Divisions / Reparations- og vedligeholdelsestjenester 223

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Reparations- og vedligeholdelsestjenester

Code Name
50100000-6 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
50110000-9 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
50111000-6 Forvaltning af bilpark, reparations- og vedligeholdelsestjenesteydelser
50111100-7 Forvaltning af vognpark
50111110-0 Tjenester til vognparker
50112000-3 Reparation og vedligeholdelse af biler
50112100-4 Reparation af biler
50112110-7 Reparation af karosseri
50112111-4 Tjenesteydelser i forbindelse med pladearbejder
50112120-0 Udskiftning af forruder
50112200-5 Vedligeholdelse af biler
50112300-6 Bilvask og lignende tjenesteydelser
50113000-0 Reparation og vedligeholdelse af busser
50113100-1 Reparation af busser
50113200-2 Vedligeholdelse af busser
50114000-7 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
50114100-8 Reparation af lastbiler
50114200-9 Vedligeholdelse af lastbiler
50115000-4 Reparation og vedligeholdelse af motorcykler
50115100-5 Reparation af motorcykler
50115200-6 Vedligeholdelse af motorcykler
50116000-1 Vedligeholdelse og reparation af specielle dele til køretøjer
50116100-2 Reparation af elektrisk system
50116200-3 Reparation og vedligeholdelse af bilbremser og dele hertil
50116300-4 Reparation og vedligeholdelse af gearkasser til køretøjer
50116400-5 Reparation og vedligeholdelse af transmissionssystemer til køretøjer
50116500-6 Reparation af dæk, herunder montering og afbalancering
50116510-9 Regummiering af dæk
50116600-7 Reparation og vedligeholdelse af startmotorer
50117000-8 Ombygning og istandsættelse af køretøjer
50117100-9 Ombygning af motorkøretøjer
50117200-0 Ombygning af ambulancer
50117300-1 Istandsættelse af køretøjer
50118000-5 Redningstjenester for køretøjer
50118100-6 Redningstjenester for biler
50118110-9 Bortslæbning af køretøjer
50118200-7 Redningstjenester for erhvervskøretøjer
50118300-8 Redningstjenester for busser
50118400-9 Redningstjenester for motorkøretøjer
50118500-0 Redningstjenester for motorcykler
50190000-3 Ophugning af køretøjer
50200000-7 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50210000-0 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer og andet udstyr
50211000-7 Reparation og vedligeholdelse af luftfartøjer
50211100-8 Vedligeholdelse af luftfartøjer
50211200-9 Reparation af luftfartøjer
50211210-2 Reparation og vedligeholdelse af flymotorer
50211211-9 Vedligeholdelse af flymotorer
50211212-6 Reparation af flymotorer
50211300-0 Istandsættelse af luftfartøjer
50211310-3 Istandsættelse af flymotorer
50212000-4 Reparation og vedligeholdelse af helikoptere
50220000-3 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
50221000-0 Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver
50221100-1 Reparation og vedligeholdelse af gearkasser til lokomotiver
50221200-2 Reparation og vedligeholdelse af transmissionssystemer til lokomotiver
50221300-3 Reparation og vedligeholdelse af hjulsæt til lokomotiver
50221400-4 Reparation og vedligeholdelse af bremser og dele hertil til lokomotiver
50222000-7 Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel
50222100-8 Reparation og vedligeholdelse af støddæmpere
50223000-4 Istandsættelse af lokomotiver
50224000-1 Istandsættelse af rullende materiel
50224100-2 Istandsættelse af sæder til rullende materiel
50224200-3 Istandsættelse af personvogne
50225000-8 Vedligeholdelse af jernbanespor
50229000-6 Ophugning af rullende materiel
50230000-6 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
50232000-0 Vedligeholdelse af vejbelysning og trafikfyr
50232100-1 Vedligeholdelse af vejbelysning
50232110-4 Tilvejebringelse af drift af offentlig belysning
50232200-2 Vedligeholdelse af trafikfyr
50240000-9 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
50241000-6 Reparation og vedligeholdelse af skibe
50241100-7 Reparation af skibe
50241200-8 Reparation af færger
50242000-3 Ombygning af skibe
50243000-0 Ophugning af skibe
50244000-7 Istandsættelse af skibe eller både
50245000-4 Modernisering af skibe
50246000-1 Vedligeholdelse af havneudstyr
50246100-2 Tørdokning
50246200-3 Vedligeholdelse af sømærker
50246300-4 Reparation og vedligeholdelse af flydende konstruktioner
50246400-5 Reparation og vedligeholdelse af flydende platforme
50300000-8 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
50310000-1 Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner
50311000-8 Vedligeholdelse og reparation af kontorbogholderimaskiner
50311400-2 Vedligeholdelse og reparation af regne- og bogholderimaskiner
50312000-5 Vedligeholdelse og reparation af computerudstyr
50312100-6 Vedligeholdelse og reparation af mainframedatamater
50312110-9 Vedligeholdelse af mainframedatamater
50312120-2 Reparation af mainframedatamater
50312200-7 Vedligeholdelse og reparation af minidatamater
50312210-0 Vedligeholdelse af minidatamater
50312220-3 Reparation af minidatamater
50312300-8 Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk
50312310-1 Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk
50312320-4 Reparation af datanetudstyr
50312400-9 Vedligeholdelse og reparation af mikrodatamater
50312410-2 Vedligeholdelse af mikrodatamater
50312420-5 Reparation af mikrodatamater
50312600-1 Vedligeholdelse og reparation af informationsteknologisk udstyr
50312610-4 Vedligeholdelse af informationsteknologisk udstyr
50312620-7 Reparation af informationsteknologisk udstyr
50313000-2 Vedligeholdelse og reparation af reprografiske maskiner
50313100-3 Reparation af fotokopimaskiner
50313200-4 Vedligeholdelse af fotokopimaskiner
50314000-9 Reparation og vedligeholdelse af telefaxmaskiner
50315000-6 Reparation og vedligeholdelse af telefonsvarere
50316000-3 Vedligeholdelse og reparation af billetmaskiner
50317000-0 Vedligeholdelse og reparation af billetstemplingsmaskiner
50320000-4 Reparation og vedligeholdelse af personlige computere
50321000-1 Reparation af pc'er
50322000-8 Vedligeholdelse af pc'er
50323000-5 Vedligeholdelse og reparation af perifert udstyr til datamater
50323100-6 Vedligeholdelse af perifert udstyr til datamater
50323200-7 Reparation af perifert udstyr til datamater
50324000-2 Støttetjenester til pc'er
50324100-3 Vedligeholdelse af systemer
50324200-4 Forebyggende vedligeholdelse
50330000-7 Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr
50331000-4 Reparation og vedligeholdelse af telekommunikationslinjer
50332000-1 Vedligeholdelse af telekommunikationsinfrastruktur
50333000-8 Vedligeholdelse af radiokommunikationsudstyr
50333100-9 Reparation og vedligeholdelse af radiosendere
50333200-0 Reparation og vedligeholdelse af apparater til radiotelefoni
50334000-5 Reparation og vedligeholdelse af udstyr til trådtelefoni og -telegrafi
50334100-6 Reparation og vedligeholdelse af udstyr til trådtelefoni
50334110-9 Vedligeholdelse af telefonnet
50334120-2 Modernisering af telefoncentraler
50334130-5 Reparation og vedligeholdelse af telefoncentraler
50334140-8 Reparation og vedligeholdelse af telefoner
50334200-7 Reparation og vedligeholdelse af udstyr til trådtelegrafi
50334300-8 Reparation og vedligeholdelse af telexudstyr
50334400-9 Vedligeholdelse af kommunikationssystemer
50340000-0 Reparation og vedligeholdelse af audiovisuelt og optisk udstyr
50341000-7 Reparation og vedligeholdelse af fjernsyn
50341100-8 Reparation og vedligeholdelse af videotekstudstyr
50341200-9 Reparation og vedligeholdelse af tv-sendere
50342000-4 Reparation og vedligeholdelse af audioudstyr
50343000-1 Reparation og vedligeholdelse af videoudstyr
50344000-8 Reparation og vedligeholdelse af optisk udstyr
50344100-9 Reparation og vedligeholdelse af fotografiudstyr
50344200-0 Reparation og vedligeholdelse af kinematografisk udstyr
50400000-9 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
50410000-2 Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater
50411000-9 Reparation og vedligeholdelse af måleapparater
50411100-0 Reparation og vedligeholdelse af vandmålere
50411200-1 Reparation og vedligeholdelse af gasmålere
50411300-2 Reparation og vedligeholdelse af elmålere
50411400-3 Reparation og vedligeholdelse af hastighedsmålere
50411500-4 Reparation og vedligeholdelse af tidsmålingsapparater til industriel brug
50412000-6 Reparation og vedligeholdelse af testapparater
50413000-3 Reparation og vedligeholdelse af prøveapparater
50413100-4 Reparation og vedligeholdelse af udstyr til gassporing
50413200-5 Reparation og vedligeholdelse af brandslukningsanlæg
50420000-5 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
50421000-2 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
50421100-3 Reparation og vedligeholdelse af rullestole
50421200-4 Reparation og vedligeholdelse af røntgenudstyr
50422000-9 Reparation og vedligeholdelse af kirurgisk udstyr
50430000-8 Reparation og vedligeholdelse af præcisionsudstyr
50431000-5 Reparation og vedligeholdelse af armbåndsure
50432000-2 Reparation og vedligeholdelse af ure
50433000-9 Kalibreringstjenesteydelser
50500000-0 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50510000-3 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
50511000-0 Reparation og vedligeholdelse af pumper
50511100-1 Reparation og vedligeholdelse af væskepumper
50511200-2 Reparation og vedligeholdelse af gaspumper
50512000-7 Reparation og vedligeholdelse af ventiler
50513000-4 Reparation og vedligeholdelse af haner
50514000-1 Reparation og vedligeholdelse af metalbeholdere
50514100-2 Reparation og vedligeholdelse af tanke
50514200-3 Reparation og vedligeholdelse af reservoirer
50514300-4 Reparation af rørledningssystemer
50530000-9 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
50531000-6 Reparation og vedligeholdelse af ikke-elektrisk maskineri
50531100-7 Reparation og vedligeholdelse af kedler
50531200-8 Vedligeholdelse af gasinstallationer
50531300-9 Reparation og vedligeholdelse af kompressorer
50531400-0 Reparation og vedligeholdelse af kraner
50531500-1 Reparation og vedligeholdelse af løftekraner
50531510-4 Demontering af boretårne
50532000-3 Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr
50532100-4 Reparation og vedligeholdelse af elektriske motorer
50532200-5 Reparation og vedligeholdelse af transformatorer
50532300-6 Reparation og vedligeholdelse af generatorer
50532400-7 Reparation og vedligeholdelse af udstyr til el-distribution
50600000-1 Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
50610000-4 Reparation og vedligeholdelse af sikkerhedsmateriel
50620000-7 Reparation og vedligeholdelse af skydevåben og ammunition
50630000-0 Reparation og vedligeholdelse af militærkøretøjer
50640000-3 Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe
50650000-6 Reparation og vedligeholdelse af militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer
50660000-9 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
50700000-2 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
50710000-5 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50711000-2 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
50712000-9 Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger
50720000-8 Reparation og vedligeholdelse af centralvarmeanlæg
50721000-5 Tilvejebringelse af drift af varmeinstallationer
50730000-1 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
50740000-4 Reparation og vedligeholdelse af rulletrapper
50750000-7 Vedligeholdelse af elevatorer
50760000-0 Reparation og vedligeholdelse af offentlige toiletter
50800000-3 Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
50810000-6 Reparation af smykker
50820000-9 Reparation af personlige ejendele af læder
50821000-6 Reparation af støvler
50822000-3 Reparation af sko
50830000-2 Reparation af beklædning og tekstiler
50840000-5 Reparation og vedligeholdelse af våben og våbensystemer
50841000-2 Reparation og vedligeholdelse af våben
50842000-9 Reparation og vedligeholdelse af våbensystemer
50850000-8 Reparation og vedligeholdelse af møbler
50860000-1 Reparation og vedligeholdelse af musikinstrumenter
50870000-4 Reparation og vedligeholdelse af udstyr til legepladser
50880000-7 Reparation og vedligeholdelse af hotel- og restaurantudstyr
50881000-4 Reparation og vedligeholdelse af hoteludstyr
50882000-1 Reparation og vedligeholdelse af restaurantudstyr
50883000-8 Reparation og vedligeholdelse af cateringudstyr
50884000-5 Reparation og vedligeholdelse af campingudstyr