Divisions / Remonta un apkopes pakalpojumi 223

Meklēt
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Remonta un apkopes pakalpojumi

Code Name
50100000-6 Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi
50110000-9 Mehānisko transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonta un apkopes pakalpojumi
50111000-6 Autoparka vadības, remonta un apkopes pakalpojumi
50111100-7 Autoparka vadības pakalpojumi
50111110-0 Autoparka atbalsta pakalpojumi
50112000-3 Automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi
50112100-4 Automobiļu remonta pakalpojumi
50112110-7 Transportlīdzekļu virsbūves remonta pakalpojumi
50112111-4 Autoatslēdznieku pakalpojumi
50112120-0 Priekšējā stikla nomaiņas pakalpojumi
50112200-5 Automobiļu tehniskās apkopes pakalpojumi
50112300-6 Automobiļu mazgāšanas un līdzīgi pakalpojumi
50113000-0 Autobusu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50113100-1 Autobusu remonta pakalpojumi
50113200-2 Autobusu tehniskās apkopes pakalpojumi
50114000-7 Smago automobiļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50114100-8 Smago automobiļu remonta pakalpojumi
50114200-9 Smago automobiļu tehniskās apkopes pakalpojumi
50115000-4 Motociklu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50115100-5 Motociklu remonta pakalpojumi
50115200-6 Motociklu tehniskās apkopes pakalpojumi
50116000-1 Atsevišķu transportlīdzekļu detaļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50116100-2 Elektrosistēmas remonta pakalpojumi
50116200-3 Transportlīdzekļu bremžu un bremžu detaļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50116300-4 Transportlīdzekļu ātrumkārbu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50116400-5 Transportlīdzekļu transmisiju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50116500-6 Riepu remonta pakalpojumi, ieskaitot riepu uzlikšanu un balansēšanu
50116510-9 Riepu vulkanizēšanas pakalpojumi
50116600-7 Starteru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50117000-8 Transportlīdzekļu pārbūves un labošanas pakalpojumi
50117100-9 Mehānisko transportlīdzekļu pārbūves pakalpojumi
50117200-0 Ātrās palīdzības automašīnu pārbūves pakalpojumi
50117300-1 Transportlīdzekļu labošanas pakalpojumi
50118000-5 Automobiļu avārijas dienesta pakalpojumi
50118100-6 Vieglo automobiļu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi
50118110-9 Transportlīdzekļu vilkšanas pakalpojumi
50118200-7 Komerciālo transportlīdzekļu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi
50118300-8 Autobusu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi
50118400-9 Mehānisko transportlīdzekļu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi
50118500-0 Motociklu avārijas dienesta un autoevakuatora pakalpojumi
50190000-3 Transportlīdzekļu demontāžas pakalpojumi
50200000-7 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz lidaparātiem, dzelzceļu, autoceļiem un jūras transportu
50210000-0 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz lidaparātiem un citām iekārtām
50211000-7 Lidaparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50211100-8 Lidaparātu tehniskās apkopes pakalpojumi
50211200-9 Lidaparātu remonta pakalpojumi
50211210-2 Lidaparātu dzinēju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50211211-9 Lidaparātu dzinēju tehniskās apkopes pakalpojumi
50211212-6 Lidaparātu dzinēju remonta pakalpojumi
50211300-0 Lidaparātu labošanas pakalpojumi
50211310-3 Lidaparātu dzinēju labošanas pakalpojumi
50212000-4 Helikopteru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50220000-3 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz dzelzceļa transportu un citām iekārtām
50221000-0 Lokomotīvju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50221100-1 Lokomotīvju ātrumkārbu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50221200-2 Lokomotīvju transmisiju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50221300-3 Lokomotīvju riteņu bloku remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50221400-4 Lokomotīvju bremžu un bremžu detaļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50222000-7 Ritošā sastāva remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50222100-8 Amortizatoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50223000-4 Lokomotīvju labošanas pakalpojumi
50224000-1 Ritošā sastāva labošanas pakalpojumi
50224100-2 Dzelzceļa vagonu sēdekļu labošanas pakalpojumi
50224200-3 Pasažieru vagonu labošanas pakalpojumi
50225000-8 Sliežu ceļu tehniskās apkopes pakalpojumi
50229000-6 Ritošā sastāva demontāža
50230000-6 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām
50232000-0 Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču un luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi
50232100-1 Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi
50232110-4 Sabiedrisko vietu apgaismes ierīču ekspluatācija
50232200-2 Luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi
50240000-9 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz jūras transportu un citām iekārtām
50241000-6 Kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50241100-7 Kuģu remonta pakalpojumi
50241200-8 Prāmju remonta pakalpojumi
50242000-3 Kuģu pārbūves pakalpojumi
50243000-0 Kuģu demontāžas pakalpojumi
50244000-7 Kuģu vai laivu labošanas pakalpojumi
50245000-4 Kuģu modernizācijas pakalpojumi
50246000-1 Ostu aprīkojuma tehniskās uzturēšanas pakalpojumi
50246100-2 Sauso doku pakalpojumi
50246200-3 Boju tehniskās apkopes pakalpojumi
50246300-4 Peldošo konstrukciju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50246400-5 Peldošo platformu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50300000-8 Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām
50310000-1 Biroja tehnikas tehniskā apkope un remonts
50311000-8 Biroja grāmatvedības uzskaites iekārtu tehniskā apkope un remonts
50311400-2 Kalkulatoru un grāmatvedības uzskaites iekārtu tehniskā apkope un remonts
50312000-5 Datoriekārtu tehniskā apkope un remonts
50312100-6 Lieldatoru tehniskā apkope un remonts
50312110-9 Lieldatoru tehniskā apkope
50312120-2 Lieldatoru remonts
50312200-7 Minidatoru tehniskā apkope un remonts
50312210-0 Minidatoru tehniskā apkope
50312220-3 Minidatoru remonts
50312300-8 Datu tīkla iekārtu tehniskā apkope un remonts
50312310-1 Datu tīkla iekārtu tehniskā apkope
50312320-4 Datu tīkla iekārtu remonts
50312400-9 Mikrodatoru tehniskā apkope un remonts
50312410-2 Mikrodatoru tehniskā apkope
50312420-5 Mikrodatoru remonts
50312600-1 Informācijas tehnoloģiju iekārtu tehniskā apkope un remonts
50312610-4 Informācijas tehnoloģiju iekārtu tehniskā apkope
50312620-7 Informācijas tehnoloģiju iekārtu remonts
50313000-2 Reprogrāfijas ierīču tehniskā apkope un remonts
50313100-3 Fotokopētāju remonta pakalpojumi
50313200-4 Fotokopētāju tehniskās apkopes pakalpojumi
50314000-9 Faksa aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50315000-6 Telefona automātisko atbildētāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50316000-3 Biļešu izsniegšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts
50317000-0 Biļešu kompostrētāju tehniskā apkope un remonts
50320000-4 Personālo datoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50321000-1 Personālo datoru remonta pakalpojumi
50322000-8 Personālo datoru tehniskās apkopes pakalpojumi
50323000-5 Datoru perifēro iekārtu uzturēšana un remonts
50323100-6 Datoru perifēro iekārtu uzturēšana
50323200-7 Datoru perifēro iekārtu remonts
50324000-2 Personālo datoru atbalsta pakalpojumi
50324100-3 Sistēmu uzturēšanas pakalpojumi
50324200-4 Profilaktiskie uzturēšanas pakalpojumi
50330000-7 Telekomunikāciju iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumi
50331000-4 Telekomunikāciju līniju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50332000-1 Telekomunikāciju infrastruktūras tehniskās apkopes pakalpojumi
50333000-8 Radiosakaru iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumi
50333100-9 Radioraidītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50333200-0 Radiotelefona sakaru aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50334000-5 Telefona un telegrāfa līniju aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50334100-6 Telefona līniju aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50334110-9 Telefonu tīkla tehniskās apkopes pakalpojumi
50334120-2 Telefonu komutācijas iekārtu modernizācija
50334130-5 Telefonu komutācijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50334140-8 Telefona aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50334200-7 Telegrāfa līniju iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50334300-8 Teleksa līniju iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50334400-9 Komunikāciju sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
50340000-0 Audiovizuālo un optisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50341000-7 Televīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50341100-8 Videoteksta iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50341200-9 Televīzijas raidītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50342000-4 Audioiekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50343000-1 Videoiekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50344000-8 Optisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50344100-9 Fotoiekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50344200-0 Kinematogrāfa iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50400000-9 Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50410000-2 Mērījumu, testēšanas un pārbaudes aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50411000-9 Mērījumu aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50411100-0 Ūdens skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50411200-1 Gāzes skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50411300-2 Elektrības skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50411400-3 Tahometru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50411500-4 Rūpniecisko laika atskaites iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50412000-6 Testēšanas aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50413000-3 Pārbaudes aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50413100-4 Gāzes detektoriekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50413200-5 Ugunsdzēšanas aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50420000-5 Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50421000-2 Medicīnisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50421100-3 Ratiņkrēslu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50421200-4 Rentgena iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50422000-9 Ķirurģisko iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50430000-8 Precīzo nolasījumu iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50431000-5 Rokaspulksteņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50432000-2 Pulksteņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50433000-9 Kalibrēšanas pakalpojumi
50500000-0 Sūkņu, vārstu, krānu un metāla konteineru, iekārtu un ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50510000-3 Sūkņu, vārstu, krānu un metāla konteineru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50511000-0 Sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50511100-1 Šķidruma sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50511200-2 Gāzes sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50512000-7 Vārstu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50513000-4 Krānu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50514000-1 Metāla konteineru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50514100-2 Cisternu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50514200-3 Rezervuāru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50514300-4 Cauruļu uzmavu remonta pakalpojumi
50530000-9 Iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50531000-6 Iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi, izņemot elektroiekārtas
50531100-7 Apkures katlu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50531200-8 Gāzes ierīču tehniskās apkopes pakalpojumi
50531300-9 Kompresoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50531400-0 Celtņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50531500-1 Urbjtorņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50531510-4 Urbjtorņu demontāžas pakalpojumi
50532000-3 Elektroierīču, aparātu un saistīto iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50532100-4 Elektromotoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50532200-5 Transformatoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50532300-6 Ģeneratoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50532400-7 Elektrosadales iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50600000-1 Drošības un aizsardzības materiālu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50610000-4 Drošības iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50620000-7 Šaujamieroču un munīcijas remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50630000-0 Militāro transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50640000-3 Karakuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50650000-6 Militārās aviācijas, raķešu un kosmosa kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50660000-9 Militāro elektronisko sistēmu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50700000-2 Ēku instalāciju remonta un uzturēšanas pakalpojumi
50710000-5 Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi
50711000-2 Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi
50712000-9 Ēku mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi
50720000-8 Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50721000-5 Apkures iekārtu ekspluatācija
50730000-1 Dzesēšanas ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50740000-4 Eskalatoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50750000-7 Liftu tehniskās apkopes pakalpojumi
50760000-0 Publisko tualešu remonts un uzturēšana
50800000-3 Dažādi remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50810000-6 Juvelierizstrādājumu labošanas pakalpojumi
50820000-9 Personīgās lietošanas ādas izstrādājumu labošanas pakalpojumi
50821000-6 Apavu labošanas pakalpojumi
50822000-3 Kurpju labošanas pakalpojumi
50830000-2 Apģērbu un tekstilizstrādājumu labošanas pakalpojumi
50840000-5 Ieroču un ieroču sistēmu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50841000-2 Ieroču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50842000-9 Ieroču sistēmu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50850000-8 Mēbeļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50860000-1 Mūzikas instrumentu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50870000-4 Spēļu laukumu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50880000-7 Viesnīcu un restorānu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50881000-4 Viesnīcu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50882000-1 Restorānu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50883000-8 Sabiedriskās ēdināšanas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
50884000-5 Kempingu aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi