Divisions / Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции 84

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

Code Name
63100000-0 Услуги по обработка и складиране на товари
63110000-3 Услуги по обработка на товари
63111000-0 Услуги по обработка на контейнери
63112000-7 Услуги по обработка на багаж
63112100-8 Услуги по обработка на пътнически багаж
63112110-1 Услуги по събиране на багаж
63120000-6 Услуги по складиране и съхраняване на товари
63121000-3 Услуги по приемане на склад
63121100-4 Услуги по складиране на товари
63121110-7 Услуги по складиране на газ
63122000-0 Услуги по съхраняване на товари
63500000-4 Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
63510000-7 Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги
63511000-4 Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги
63512000-1 Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
63513000-8 Туристически информационни услуги
63514000-5 Услуги на екскурзоводи
63515000-2 Услуги, свързани с пътувания
63516000-9 Услуги по управление на пътувания
63520000-0 Услуги на агенции, свързани с превоз на товари
63521000-7 Посреднически услуги при превоз на товари
63522000-4 Корабно-посреднически услуги
63523000-1 Услуги на пристанищни и спедиторски агенции
63524000-8 Услуги по съставяне на транспортни документи
63700000-6 Услуги по оказване на помощ в областта на сухопътния, водния и въздушния транспорт
63710000-9 Спомагателни услуги в сухопътния транспорт
63711000-6 Услуги на железопътни гари
63711100-7 Услуги по контрол на влакове
63711200-8 Услуги на подвижни работилници
63712000-3 Спомагателни услуги в автомобилния транспорт
63712100-4 Услуги на автогари
63712200-5 Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
63712210-8 Платени услуги, свързани с експлоатация на автомагистрали и пътища
63712300-6 Услуги, свързани с експлоатация на мостове и тунели
63712310-9 Услуги, свързани с експлоатация на мостове
63712311-6 Платени услуги, свързани с експлоатация на мостове
63712320-2 Услуги, свързани с експлоатация на тунели
63712321-9 Платени услуги, свързани с експлоатация на тунели
63712400-7 Услуги на паркинги, гаражи и депа
63712500-8 Услуги, свързани с подвижни мостове
63712600-9 Услуги по зареждане на автомобили с гориво
63712700-0 Услуги по контрол на уличното движение
63712710-3 Услуги по наблюдение на уличното движение
63720000-2 Спомагателни услуги във водния транспорт
63721000-9 Услуги по експлоатация на пристанища, водни пътища и свързаните с тях услуги
63721100-0 Услуги по товарене в трюмове
63721200-1 Услуги по експлоатация на пристанища, без обработка на товари
63721300-2 Услуги по експлоатация и поддържане на водни пътища
63721400-3 Услуги по зареждане на кораби с гориво
63721500-4 Услуги по експлоатация на пътнически терминали
63722000-6 Пилотски (лоцмански) услуги
63723000-3 Услуги, свързани с акостиране
63724000-0 Услуги по навигационно осигуряване
63724100-1 Услуги по позициониране на съоръжения в открито море
63724110-4 Услуги по позициониране на кораби фарове
63724200-2 Услуги на кораби фарове
63724300-3 Услуги по позициониране на шамандури
63724310-6 Услуги по поставяне на сигнализиращи съоръжения
63724400-4 Услуги на фарове
63725000-7 Услуги по спасяване и изваждане на кораби и имущество
63725100-8 Услуги по спасяване на кораби и имущество
63725200-9 Услуги, свързани със спасителни кораби
63725300-0 Услуги по изваждане на кораби и имущество
63726000-4 Други спомагателни услуги във водния транспорт
63726100-5 Услуги по водене на регистри на плавателни съдове
63726200-6 Услуги на ледоразбивачи
63726300-7 Услуги по пребиваване на корабите в пристанища
63726400-8 Услуги по наемане на кораби
63726500-9 Услуги по извеждане от експлоатация
63726600-0 Услуги по експлоатация на кораби
63726610-3 Услуги по пускане на вода на кораби
63726620-6 Услуги по дистанционно управление на устройства, разположени на необитаеми места
63726700-1 Услуги на риболовни кораби
63726800-2 Услуги на научно-изследователски кораби
63726900-3 Услуги по пускане на котва
63727000-1 Услуги по влачене и тласкане на плавателни съдове
63727100-2 Услуги по влачене на плавателни съдове
63727200-3 Услуги по тласкане на плавателни съдове
63730000-5 Спомагателни услуги във въздушния транспорт
63731000-2 Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж
63731100-3 Услуги по координиране на летищни слотове
63732000-9 Контрол на въздушното движение
63733000-6 Услуги по зареждане на самолети с гориво
63734000-3 Услуги за използване на хангар