Divisions / Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten 84

Zoek
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten

Code Name
63100000-0 Vrachtbehandeling en opslag
63110000-3 Vrachtbehandeling
63111000-0 Containervervoer
63112000-7 Bagagevervoer
63112100-8 Vervoer van passagiersbagage
63112110-1 Ophalen van bagage
63120000-6 Opslag- en magazijndiensten
63121000-3 Opslag- en opzoekdiensten
63121100-4 Opslagdiensten
63121110-7 Gasopslag
63122000-0 Opslag in magazijn
63500000-4 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
63510000-7 Reisbureaudiensten en dergelijke
63511000-4 Organisatie van pakketreizen
63512000-1 Verkoop van reistickets en pakketreisdiensten
63513000-8 Verstrekken van toeristische informatie
63514000-5 Reisleidersdiensten
63515000-2 Reisdiensten
63516000-9 Reisorganisatiediensten
63520000-0 Expeditiekantoordiensten
63521000-7 Dienstverlening door bevrachtingsagentschap
63522000-4 Cargadoorsdiensten
63523000-1 Scheepsagent- en expediteursdiensten
63524000-8 Voorbereiden van vervoersdocumenten
63700000-6 Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht
63710000-9 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63711000-6 Ondersteunende diensten voor vervoer per spoor
63711100-7 Treinbewakingsdiensten
63711200-8 Diensten voor rondtrekkende workshops
63712000-3 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
63712100-4 Busstationdiensten
63712200-5 Beheer van wegen
63712210-8 Toldiensten voor autowegen
63712300-6 Exploitatie van bruggen en tunnels
63712310-9 Exploitatie van bruggen
63712311-6 Brugtoldiensten
63712320-2 Exploitatie van tunnel
63712321-9 Tunneltoldiensten
63712400-7 Exploitatie van parkeerterreinen
63712500-8 Weegbrugdiensten
63712600-9 Brandstofbevoorrading voor voertuigen
63712700-0 Verkeersleidingsdiensten
63712710-3 Verkeersbewakingsdiensten
63720000-2 Ondersteunende diensten voor vervoer over water
63721000-9 Exploitatie van havens en waterwegen en aanverwante diensten
63721100-0 Bunkeren
63721200-1 Exploitatie van haven
63721300-2 Exploitatie van waterwegen
63721400-3 Bijtanken van schepen
63721500-4 Exploitatie van passagiersterminal
63722000-6 Scheepsloodsdiensten
63723000-3 Afmeerdiensten
63724000-0 Navigatiediensten
63724100-1 Offshore-positiebepaling
63724110-4 In positie brengen van lichtschip
63724200-2 Lichtschipexploitatie
63724300-3 Plaatsen van boeien
63724310-6 Markering d.m.v. boeien
63724400-4 Vuurtorendiensten
63725000-7 Bergen en lichten van schepen
63725100-8 Diensten voor het bergen van vaartuigen
63725200-9 Wachtschipdiensten
63725300-0 Lichten van vaartuigen
63726000-4 Diverse ondersteunende diensten voor vervoer over water
63726100-5 Scheepsregistratie
63726200-6 IJsbrekerdiensten
63726300-7 Opslag van schepen
63726400-8 Bevrachting van schepen
63726500-9 Opleggen van schepen
63726600-0 Scheepsexploitatiediensten
63726610-3 Diensten voor het te water laten van schepen
63726620-6 Diensten door onbemand duikvaartuig
63726700-1 Vissersvaartuigdiensten
63726800-2 Onderzoeksvaartuigdiensten
63726900-3 Inzet van kettingboot
63727000-1 Inzet van sleep- en duwboten
63727100-2 Sleepdiensten
63727200-3 Duwdiensten
63730000-5 Ondersteunende diensten voor luchtvervoer
63731000-2 Beheer van luchthaven
63731100-3 Coördinatiediensten voor luchthavenslots
63732000-9 Luchtverkeersleidingsdiensten
63733000-6 Bijtanken van vliegtuigen
63734000-3 Aanbieden van loodsen