Divisions / Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi 84

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi

Code Name
63100000-0 Kravu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumi
63110000-3 Kravu pārkraušanas pakalpojumi
63111000-0 Konteineru pārkraušanas pakalpojumi
63112000-7 Bagāžas pārkraušanas pakalpojumi
63112100-8 Pasažieru bagāžas pārkraušanas pakalpojumi
63112110-1 Bagāžas pieņemšanas pakalpojumi
63120000-6 Uzglabāšanas un noliktavu pakalpojumi
63121000-3 Uzglabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi
63121100-4 Uzglabāšanas pakalpojumi
63121110-7 Gāzes krātuvju pakalpojumi
63122000-0 Noliktavu pakalpojumi
63500000-4 Ceļojumu aģentūru, ceļojuma vadītāju un tūristu palīdzības pakalpojumi
63510000-7 Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi
63511000-4 Komplekso ceļojumu organizēšana
63512000-1 Ceļojumu biļešu un komplekso ceļojumu pakalpojumi
63513000-8 Tūrisma informācijas pakalpojumi
63514000-5 Tūristu gidu pakalpojumi
63515000-2 Ceļojumu pakalpojumi
63516000-9 Ceļojumu vadības pakalpojumi
63520000-0 Transporta aģentūru pakalpojumi
63521000-7 Kravu transporta aģentūru pakalpojumi
63522000-4 Kuģu brokeru pakalpojumi
63523000-1 Ostu un ekspeditoru pakalpojumi
63524000-8 Transporta dokumentu sagatavošanas pakalpojumi
63700000-6 Sauszemes, ūdens un gaisa transporta palīgpakalpojumi
63710000-9 Sauszemes transporta palīgpakalpojumi
63711000-6 Dzelzceļa transporta palīgpakalpojumi
63711100-7 Vilcienu uzraudzības pakalpojumi
63711200-8 Pārvietojamo darbnīcu pakalpojumi
63712000-3 Ceļu transporta palīgpakalpojumi
63712100-4 Autoostu pakalpojumi
63712200-5 Automaģistrāļu ekspluatācijas pakalpojumi
63712210-8 Automaģistrāļu lietošanas maksas iekasēšanas pakalpojumi
63712300-6 Tiltu un tuneļu ekspluatācijas pakalpojumi
63712310-9 Tiltu ekspluatācijas pakalpojumi
63712311-6 Tiltu lietošanas maksas iekasēšanas pakalpojumi
63712320-2 Tuneļu ekspluatācijas pakalpojumi
63712321-9 Tuneļu lietošanas maksas iekasēšanas pakalpojumi
63712400-7 Autostāvvietu ekspluatācija
63712500-8 Tilta svaru pakalpojumi
63712600-9 Automašīnu degvielas uzpildes pakalpojumi
63712700-0 Satiksmes kontroles pakalpojumi
63712710-3 Satiksmes uzraudzības pakalpojumi
63720000-2 Ūdenstransporta palīgpakalpojumi
63721000-9 Ostu un ūdensceļu ekspluatācijas pakalpojumi un saistītie pakalpojumi
63721100-0 Pakalpojumi degvielas iepildīšanai tvertnēs
63721200-1 Ostu ekspluatācijas pakalpojumi
63721300-2 Ūdensceļu ekspluatācijas pakalpojumi
63721400-3 Kuģu degvielas uzpildes pakalpojumi
63721500-4 Pasažieru termināļu ekspluatācijas pakalpojumi
63722000-6 Kuģu loču pakalpojumi
63723000-3 Enkurošanas pakalpojumi
63724000-0 Navigācijas pakalpojumi
63724100-1 Jūras pozicionēšanas pakalpojumi
63724110-4 Peldošo bāku pozicionēšanas pakalpojumi
63724200-2 Peldošo bāku pakalpojumi
63724300-3 Boju pozicionēšanas pakalpojumi
63724310-6 Boju marķēšanas pakalpojumi
63724400-4 Bāku pakalpojumi
63725000-7 Glābšanas un kuģu nocelšanas no sēkļa pakalpojumi
63725100-8 Kuģu glābšanas pakalpojumi
63725200-9 Glābšanas kuģu/laivu pakalpojumi
63725300-0 Kuģu nocelšanas no sēkļa pakalpojumi
63726000-4 Dažādi ūdenstransporta palīgpakalpojumi
63726100-5 Kuģu reģistrēšanas pakalpojumi
63726200-6 Ledus laušanas pakalpojumi
63726300-7 Kuģu uzglabāšanas pakalpojumi
63726400-8 Kuģu fraktēšanas pakalpojumi
63726500-9 Kuģu izņemšana no ekspluatācijas
63726600-0 Kuģu ekspluatācijas pakalpojumi
63726610-3 Kuģu nolaišanas pakalpojumi
63726620-6 Zemūdens ierīču tālvadības pakalpojumi
63726700-1 Zvejas kuģu pakalpojumi
63726800-2 Pētniecības kuģu pakalpojumi
63726900-3 Enkura pārvietošanas pakalpojumi
63727000-1 Kuģu vilkšanas un stumšanas pakalpojumi
63727100-2 Kuģu vilkšanas pakalpojumi
63727200-3 Kuģu stumšanas pakalpojumi
63730000-5 Gaisa transporta palīgpakalpojumi
63731000-2 Lidostu ekspluatācijas pakalpojumi
63731100-3 Vietu koordinācijas pakalpojumi lidostās
63732000-9 Gaisa satiksmes kontroles pakalpojumi
63733000-6 Lidmašīnu degvielas uzpildes pakalpojumi
63734000-3 Angāru pakalpojumi