Divisions / Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií 84

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií

Code Name
63100000-0 Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
63110000-3 Manipulácia s nákladom
63111000-0 Manipulácia s kontajnermi
63112000-7 Manipulácia s batožinou
63112100-8 Manipulácia s batožinou cestujúcich
63112110-1 Zber batožiny
63120000-6 Skladovanie a vyhľadávanie
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie
63121100-4 Skladovanie
63121110-7 Skladovanie plynu
63122000-0 Skladovanie v skladoch
63500000-4 Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na pomoc turistom
63510000-7 Služby cestovných kancelárií a podobné služby
63511000-4 Organizovanie turistických zájazdov
63512000-1 Služby na predaj cestovných lístkov a turistických zájazdov
63513000-8 Turistické informačné služby
63514000-5 Sprievodcovské služby
63515000-2 Služby cestovného ruchu
63516000-9 Riadenie cestovného ruchu
63520000-0 Služby dopravných agentúr
63521000-7 Služby agentúr pre nákladnú dopravu
63522000-4 Služby sprostredkovateľov
63523000-1 Služby prístavných a zasielateľských agentúr
63524000-8 Pripravovanie dopravných dokumentov
63700000-6 Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú dopravu
63710000-9 Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
63711000-6 Pomocné služby pre železničnú dopravu
63711100-7 Služby na monitorovanie vlakov
63711200-8 Služby pojazdných dielní
63712000-3 Pomocné služby pre cestnú dopravu
63712100-4 Služby autobusových staníc
63712200-5 Prevádzkovanie diaľnic
63712210-8 Vyberanie mýta na diaľniciach
63712300-6 Prevádzkovanie mostov a tunelov
63712310-9 Prevádzkovanie mostov
63712311-6 Vyberanie mýta na mostoch
63712320-2 Prevádzkovanie tunelov
63712321-9 Vyberanie mýta v tuneloch
63712400-7 Parkovacie služby
63712500-8 Služby mostových váh
63712600-9 Dopĺňanie paliva vozidiel
63712700-0 Služby na riadenie premávky
63712710-3 Služby na monitorovanie premávky
63720000-2 Pomocné služby pre vodnú dopravu
63721000-9 Prevádzka prístavov a vodných ciest a súvisiace služby
63721100-0 Služby zásobníkov
63721200-1 Prevádzkovanie prístavov
63721300-2 Prevádzkovanie vodných ciest
63721400-3 Doplňovanie paliva lodí
63721500-4 Prevádzkovanie terminálov pre cestujúcich
63722000-6 Služby lodivodov
63723000-3 Služby prístavné
63724000-0 Navigačné služby
63724100-1 Príbrežné polohovacie služby
63724110-4 Polohovanie plávajúcich majákov
63724200-2 Služby plávajúcich majákov
63724300-3 Polohovanie bójí
63724310-6 Vyznačovanie bójami
63724400-4 Služby majákov
63725000-7 Uvoľňovanie a dvíhanie potopených lodí
63725100-8 Uvoľňovanie plavidiel
63725200-9 Služby záložných plavidiel
63725300-0 Dvíhanie potopených plavidiel
63726000-4 Rôzne pomocné služby vodnej dopravy
63726100-5 Registrovanie plavidiel
63726200-6 Služby ľadoborcov
63726300-7 Skladovanie plavidiel
63726400-8 Lodné chartrové služby
63726500-9 Špalkovanie plavidiel
63726600-0 Prevádzkovanie lodí
63726610-3 Spúšťanie lodí
63726620-6 Služby diaľkovo ovládaných vozidiel (ROV)
63726700-1 Služby rybárskych plavidiel
63726800-2 Služby výskumných plavidiel
63726900-3 Manipulácia s kotvami
63727000-1 Vlečenie a tlačenie lodí
63727100-2 Vlečenie
63727200-3 Tlačenie
63730000-5 Pomocné služby leteckej dopravy
63731000-2 Prevádzkovanie letísk
63731100-3 Služby týkajúce sa koordinácie letiskových slotov
63732000-9 Služby riadenia letovej prevádzky
63733000-6 Dopĺňanie paliva lietadiel
63734000-3 Hangárové služby