Divisions / Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed 84

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed

Code Name
63100000-0 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
63110000-3 Godsbehandling
63111000-0 Håndtering af containere
63112000-7 Håndtering af bagage
63112100-8 Håndtering af passagerbagage
63112110-1 Indsamling af bagage
63120000-6 Oplagring og pakhusvirksomhed
63121000-3 Lagring og genfinding
63121100-4 Oplagring
63121110-7 Lagring af gas
63122000-0 Opmagasinering
63500000-4 Rejsebureau-, turoperatør- og turistvejledningsvirksomhed
63510000-7 Rejsebureauvirksomhed og lignende
63511000-4 Tilrettelæggelse af pakkerejser
63512000-1 Salg af billetter og pakkerejser
63513000-8 Turistinformation
63514000-5 Turistguidevirksomhed
63515000-2 Rejseservice
63516000-9 Tjenesteydelser i forbindelse med forvaltning af rejser
63520000-0 Transportformidling
63521000-7 Formidling af godstransport
63522000-4 Speditørvirksomhed
63523000-1 Transportformidlingsvirksomhed i forbindelse med havne
63524000-8 Udarbejdelse af transportdokumenter
63700000-6 Hjælpevirksomhed i forbindelse med land-, sø- og lufttransport
63710000-9 Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
63711000-6 Hjælpevirksomhed i forbindelse med jernbanetransport
63711100-7 Overvågning af tog
63711200-8 Rullende værkstedstjenester
63712000-3 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
63712100-4 Drift af busstationer
63712200-5 Drift af hovedveje
63712210-8 Opkrævning af hovedvejsafgifter
63712300-6 Drift af broer og tunneler
63712310-9 Drift af bro
63712311-6 Opkrævning af broafgifter
63712320-2 Drift af tunnel
63712321-9 Opkrævning af tunnelafgifter
63712400-7 Drift af parkering
63712500-8 Drift af brovægt
63712600-9 Optankning af køretøjer
63712700-0 Trafikkontroltjenester
63712710-3 Trafikovervågningstjenester
63720000-2 Støttevirksomhed i forbindelse med søtransport
63721000-9 Drift af havne og vandveje og hermed beslægtede tjenesteydelser
63721100-0 Bunkring
63721200-1 Drift af havn
63721300-2 Drift af vandveje
63721400-3 Optankning af skibe
63721500-4 Drift af passagerterminaler
63722000-6 Lodstjenester
63723000-3 Tjenester i forbindelse med skibes anløb
63724000-0 Navigationstjenester
63724100-1 Offshore stedfæstelse
63724110-4 Positionering af fyrskibe
63724200-2 Fyrskibstjenester
63724300-3 Positionering af bøjer
63724310-6 Udsætning af afmærkningsbøjer
63724400-4 Drift af fyrtårn
63725000-7 Bjærgning og flotbringning
63725100-8 Bjærgning af fartøjer
63725200-9 Fartøjsberedskab
63725300-0 Flotbringning af skibe
63726000-4 Diverse hjælpevirksomheder i forbindelse med transport ad vandveje
63726100-5 Skibsregistrering
63726200-6 Isbrydning
63726300-7 Oplagring af skibe
63726400-8 Chartring af skibe
63726500-9 Oplægning af skibe
63726600-0 Drift af skibe
63726610-3 Søsætning
63726620-6 Tjenester udført af fjernstyrede fartøjer (ROV)
63726700-1 Tjenesteydelser i forbindelse med fiskefartøjer
63726800-2 Tjenester udført af forskningsskibe
63726900-3 Ankertjenester
63727000-1 Skibsbugsering med skubbe- og slæbebåde
63727100-2 Bugsering med slæbebåde
63727200-3 Bugsering med skubbebåde
63730000-5 Forskellig støttevirksomhed i forbindelse med lufttransport
63731000-2 Lufthavnsaktiviteter
63731100-3 Koordineringstjenester i forbindelse med lufthavnsslot
63732000-9 Flyvekontroltjenester
63733000-6 Optankning af fly
63734000-3 Hangartjenester