Divisions / Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij 84

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij

Code Name
63100000-0 Storitve pretovarjanja in skladiščenja tovora
63110000-3 Storitve pretovarjanja tovora
63111000-0 Storitve pretovarjanja kontejnerjev
63112000-7 Storitve odpravljanja prtljage
63112100-8 Storitve odpravljanja potniške prtljage
63112110-1 Storitve prevzemanja prtljage
63120000-6 Storitve skladiščenja in hrambe
63121000-3 Storitve, povezane s shranjevanjem in prinašanjem
63121100-4 Storitve skladiščenja
63121110-7 Storitve, povezane s skladiščenjem plinov
63122000-0 Storitve hrambe
63500000-4 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter storitve pomoči turistom
63510000-7 Storitve potovalnih agencij in podobne storitve
63511000-4 Organizacija paketnih potovanj
63512000-1 Prodaja vozovnic in organizacija paketnih potovanj
63513000-8 Storitve informiranja turistov
63514000-5 Storitve turističnih vodičev
63515000-2 Potovalne storitve
63516000-9 Storitve upravljanja potovanj
63520000-0 Storitve prevoznih agencij
63521000-7 Storitve agencij za prevoz tovora
63522000-4 Storitve ladijskih posrednikov
63523000-1 Storitve pristaniških in špediterskih agencij
63524000-8 Storitve priprave prevoznih dokumentov
63700000-6 Podporne storitve za kopenski prevoz, prevoz po vodi in zračni prevoz
63710000-9 Podporne storitve za kopenski prevoz
63711000-6 Podporne storitve za železniški prevoz
63711100-7 Storitve spremljanja vlakov
63711200-8 Storitve premičnih delavnic
63712000-3 Podporne storitve za cestni prevoz
63712100-4 Storitve avtobusnih postaj
63712200-5 Obratovanje daljinskih cest
63712210-8 Storitve upravljanja cestninskih postaj
63712300-6 Obratovanje mostov in predorov
63712310-9 Storitve upravljanja mostov
63712311-6 Storitve upravljanja postaj za plačilo mostnin
63712320-2 Obratovanje predorov
63712321-9 Storitve upravljanja postaj za plačilo predornine
63712400-7 Storitve v zvezi s parkirnimi prostori
63712500-8 Storitve upravljanja mostnih tehtnic
63712600-9 Storitve polnjenja rezervoarjev vozil
63712700-0 Storitve nadzora in upravljanja prometa
63712710-3 Storitve spremljanja prometa
63720000-2 Podporne storitve za prevoz po vodi
63721000-9 Obratovanje pristanišč in vodnih poti ter pripadajoče storitve
63721100-0 Storitve shrambe (na ladji)
63721200-1 Obratovanje pristanišč
63721300-2 Obratovanje vodnih poti
63721400-3 Storitve polnjenja rezervoarjev ladij
63721500-4 Obratovanje potniških terminalov
63722000-6 Storitve pilotiranja ladij
63723000-3 Storitve vplutja
63724000-0 Navigacijske storitve
63724100-1 Storitve določanja položajev na morju
63724110-4 Storitve določanja položajev ladij-svetilnikov
63724200-2 Storitve ladij-svetilnikov
63724300-3 Storitve določanja položajev boj
63724310-6 Storitve označevanja z bojami
63724400-4 Storitve upravljanja svetilnikov
63725000-7 Storitve reševanja in splavitve
63725100-8 Storitve reševanja ladij
63725200-9 Storitve, povezane z reševalnimi čolni
63725300-0 Storitve splavitve ladij
63726000-4 Razne podporne storitve za prevoz po vodi
63726100-5 Storitve registracije plovil
63726200-6 Storitve ledolomilcev
63726300-7 Storitve skladiščenja plovil
63726400-8 Ladijske čarterske storitve
63726500-9 Storitve jemanja ladij iz prometa
63726600-0 Storitve upravljanja ladij
63726610-3 Storitve, povezane s splavljenjem ladij
63726620-6 Storitve daljinsko vodenih podvodnih naprav
63726700-1 Storitve ribiških ladij
63726800-2 Storitve raziskovalnih plovil
63726900-3 Storitve sidranja
63727000-1 Storitve ladijskih vlačilcev in potiskačev
63727100-2 Storitve vlačilcev
63727200-3 Storitve potiskačev
63730000-5 Podporne storitve za zračni prevoz
63731000-2 Obratovanje letališč
63731100-3 Storitve usklajevanja pristajalnih stez
63732000-9 Storitve kontrole zračnega prometa
63733000-6 Storitve polnjenja rezervoarjev zrakoplovov
63734000-3 Storitve hangarja