Divisions / Opravárske a údržbárske služby 223

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Opravárske a údržbárske služby

Code Name
50100000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
50110000-9 Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie
50111000-6 Správa, opravy a údržba vozového parku
50111100-7 Správa vozového parku
50111110-0 Podporné služby pre vozový park
50112000-3 Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
50112100-4 Oprava osobných motorových vozidiel
50112110-7 Oprava karosérií vozidiel
50112111-4 Autoklampiarske služby
50112120-0 Výmena čelných skiel
50112200-5 Údržba osobných motorových vozidiel
50112300-6 Umývanie osobných motorových vozidiel a podobné služby
50113000-0 Opravy a údržba autobusov
50113100-1 Oprava autobusov
50113200-2 Údržba autobusov
50114000-7 Oprava a údržba nákladných vozidiel
50114100-8 Oprava nákladných vozidiel
50114200-9 Údržba nákladných vozidiel
50115000-4 Oprava a údržba motocyklov
50115100-5 Oprava motocyklov
50115200-6 Údržba motocyklov
50116000-1 Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
50116100-2 Opravy elektrického systému
50116200-3 Opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí
50116300-4 Opravy a údržba prevodoviek vozidiel
50116400-5 Opravy a údržba prevodov vozidiel
50116500-6 Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania
50116510-9 Protektorovanie pneumatík
50116600-7 Opravy a údržba štartérov
50117000-8 Prestavba a úprava vozidiel
50117100-9 Prestavba motorových vozidiel
50117200-0 Prestavba sanitných motorových vozidiel
50117300-1 Úprava vozidiel
50118000-5 Núdzové cestné služby pre automobily
50118100-6 Poruchové a záchranné služby pre osobné motorové vozidlá
50118110-9 Odťahovacia služba pre vozidlá
50118200-7 Poruchové a záchranné služby pre komerčné vozidlá
50118300-8 Poruchové a záchranné služby pre autobusy
50118400-9 Poruchové a záchranné služby pre motorové vozidlá
50118500-0 Poruchové a záchranné služby pre motocykle
50190000-3 Demolácia vozidiel
50200000-7 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel, železníc, ciest a námorného loďstva
50210000-0 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel a iných zariadení
50211000-7 Opravy a údržba lietadiel
50211100-8 Údržba lietadiel
50211200-9 Opravy lietadiel
50211210-2 Opravy a údržba leteckých motorov
50211211-9 Údržba leteckých motorov
50211212-6 Opravy leteckých motorov
50211300-0 Úprava lietadiel
50211310-3 Úprava leteckých motorov
50212000-4 Opravy a údržba vrtuľníkov
50220000-3 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív
50221100-1 Opravy a údržba prevodoviek lokomotív
50221200-2 Opravy a údržba prevodov lokomotív
50221300-3 Opravy a údržba kolesových náprav lokomotív
50221400-4 Opravy a údržba bŕzd lokomotív a ich častí
50222000-7 Opravy a údržba vozňov
50222100-8 Opravy a údržba tlmičov
50223000-4 Úprava lokomotív
50224000-1 Úprava vozňov
50224100-2 Úprava sedadiel vozňov
50224200-3 Úprava osobných vozňov
50225000-8 Údržba železničnej trate
50229000-6 Demolácia vozňov
50230000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení
50232000-0 Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)
50232100-1 Údržba pouličného osvetlenia
50232110-4 Prevádzka verejného osvetlenia
50232200-2 Údržba dopravných návestí
50240000-9 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa námorného loďstva a iných zariadení
50241000-6 Opravy a údržba lodí
50241100-7 Opravy plavidiel
50241200-8 Opravy trajektov
50242000-3 Prestavba lodí
50243000-0 Demolácia lodí
50244000-7 Úprava lodí alebo člnov
50245000-4 Úprava lodí na vyššie parametre
50246000-1 Údržba prístavných zariadení
50246100-2 Služby v suchom doku
50246200-3 Údržba bójí
50246300-4 Opravy a údržba plávajúcich konštrukcií
50246400-5 Opravy a údržba plávajúcich plošín
50300000-8 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia
50310000-1 Údržba a opravy kancelárskych strojov
50311000-8 Údržba a opravy účtovných strojov
50311400-2 Údržba a opravy počítacích strojov a účtovných strojov
50312000-5 Údržba a opravy počítačového vybavenia
50312100-6 Údržba a opravy sálových počítačov
50312110-9 Údržba sálových počítačov
50312120-2 Opravy sálových počítačov
50312200-7 Údržba a opravy minipočítačov
50312210-0 Údržba minipočítačov
50312220-3 Opravy minipočítačov
50312300-8 Údržba a opravy zariadení dátových sietí
50312310-1 Údržba zariadení dátových sietí
50312320-4 Opravy zariadení dátových sietí
50312400-9 Údržba a opravy mikropočítačov
50312410-2 Údržba mikropočítačov
50312420-5 Opravy mikropočítačov
50312600-1 Údržba a opravy zariadení informačných technológií
50312610-4 Údržba zariadení informačných technológií
50312620-7 Opravy zariadení informačných technológií
50313000-2 Údržba a opravy reprografických strojov
50313100-3 Opravy fotokopírovacích strojov
50313200-4 Údržba fotokopírovacích strojov
50314000-9 Opravy a údržba faxov
50315000-6 Opravy a údržba telefónnych odkazovačov
50316000-3 Opravy a údržba strojov na vydávanie lístkov
50317000-0 Opravy a údržba strojov na overovanie lístkov
50320000-4 Opravy a údržba osobných počítačov
50321000-1 Opravy osobných počítačov
50322000-8 Údržba osobných počítačov
50323000-5 Údržba a opravy periférnych zariadení počítačov
50323100-6 Údržba periférnych zariadení počítačov
50323200-7 Opravy periférnych zariadení počítačov
50324000-2 Podporné služby pre osobné počítače
50324100-3 Údržba systémov
50324200-4 Preventívna údržba
50330000-7 Údržba telekomunikačných zariadení
50331000-4 Opravy a údržba telekomunikačných liniek
50332000-1 Údržba telekomunikačnej infraštruktúry
50333000-8 Údržba rádiokomunikačných zariadení
50333100-9 Opravy a údržba rozhlasových vysielačov
50333200-0 Opravy a údržba rádiotelefónnych prístrojov
50334000-5 Opravy a údržba drôtových telefónnych a drôtových telegrafických zariadení
50334100-6 Opravy a údržba drôtových telefónnych zariadení
50334110-9 Údržba telefónnej siete
50334120-2 Zvyšovanie parametrov telefónnych spínacích zariadení
50334130-5 Opravy a údržba telefónnych spínacích prístrojov
50334140-8 Opravy a údržba telefónnych súprav
50334200-7 Opravy a údržba sieťových telegrafických zariadení
50334300-8 Opravy a údržba sieťových telexových zariadení
50334400-9 Údržba komunikačných sústav
50340000-0 Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení
50341000-7 Opravy a údržba televíznych zariadení
50341100-8 Opravy a údržba videotextových zariadení
50341200-9 Opravy a údržba televíznych vysielačov
50342000-4 Opravy a údržba audiozariadení
50343000-1 Opravy a údržba videozariadení
50344000-8 Opravy a údržba optických zariadení
50344100-9 Opravy a údržba fotografických zariadení
50344200-0 Opravy a údržba kinematografických zariadení
50400000-9 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
50410000-2 Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov
50411000-9 Opravy a údržba meracích prístrojov
50411100-0 Opravy a údržba vodomerov
50411200-1 Opravy a údržba plynomerov
50411300-2 Opravy a údržba elektromerov
50411400-3 Opravy a údržba tachometrov
50411500-4 Opravy a údržba priemyselných časomerných zariadení
50412000-6 Opravy a údržba skúšobných prístrojov
50413000-3 Opravy a údržba kontrolných prístrojov
50413100-4 Opravy a údržba zariadení na detekciu plynu
50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
50420000-5 Opravy a údržba lekárskych a chirurgických zariadení
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
50421100-3 Opravy a údržba invalidných vozíkov
50421200-4 Opravy a údržba röntgenových zariadení
50422000-9 Opravy a údržba chirurgických zariadení
50430000-8 Opravy a údržba presných zariadení
50431000-5 Opravy a údržba hodiniek
50432000-2 Opravy a údržba hodín
50433000-9 Kalibrovanie
50500000-0 Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov
50510000-3 Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob
50511000-0 Opravy a údržba čerpadiel
50511100-1 Opravy a údržba kvapalinových čerpadiel
50511200-2 Opravy a údržba plynových čerpadiel
50512000-7 Opravy a údržba ventilov
50513000-4 Opravy a údržba kohútov
50514000-1 Opravy a údržba kovových nádob
50514100-2 Opravy a údržba cisterien
50514200-3 Opravy a údržba nádrží
50514300-4 Opravy izolačných rúrok (návlačiek)
50530000-9 Opravy a údržba strojov
50531000-6 Opravy a údržba neelektrických strojov
50531100-7 Opravy a údržba kotlov
50531200-8 Služby na údržbu plynových zariadení
50531300-9 Opravy a údržba kompresorov
50531400-0 Opravy a údržba žeriavov
50531500-1 Opravy a údržba otočných žeriavov
50531510-4 Demontáž otočných žeriavov
50532000-3 Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
50532100-4 Opravy a údržba elektromotorov
50532200-5 Opravy a údržba transformátorov
50532300-6 Opravy a údržba generátorov
50532400-7 Opravy a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie
50600000-1 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a ochranných materiálov
50610000-4 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
50620000-7 Služby na opravu a údržbu strelných zbraní a munície
50630000-0 Služby na opravu a údržbu vojenských vozidiel
50640000-3 Služby na opravu a údržbu vojenských lodí
50650000-6 Služby na opravu a údržbu vojenských lietadiel, rakiet a vesmírnych lodí
50660000-9 Služby na opravu a údržbu vojenských elektronických systémov
50700000-2 Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
50710000-5 Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov
50711000-2 Opravy a údržba elektrických zariadení budov
50712000-9 Opravy a údržba mechanických zariadení budov
50720000-8 Opravy a údržba ústredného kúrenia
50721000-5 Prevádzka vykurovacích zariadení
50730000-1 Opravy a údržba chladiacich zostáv
50740000-4 Opravy a údržba pohyblivých schodov
50750000-7 Opravy a údržba výťahov
50760000-0 Opravy a údržba verejných záchodov
50800000-3 Rôzne opravárske a údržbárske služby
50810000-6 Oprava šperkov
50820000-9 Oprava osobných kožených predmetov
50821000-6 Oprava ťažkej obuvi
50822000-3 Oprava obuvi
50830000-2 Oprava odevov a textilu
50840000-5 Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémov
50841000-2 Opravy a údržba zbraní
50842000-9 Opravy a údržba zbraňových systémov
50850000-8 Opravy a údržba nábytku
50860000-1 Opravy a údržba hudobných nástrojov
50870000-4 Opravy a údržba zariadenia ihrísk
50880000-7 Opravy a údržba zariadenia hotelov a reštaurácií
50881000-4 Opravy a údržba zariadenia hotelov
50882000-1 Opravy a údržba zariadenia reštaurácií
50883000-8 Opravy a údržba zariadenia pre verejné stravovanie
50884000-5 Opravy a údržba kempingového zariadenia