Divisions / Услуги по ремонт и поддръжка 223

Търсене
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Услуги по ремонт и поддръжка

Code Name
50100000-6 Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
50110000-9 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
50111000-6 Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк
50111100-7 Услуги по управление на автомобилния парк
50111110-0 Спомагателни услуги, свързани с автомобилния парк
50112000-3 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
50112100-4 Услуги по ремонт на леки автомобили
50112110-7 Услуги по ремонт на каросерията и купето на автомобилите
50112111-4 Услуги по ремонт на ударена каросерия на автомобили
50112120-0 Услуги по смяна на предно и странични стъкла
50112200-5 Услуги по техническо обслужване на автомобили
50112300-6 Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
50113000-0 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автобуси
50113100-1 Услуги по ремонт на автобуси
50113200-2 Услуги по техническо обслужване на автобуси
50114000-7 Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили
50114100-8 Услуги по ремонт на товарни автомобили
50114200-9 Услуги по техническо обслужване на товарни автомобили
50115000-4 Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
50115100-5 Услуги по ремонт на мотоциклети
50115200-6 Услуги по техническо обслужване на мотоциклети
50116000-1 Други услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобилите, без каросерията и купето
50116100-2 Услуги по ремонт на електрическата инсталация на автомобилите
50116200-3 Услуги по ремонт и регулиране на спирачките на автомобилите
50116300-4 Услуги по ремонт и регулиране на предавателната (скоростнатa) кутия на автомобилите
50116400-5 Услуги по ремонт и регулиране на механичните предавки на автомобилите
50116500-6 Услуги по ремонт, регулиране и балансиране на гумите на автомобилите
50116510-9 Услуги по монтаж на автомобилни гуми
50116600-7 Услуги по ремонт и регулиране на стартерите на автомобилите
50117000-8 Услуги по преустройство и реконструкция на автомобили
50117100-9 Услуги по преустройство на автомобили
50117200-0 Услуги по преустройство на автомобили за спешна медицинска помощ (линейки)
50117300-1 Услуги по реконструкция на автомобили
50118000-5 Услуги на пътна помощ
50118100-6 Услуги по отстраняване на повреда на аварирали автомобили
50118110-9 Услуги по вземане на буксир на автомобили
50118200-7 Услуги по отстраняване на повреда на аварирали товарни автомобили
50118300-8 Услуги по отстраняване на повреда на аварирали автобуси
50118400-9 Услуги по отстраняване на повреда на други аварирали моторни превозни средства
50118500-0 Услуги по отстраняване на повреда на аварирали мотоциклети
50190000-3 Услуги по разрушаване на автомобили
50200000-7 Услуги по ремонт, поддържане, възстановяване и подобни услуги (преустройство, реконструкция, оборудване) на превозни средства, без автомобили
50210000-0 Услуги по ремонт, поддържане и възстановяване на въздухоплавателни и средства и техните двигатели
50211000-7 Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери
50211100-8 Услуги по поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери
50211200-9 Услуги по ремонт на въздухоплавателни средства, без хеликоптери
50211210-2 Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства
50211211-9 Услуги по поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства
50211212-6 Услуги по ремонт на двигатели за въздухоплавателни средства
50211300-0 Услуги по възстановяване на въздухоплавателни средства
50211310-3 Услуги по възстановяване на двигатели за въздухоплавателни средства
50212000-4 Услуги по ремонт и поддържане на хеликоптери
50220000-3 Услуги по ремонт и поддържане на железопътен подвижен състав
50221000-0 Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви
50221100-1 Услуги по ремонт и регулиране на предавателната (скоростнатa) кутия на локомотивите
50221200-2 Услуги по ремонт и регулиране на механичните предавки на локомотивите
50221300-3 Услуги по ремонт и поддържане на колоосите на локомотивите
50221400-4 Услуги по ремонт и регулиране на спирачките на локомотивите
50222000-7 Услуги по ремонт и поддържане на подвижен железопътен състав, без локомотиви
50222100-8 Услуги по ремонт и поддържане на амортисьори на подвижен железопътен състав
50223000-4 Услуги по възстановяване на локомотиви
50224000-1 Услуги по възстановяване на подвижни съоръжения за поддържане и обслужване на релсов път
50224100-2 Услуги по възстановяване на седалки за подвижен железопътен състав
50224200-3 Услуги по възстановяване на пътнически вагони
50225000-8 Услуги по поддържане на релсов път
50229000-6 Услуги по разрушаване на подвижен железопътен състав
50230000-6 Услуги по ремонт, поддържане на други транспортни съоръжения и свързаните с тях услуги
50232000-0 Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите
50232100-1 Услуги по поддържане на общественото осветление
50232110-4 Експлоатация на съоръжения за обществено осветление
50232200-2 Услуги по поддържане на съоръжения за сигнализация
50240000-9 Услуги по ремонт, поддържане и подобни услуги (преустройство, възстановяване, реконструкция) на плавателни средства
50241000-6 Услуги по ремонт и поддържане на кораби
50241100-7 Услуги по ремонт на кораби
50241200-8 Услуги по ремонт на фериботи
50242000-3 Услуги по преустройство на кораби
50243000-0 Услуги по разрушаване на кораби
50244000-7 Услуги по възстановяване на кораби и плавателни съдове за развлечение и спорт
50245000-4 Услуги по модернизиране на кораби
50246000-1 Услуги по поддържане на пристанищни съоръжения
50246100-2 Услуги по поставяне на кораб на сух док
50246200-3 Услуги по поддържане на шамандури
50246300-4 Услуги по ремонт и поддържане на плаващи съоръжения
50246400-5 Услуги по ремонт и поддържане на плаващи платформи
50300000-8 Услуги по ремонт и поддържане на канцеларска и електронноизчислителна техника, радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
50310000-1 Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска техника
50311000-8 Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска и счетоводна техника
50311400-2 Услуги по поддържане и ремонт на сметачни и счетоводни машини
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника
50312100-6 Услуги по поддържане и ремонт на централни процесорни блокове
50312110-9 Услуги по поддържане на централни процесорни блокове
50312120-2 Услуги по ремонт на централни процесорни блокове
50312200-7 Услуги по поддържане и ремонт на миникомпютри
50312210-0 Услуги по поддържане на миникомпютри
50312220-3 Услуги по ремонт на миникомпютри
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа
50312310-1 Услуги по поддържане на оборудване за компютърна мрежа
50312320-4 Услуги по ремонт на оборудване за компютърна мрежа
50312400-9 Услуги по поддържане и ремонт на микрокомпютри
50312410-2 Услуги по поддържане на микрокомпютри
50312420-5 Услуги по ремонт на микрокомпютри
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии
50312620-7 Услуги по ремонт на оборудване за информационни технологии
50313000-2 Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини
50313100-3 Услуги по ремонт на фотокопирни апарати
50313200-4 Услуги по поддържане на фотокопирни апарати
50314000-9 Услуги по ремонт и поддържане на телекопиращи (факсимилни) устройства
50315000-6 Услуги по ремонт и поддържане на телефонни секретари
50316000-3 Услуги по поддържане и ремонт на машини за автоматично издаване на билети
50317000-0 Услуги по поддържане и ремонт на машини за проверка на билети
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
50321000-1 Услуги по ремонт на персонални компютри
50322000-8 Услуги по поддържане на персонални компютри
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
50323100-6 Услуги по поддържане на периферни компютърни устройства
50323200-7 Услуги по ремонт на периферни компютърни устройства
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри
50324100-3 Услуги по поддържане на компютърни системи
50324200-4 Услуги по профилактично поддържане на персонални компютри
50330000-7 Услуги по поддържане на далекосъобщителна техника
50331000-4 Услуги по ремонт и поддържане на линии за далекосъобщителни връзки
50332000-1 Услуги по поддържане на далекосъобщителна инфраструктура (мрежи и съоръжения)
50333000-8 Услуги по поддържане на радиосъоръжения
50333100-9 Услуги по ремонт и поддържане на радиопредаватели
50333200-0 Услуги по ремонт и поддържане на апарати за радиотелефония
50334000-5 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжения за проводникова телефония и телеграфия
50334100-6 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжения за проводникова телефония
50334110-9 Услуги по поддържане на телефонна мрежа
50334120-2 Услуги по модернизиране на телефонни централи
50334130-5 Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи
50334140-8 Услуги по ремонт и поддържане на телефонни апарати
50334200-7 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжения за проводникова телеграфия
50334300-8 Услуги по ремонт и поддържане на проводникови телепишещи устройства (телекси)
50334400-9 Услуги по поддържане на комуникационна системи
50340000-0 Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди
50341000-7 Услуги по ремонт и поддържане на телевизионно оборудване
50341100-8 Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за видеотекст
50341200-9 Услуги по ремонт и поддържане на телевизионни предаватели
50342000-4 Услуги по ремонт и поддържане на аудиотехника
50343000-1 Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника
50344000-8 Услуги по ремонт и поддържане на оптични уреди
50344100-9 Услуги по ремонт и поддържане на фотографска техника
50344200-0 Услуги по ремонт и поддържане на кинематографска техника
50400000-9 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
50410000-2 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
50411000-9 Услуги по ремонт и поддържане на измервателни уреди и апарати
50411100-0 Услуги по ремонт и поддържане на броячи за течности
50411200-1 Услуги по ремонт и поддържане на броячи за газове
50411300-2 Услуги по ремонт и поддържане на броячи за електричество
50411400-3 Услуги по ремонт и поддържане на тахиметри
50411500-4 Услуги по ремонт и поддържане на промишлени уреди и апарати за измерване на времето
50412000-6 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване
50413000-3 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за проверка
50413100-4 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за установяване наличието на газ
50413200-5 Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители
50420000-5 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско и хирургическо оборудване
50421000-2 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване
50421100-3 Услуги по ремонт и поддържане на инвалидни колички
50421200-4 Услуги по ремонт и поддържане на апарати с Х (рентгенови) лъчи
50422000-9 Услуги по ремонт и поддържане на хирургическо оборудване
50430000-8 Услуги по ремонт и поддържане на прецизни уреди и апарати
50431000-5 Услуги по ремонт и поддържане на ръчни и джобни часовници
50432000-2 Услуги по ремонт и поддържане на други часовници
50433000-9 Услуги по калибриране
50500000-0 Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери и машини
50510000-3 Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери
50511000-0 Услуги по ремонт и поддържане на помпи
50511100-1 Услуги по ремонт и поддържане на помпи за течности
50511200-2 Услуги по ремонт и поддържане на помпи за газ
50512000-7 Услуги по ремонт и поддържане на вентили
50513000-4 Услуги по ремонт и поддържане на арматурни кранове
50514000-1 Услуги по ремонт и поддържане на метални контейнери
50514100-2 Услуги по ремонт и поддържане на метални цистерни
50514200-3 Услуги по ремонт и поддържане на метални резервоари
50514300-4 Услуги по ремонт на защитно покритие на метални резервоари
50530000-9 Услуги по ремонт и поддържане на машини
50531000-6 Услуги по ремонт и поддържане на неелектрически машини
50531100-7 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
50531200-8 Услуги по поддържане на газови уреди
50531300-9 Услуги по ремонт и поддържане на компресори
50531400-0 Услуги по ремонт и поддържане на товароподемни кранове
50531500-1 Услуги по ремонт и поддържане на мачтово-стрелкови (дерик) кранове
50531510-4 Услуги по демонтаж на мачтово-стрелкови (дерик) кранове
50532000-3 Услуги по ремонт и поддържане на електрически машини, апарати и свързаното с тях оборудване
50532100-4 Услуги по ремонт и поддържане на електродвигатели
50532200-5 Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори
50532300-6 Услуги по ремонт и поддържане на електрически генератори
50532400-7 Услуги по ремонт и поддържане на електроразпределителни апарати
50600000-1 Услуги по ремонт и поддържане на материали за защита и безопасност
50610000-4 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност
50620000-7 Услуги по ремонт и поддържане на огнестрелни оръжия и муниции
50630000-0 Услуги по ремонт и поддържане на превозни средства с военна употреба
50640000-3 Услуги по ремонт и поддържане на бойни кораби
50650000-6 Услуги по ремонт и поддържане на военни въздухоплавателни средства, ракети и космически кораби
50660000-9 Услуги по поддържане на военни електронни системи
50700000-2 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
50710000-5 Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради
50711000-2 Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради
50712000-9 Услуги по ремонт и поддържане на механични инсталации на сгради
50720000-8 Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление
50721000-5 Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление
50730000-1 Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения
50740000-4 Услуги по ремонт и поддържане на ескалатори
50750000-7 Услуги по ремонт и поддържане на асансьори
50760000-0 Ремонт и поддържане на обществени тоалетни
50800000-3 Различни услуги по ремонт и поддържане
50810000-6 Услуги по поправка на бижута
50820000-9 Услуги по поправка на изделия от кожа (без обувки)
50821000-6 Услуги по поправка на ботуши
50822000-3 Услуги по поправка на обувки
50830000-2 Услуги по поправка на облекло и домакински изделия от текстил
50840000-5 Услуги по ремонт и поддържане на оръжия и оръжейни системи
50841000-2 Услуги по ремонт и поддържане на оръжия
50842000-9 Услуги по ремонт и поддържане на оръжейни системи
50850000-8 Услуги по ремонт и поддържане на мебели
50860000-1 Услуги по ремонт и поддържане на музикални инструменти
50870000-4 Услуги по ремонт и поддържане на оборудване на терени за игра
50880000-7 Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за хотели и ресторанти
50881000-4 Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за хотели
50882000-1 Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за ресторанти
50883000-8 Услуги по ремонт и поддържане на оборудване за заведения за приготвяне и доставяне на храна
50884000-5 Услуги по ремонт и поддържане на къмпинг оборудване