittyvät palvelut ja vastaavat palvelut
63721100-0 Polttoainetäydennyspalvelut
63721200-1 Satamien käyttöön liittyvät palvelut
63721300-2 Vesiväylien käyttöön liittyvät palvelut
63721400-3 Laivojen tankkauspalvelut
63721500-4 Matkustajaterminaalipalvelut
63722000-6 Luotsauspalvelut
63723000-3 Alusten kiinnityspalvelut
63724000-0 Navigointipalvelut
63724100-1 Offshore-paikoituspalvelut
63724110-4 Majakkalaivojen kiinnityspalvelut
63724200-2 Majakkalaivapalvelut
63724300-3 Poijujen kiinnityspalvelut
63724310-6 Poijutuspalvelut
63724400-4 Majakkapalvelut
63725000-7 Meripelastus- ja nostopalvelut
63725100-8 Merihädässä olevien alusten pelastuspalvelut
63725200-9 Vara-alusten palvelut
63725300-0 Alusten karilta irrottamiseen liittyvät palvelut
63726000-4 Erilaiset vesikuljetusten tukipalvelut
63726100-5 Alusten rekisteröintipalvelut
63726200-6 Jäänmurtajapalvelut
63726300-7 Varastoaluspalvelut
63726400-8 Laivarahtauspalvelut
63726500-9 Alusten telakointipalvelut
63726600-0 Laivan liikennöintiin liittyvät palvelut
63726610-3 Laivojen vesillelaskupalvelut
63726620-6 Kauko-ohjattavien veden alla liikkuvien alusten palvelut
63726700-1 Kalastusalusten palvelut
63726800-2 Tutkimusalusten palvelut
63726900-3 Ankkurointipalvelut
63727000-1 Alusten vuokrauspalvelut; hinaus- ja työntöpalvelut
63727100-2 Hinauspalvelut
63727200-3 Työntöpalvelut
63730000-5 Erilaiset lentoliikenteen tukipalvelut
63731000-2 Lentokenttäpalvelut
63731100-3 Lentokentän lähtö- ja saapumisaikojen koordinointipalvelut
63732000-9 Lennonjohtopalvelut
63733000-6 Ilma-alusten polttoainetankkaus
63734000-3 Lentokonehallien palvelut