Divisions / Reparation och underhåll 223

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Reparation och underhåll

Code Name
50100000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning
50110000-9 Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning
50111000-6 Skötsel, reparation och underhåll av bilpark
50111100-7 Förvaltning av vagnpark
50111110-0 Stödtjänster till vagnparker
50112000-3 Reparation och underhåll av bilar
50112100-4 Reparation av bilar
50112110-7 Karossreparationer
50112111-4 Plåtskadereparationer
50112120-0 Vindrutebyten
50112200-5 Underhåll av bilar
50112300-6 Biltvätt och liknande tjänster
50113000-0 Reparation och underhåll av bussar
50113100-1 Reparation av bussar
50113200-2 Underhåll av bussar
50114000-7 Reparation och underhåll av lastbilar
50114100-8 Reparation av lastbilar
50114200-9 Underhåll av lastbilar
50115000-4 Reparation och underhåll av motorcyklar
50115100-5 Reparation av motorcyklar
50115200-6 Underhåll av motorcyklar
50116000-1 Underhåll och reparation av specialdelar till fordon
50116100-2 Reparation av elsystem
50116200-3 Reparation och underhåll av fordonsbromsar och bromsdelar
50116300-4 Reparation och underhåll av växellådor till fordon
50116400-5 Reparation och underhåll av transmission för fordon
50116500-6 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
50116510-9 Regummering av däck
50116600-7 Reparation och underhåll av startmotorer
50117000-8 Ombyggnad och renovering av fordon
50117100-9 Ombyggnad av motorfordon
50117200-0 Ombyggnad av ambulanser
50117300-1 Renovering av fordon
50118000-5 Utryckningsservice för bilar
50118100-6 Bärgning av bilar
50118110-9 Bortforsling av fordon
50118200-7 Bärgning av nyttofordon
50118300-8 Bärgning av bussar
50118400-9 Bärgning av motorfordon
50118500-0 Bärgning av motorcyklar
50190000-3 Skrotning av fordon
50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning
50210000-0 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan och annan utrustning
50211000-7 Reparation och underhåll av flygplan
50211100-8 Underhåll av flygplan
50211200-9 Reparation av flygplan
50211210-2 Reparation och underhåll av flygplansmotorer
50211211-9 Underhåll av flygplansmotorer
50211212-6 Reparation av flygplansmotorer
50211300-0 Renovering av flygplan
50211310-3 Renovering av flygplansmotorer
50212000-4 Reparation och underhåll av helikoptrar
50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning
50221000-0 Reparation och underhåll av lokomotiv
50221100-1 Reparation och underhåll av växellådor för lokomotiv
50221200-2 Reparation och underhåll av transmission för lokomotiv
50221300-3 Reparation och underhåll av hjulsatser för lokomotiv
50221400-4 Reparation och underhåll av bromsar och bromsdelar för lokomotiv
50222000-7 Reparation och underhåll av vagnpark
50222100-8 Reparation och underhåll av stötdämpare
50223000-4 Renovering av lokomotiv
50224000-1 Renovering av vagnpark
50224100-2 Renovering av säten till vagnpark
50224200-3 Renovering av passagerarvagnar
50225000-8 Renovering av järnvägsspår
50229000-6 Skrotning av vagnpark
50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning
50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
50232100-1 Underhåll av gatubelysning
50232110-4 Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar
50232200-2 Underhåll av trafikljus
50240000-9 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning
50241000-6 Reparation och underhåll av skepp
50241100-7 Reparation av fartyg
50241200-8 Reparation av färjor
50242000-3 Ombyggnad av skepp
50243000-0 Skrotning av skepp
50244000-7 Renovering av skepp och båtar
50245000-4 Modernisering av båtar
50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar
50246100-2 Torrdockstjänster
50246200-3 Underhåll av bojar
50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner
50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar
50300000-8 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning
50310000-1 Underhåll och reparation av kontorsmaskiner
50311000-8 Underhåll och reparation av räknemaskiner för kontor
50311400-2 Underhåll och reparation av räknedosor och räknemaskiner
50312000-5 Underhåll och reparation av datautrustning
50312100-6 Underhåll och reparation av stordatorer
50312110-9 Underhåll av stordatorer
50312120-2 Reparation av stordatorer
50312200-7 Underhåll och reparation av minidatorer
50312210-0 Underhåll av minidatorer
50312220-3 Reparation av minidatorer
50312300-8 Underhåll och reparation av datanätutrustning
50312310-1 Underhåll av datanätutrustning
50312320-4 Reparation av datornätutrustning
50312400-9 Underhåll och reparation av mikrodatorer
50312410-2 Underhåll av mikrodatorer
50312420-5 Reparation av mikrodatorer
50312600-1 Underhåll och reparation av IT-utrustning
50312610-4 Underhåll av IT-utrustning
50312620-7 Reparation av IT-utrustning
50313000-2 Underhåll och reparation av repromaskiner
50313100-3 Reparation av fotokopiatorer
50313200-4 Underhåll av fotokopiatorer
50314000-9 Reparation och underhåll av telefaxmaskiner
50315000-6 Reparation och underhåll av automatiska telefonsvarare
50316000-3 Underhåll och reparation av biljettautomater
50317000-0 Underhåll och reparation av maskiner för biljettkontroll
50320000-4 Reparation och underhåll av persondatorer
50321000-1 Reparation av persondatorer
50322000-8 Underhåll av persondatorer
50323000-5 Underhåll och reparation av kringutrustning till datorer
50323100-6 Underhåll av kringutrustning till datorer
50323200-7 Reparation av kringutrustning till datorer
50324000-2 Stödtjänster avseende persondatorer
50324100-3 Systemunderhåll
50324200-4 Förebyggande underhåll
50330000-7 Underhåll av telekommunikationsutrustning
50331000-4 Reparation och underhåll av telekommunikationslinjer
50332000-1 Underhåll av telekommunikationsinfrastruktur
50333000-8 Underhåll av radiokommunikationsutrustning
50333100-9 Reparation och underhåll av radiosändare
50333200-0 Reparation och underhåll av radiotelefoniapparatur
50334000-5 Reparation och underhåll av trådtelefoni- och trådtelegrafiutrustning
50334100-6 Reparation och underhåll av trådtelefoniutrustning
50334110-9 Underhåll av telefonnät
50334120-2 Modernisering av telefonväxlar
50334130-5 Reparation och underhåll av telefonväxlar
50334140-8 Reparation och underhåll av telefonapparater
50334200-7 Reparation och underhåll av trådtelegrafiutrustning
50334300-8 Reparation och underhåll av trådtelexutrustning
50334400-9 Underhåll av kommunikationssystem
50340000-0 Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk utrustning
50341000-7 Reparation och underhåll av televisionsutrustning
50341100-8 Reparation och underhåll av videotextutrustning
50341200-9 Reparation och underhåll av televisionssändare
50342000-4 Reparation och underhåll av ljudutrustning
50343000-1 Reparation och underhåll av videoutrustning
50344000-8 Reparation och underhåll av optisk utrustning
50344100-9 Reparation och underhåll av fotoutrustning
50344200-0 Reparation och underhåll av kinematografisk utrustning
50400000-9 Reparation och underhåll av medicinsk utrustning och precisionsutrustning
50410000-2 Reparation och underhåll av mät-, test- och kontrollapparater
50411000-9 Reparation och underhåll av mätapparater
50411100-0 Reparation och underhåll av vattenmätare
50411200-1 Reparation och underhåll av gasmätare
50411300-2 Reparation och underhåll av elmätare
50411400-3 Reparation och underhåll av varvräknare
50411500-4 Reparation och underhåll av industriell tidsmätande utrustning
50412000-6 Reparation och underhåll av testapparater
50413000-3 Reparation och underhåll av kontrollapparater
50413100-4 Reparation och underhåll av gasdetektorutrustning
50413200-5 Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning
50420000-5 Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning
50421000-2 Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
50421100-3 Reparation och underhåll av rullstolar
50421200-4 Reparation och underhåll av röntgenutrustning
50422000-9 Reparation och underhåll av kirurgisk utrustning
50430000-8 Reparation och underhåll av precisionsutrustning
50431000-5 Reparation och underhåll av armbandsur
50432000-2 Reparation och underhåll av klockor
50433000-9 Kalibrering
50500000-0 Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner
50510000-3 Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar och metallbehållare
50511000-0 Reparation och underhåll av pumpar
50511100-1 Reparation och underhåll av vätskepumpar
50511200-2 Reparation och underhåll av gaspumpar
50512000-7 Reparation och underhåll av ventiler
50513000-4 Reparations- och underhållstjänster avseende kranar/tappar
50514000-1 Reparation och underhåll av metallbehållare
50514100-2 Reparation och underhåll av tankar
50514200-3 Reparation och underhåll av reservoarer
50514300-4 Reparation av muffar
50530000-9 Reparation och underhåll av maskiner
50531000-6 Reparation och underhåll av icke-elektriska maskiner
50531100-7 Reparation och underhåll av varmvattenberedare
50531200-8 Underhåll av gasapparater
50531300-9 Reparation och underhåll av kompressorer
50531400-0 Reparations- och underhållstjänster avseende kranar
50531500-1 Reparation och underhåll av lyftkranar
50531510-4 Nedmontering av borrtorn
50532000-3 Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning
50532100-4 Reparation och underhåll av elektriska motorer
50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer
50532300-6 Reparation och underhåll av generatorer
50532400-7 Reparation och underhåll av elektrisk distributionsutrustning
50600000-1 Reparation och underhåll av säkerhets- och försvarsmateriel
50610000-4 Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning
50620000-7 Reparation och underhåll av skjutvapen och ammunition
50630000-0 Reparation och underhåll av militärfordon
50640000-3 Reparation och underhåll av örlogsfartyg
50650000-6 Reparation och underhåll av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
50660000-9 Reparation och underhåll av elektroniska system för militärt bruk
50700000-2 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50710000-5 Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader
50711000-2 Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader
50712000-9 Reparation och underhåll av maskinteknisk utrustning i byggnader
50720000-8 Reparation och underhåll av centralvärme
50721000-5 Färdigställande av värmeanläggningar
50730000-1 Reparation och underhåll av kylargrupper
50740000-4 Reparation och underhåll av hissar
50750000-7 Underhåll av hissar
50760000-0 Reparation och underhåll av offentliga toaletter
50800000-3 Diverse reparationer och underhåll
50810000-6 Lagning av smycken
50820000-9 Lagning av personliga lädervaror
50821000-6 Lagning av kängor
50822000-3 Lagning av skor
50830000-2 Lagning av kläder och textilier
50840000-5 Reparation och underhåll av vapen och vapensystem
50841000-2 Reparation och underhåll av vapen
50842000-9 Reparation och underhåll av vapensystem
50850000-8 Reparation och underhåll av möbler
50860000-1 Reparation och underhåll av musikinstrument
50870000-4 Reparation och underhåll av lekplatsutrustning
50880000-7 Reparation och underhåll av hotell- och restaurangutrustning
50881000-4 Reparation och underhåll av hotellutrustning
50882000-1 Reparation och underhåll av restaurangutrustning
50883000-8 Reparation och underhåll av cateringutrustning
50884000-5 Reparation och underhåll av campingutrustning