Divisions / Storitve popravila in vzdrževanja 223

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Storitve popravila in vzdrževanja

Code Name
50100000-6 Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
50110000-9 Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
50111000-6 Storitve upravljanja, popravila in vzdrževanja voznega parka
50111100-7 Storitve upravljanja voznih parkov
50111110-0 Podporne storitve za vozne parke
50112000-3 Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
50112100-4 Storitve popravila avtomobilov
50112110-7 Storitve popravila karoserij za vozila
50112111-4 Kleparske storitve
50112120-0 Storitve menjave vetrobranov
50112200-5 Storitve vzdrževanja avtomobilov
50112300-6 Pranje avtomobilov in podobne storitve
50113000-0 Storitve popravila in vzdrževanja avtobusov
50113100-1 Storitve popravila avtobusov
50113200-2 Storitve vzdrževanja avtobusov
50114000-7 Storitve popravila in vzdrževanja tovornjakov
50114100-8 Storitve popravila tovornjakov
50114200-9 Storitve vzdrževanja tovornjakov
50115000-4 Storitve popravila in vzdrževanja motornih koles
50115100-5 Storitve popravila motornih koles
50115200-6 Storitve vzdrževanja motornih koles
50116000-1 Storitve vzdrževanja in popravila, povezane s specialnimi deli vozil
50116100-2 Storitve popravila električnega sistema
50116200-3 Storitve popravila in vzdrževanja zavor in delov zavor vozil
50116300-4 Storitve popravila in vzdrževanja menjalnikov vozil
50116400-5 Storitve popravila in vzdrževanja transmisijskih gredi vozil
50116500-6 Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem
50116510-9 Storitve protektiranja gum
50116600-7 Storitve popravila in vzdrževanja starter motorjev
50117000-8 Storitve predelave in remonta vozil
50117100-9 Storitve predelave motornih vozil
50117200-0 Storitve predelave rešilnih avtomobilov
50117300-1 Storitve remonta vozil
50118000-5 Storitve pomoči na cesti
50118100-6 Storitve servisa in vleke za osebne avtomobile
50118110-9 Storitve vleke vozil
50118200-7 Storitve servisa in vleke za komercialna vozila
50118300-8 Storitve servisa in vleke za avtobuse
50118400-9 Storitve servisa in vleke za motorna vozila
50118500-0 Storitve servisa in vleke za kolesa z motorjem
50190000-3 Storitve uničenja vozil
50200000-7 Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za opremo zračnega, železniškega, cestnega in pomorskega prometa
50210000-0 Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
50211000-7 Storitve popravila in vzdrževanja zrakoplovov
50211100-8 Storitve vzdrževanja zrakoplovov
50211200-9 Storitve popravila zrakoplovov
50211210-2 Storitve popravila in vzdrževanja letalskih motorjev
50211211-9 Storitve vzdrževanja letalskih motorjev
50211212-6 Storitve popravila letalskih motorjev
50211300-0 Storitve remonta zrakoplovov
50211310-3 Storitve remonta letalskih motorjev
50212000-4 Storitve popravila in vzdrževanja helikopterjev
50220000-3 Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z železniškim prevozom in drugo opremo
50221000-0 Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv
50221100-1 Storitve popravila in vzdrževanja menjalnikov lokomotiv
50221200-2 Storitve popravila in vzdrževanja transmisijskih gredi lokomotiv
50221300-3 Storitve popravila in vzdrževanja kolesnih dvojic lokomotiv
50221400-4 Storitve popravila in vzdrževanja zavor in delov zavor lokomotiv
50222000-7 Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil
50222100-8 Storitve popravila in vzdrževanja amortizerjev
50223000-4 Storitve remonta lokomotiv
50224000-1 Storitve remonta tirnih vozil
50224100-2 Storitve remonta sedežev tirnih vozil
50224200-3 Storitve remonta potniških vagonov
50225000-8 Storitve vzdrževanja železniških tirov
50229000-6 Uničenje tirnih vozil
50230000-6 Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo
50232000-0 Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev
50232100-1 Storitve vzdrževanja cestne razsvetljave
50232110-4 Obratovanje naprav javne razsvetljave
50232200-2 Storitve vzdrževanja prometne signalizacije
50240000-9 Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s pomorskim prevozom in drugo opremo
50241000-6 Storitve popravila in vzdrževanja ladij
50241100-7 Storitve popravila plovil
50241200-8 Storitve popravila trajektov
50242000-3 Storitve predelave ladij
50243000-0 Storitve uničenja ladij
50244000-7 Storitve remonta ladij ali čolnov
50245000-4 Storitve posodobitve ladij
50246000-1 Storitve vzdrževanja pristaniške opreme
50246100-2 Storitve v suhih dokih
50246200-3 Storitve vzdrževanja boj
50246300-4 Storitve popravila in vzdrževanja plavajočih konstrukcij
50246400-5 Storitve popravila in vzdrževanja plavajočih ploščadi
50300000-8 Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
50310000-1 Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev
50311000-8 Vzdrževanje in popravilo pisarniških knjigovodskih strojev
50311400-2 Vzdrževanje in popravilo računskih in knjigovodskih strojev
50312000-5 Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme
50312100-6 Vzdrževanje in popravilo osrednjih računalnikov
50312110-9 Vzdrževanje osrednjih računalnikov
50312120-2 Popravilo osrednjih računalnikov
50312200-7 Vzdrževanje in popravilo miniračunalnikov
50312210-0 Vzdrževanje miniračunalnikov
50312220-3 Popravilo miniračunalnikov
50312300-8 Vzdrževanje in popravilo opreme za podatkovna omrežja
50312310-1 Vzdrževanje opreme za podatkovna omrežja
50312320-4 Popravilo opreme za podatkovna omrežja
50312400-9 Vzdrževanje in popravilo mikroračunalnikov
50312410-2 Vzdrževanje mikroračunalnikov
50312420-5 Popravilo mikroračunalnikov
50312600-1 Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
50312610-4 Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo
50312620-7 Popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
50313000-2 Vzdrževanje in popravilo reprografskih strojev
50313100-3 Storitve popravila fotokopirnih strojev
50313200-4 Storitve vzdrževanja fotokopirnih strojev
50314000-9 Storitve popravila in vzdrževanja telefaksov
50315000-6 Storitve popravila in vzdrževanja naprav za odgovarjanje na telefonske klice
50316000-3 Vzdrževanje in popravilo strojev za izdajanje kart
50317000-0 Vzdrževanje in popravilo strojev za žigosanje vozovnic
50320000-4 Storitve popravila in vzdrževanja osebnih računalnikov
50321000-1 Storitve popravila osebnih računalnikov
50322000-8 Storitve vzdrževanja osebnih računalnikov
50323000-5 Vzdrževanje in popravilo računalniških perifernih naprav
50323100-6 Vzdrževanje računalniških perifernih naprav
50323200-7 Popravilo računalniških perifernih naprav
50324000-2 Podporne storitve za osebne računalnike
50324100-3 Storitve vzdrževanja sistemov
50324200-4 Storitve preventivnega vzdrževanja
50330000-7 Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme
50331000-4 Storitve popravila in vzdrževanja telekomunikacijskih vodov
50332000-1 Storitve vzdrževanja telekomunikacijske infrastrukture
50333000-8 Storitve vzdrževanja radiokomunikacijske opreme
50333100-9 Storitve popravila in vzdrževanja radijskih oddajnikov
50333200-0 Storitve popravila in vzdrževanja aparatov za radiotelefonijo
50334000-5 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telefonijo in žično telegrafijo
50334100-6 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telefonijo
50334110-9 Storitve vzdrževanja telefonskih omrežij
50334120-2 Storitve posodobitve telefonske komutacijske opreme
50334130-5 Storitve popravila in vzdrževanja telefonskih komutacijskih aparatov
50334140-8 Storitve popravila in vzdrževanja telefonskih aparatov
50334200-7 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telegrafijo
50334300-8 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žični teleks
50334400-9 Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov
50340000-0 Storitve popravila in vzdrževanja avdiovizualne in optične opreme
50341000-7 Storitve popravila in vzdrževanja televizijske opreme
50341100-8 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za videotekst
50341200-9 Storitve popravila in vzdrževanja televizijskih oddajnikov
50342000-4 Storitve popravila in vzdrževanja avdio opreme
50343000-1 Storitve popravila in vzdrževanja video opreme
50344000-8 Storitve popravila in vzdrževanja optične opreme
50344100-9 Storitve popravila in vzdrževanja fotografske opreme
50344200-0 Storitve popravila in vzdrževanja kinematografske opreme
50400000-9 Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
50410000-2 Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
50411000-9 Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov
50411100-0 Storitve popravila in vzdrževanja števcev za vodo
50411200-1 Storitve popravila in vzdrževanja plinomerov
50411300-2 Storitve popravila in vzdrževanja električnih števcev
50411400-3 Storitve popravila in vzdrževanja tahometrov
50411500-4 Storitve popravila in vzdrževanja industrijske opreme za merjenje časa
50412000-6 Storitve popravila in vzdrževanja aparatov za preskušanje
50413000-3 Storitve popravila in vzdrževanja kontrolnih aparatov
50413100-4 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za odkrivanje plinov
50413200-5 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za gašenje požara
50420000-5 Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in kirurške opreme
50421000-2 Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme
50421100-3 Storitve popravila in vzdrževanja invalidskih vozičkov
50421200-4 Storitve popravila in vzdrževanja rentgenske opreme
50422000-9 Storitve popravila in vzdrževanja kirurške opreme
50430000-8 Storitve popravila in vzdrževanja precizne opreme
50431000-5 Storitve popravila in vzdrževanja ročnih ur
50432000-2 Storitve popravila in vzdrževanja ur
50433000-9 Storitve umerjanja
50500000-0 Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev
50510000-3 Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip in kovinskih kontejnerjev
50511000-0 Storitve popravila in vzdrževanja črpalk
50511100-1 Storitve popravila in vzdrževanja črpalk za tekočine
50511200-2 Storitve popravila in vzdrževanja črpalk za pline
50512000-7 Storitve popravila in vzdrževanja ventilov
50513000-4 Storitve popravila in vzdrževanja pip
50514000-1 Storitve popravila in vzdrževanja kovinskih kontejnerjev
50514100-2 Storitve popravila in vzdrževanja cistern
50514200-3 Storitve popravila in vzdrževanja rezervoarjev
50514300-4 Storitve popravila cevnih povezav
50530000-9 Storitve popravila in vzdrževanja strojev
50531000-6 Storitve popravila in vzdrževanja neelektričnih strojev
50531100-7 Storitve popravila in vzdrževanja kotlov
50531200-8 Storitve vzdrževanja plinskih naprav
50531300-9 Storitve popravila in vzdrževanja kompresorjev
50531400-0 Storitve popravila in vzdrževanja dvigal
50531500-1 Storitve popravila in vzdrževanja žerjavov
50531510-4 Storitve demontaže vrtalnih stolpov
50532000-3 Storitve popravila in vzdrževanja električnih strojev, aparatov in pripadajoče opreme
50532100-4 Storitve popravila in vzdrževanja elektromotorjev
50532200-5 Storitve popravila in vzdrževanja transformatorjev
50532300-6 Storitve popravila in vzdrževanja generatorjev
50532400-7 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za distribucijo elektrike
50600000-1 Storitve popravila in vzdrževanja obrambnih in varnostnih sredstev
50610000-4 Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
50620000-7 Popravilo in vzdrževanje ognjenega strelnega orožja in streliva
50630000-0 Storitve popravila in vzdrževanja vojaških vozil
50640000-3 Storitve popravila in vzdrževanja vojnih ladij
50650000-6 Storitve popravila in vzdrževanja vojaških zrakoplovov, raket in vesoljskih plovil
50660000-9 Storitve popravila in vzdrževanja vojaških elektronskih sistemov
50700000-2 Storitve popravila in vzdrževanja inštalacij pri gradnjah
50710000-5 Storitve popravila in vzdrževanja električnih in strojnih inštalacij pri gradnjah
50711000-2 Storitve popravila in vzdrževanja električnih inštalacij pri gradnjah
50712000-9 Storitve popravila in vzdrževanja strojnih inštalacij pri gradnjah
50720000-8 Storitve popravila in vzdrževanja centralnega ogrevanja
50721000-5 Obratovanje ogrevalnih naprav
50730000-1 Storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin
50740000-4 Storitve popravila in vzdrževanja premičnih stopnic
50750000-7 Storitve vzdrževanja dvigal
50760000-0 Popravilo in vzdrževanje javnih stranišč
50800000-3 Razne storitve popravila in vzdrževanja
50810000-6 Storitve popravila nakita
50820000-9 Storitve popravila usnjenih izdelkov
50821000-6 Storitve popravila škornjev
50822000-3 Storitve popravila čevljev
50830000-2 Storitve popravila oblačil in tekstila
50840000-5 Storitve popravila in vzdrževanja orožja in orožnih sistemov
50841000-2 Storitve popravila in vzdrževanja orožja
50842000-9 Storitve popravila in vzdrževanja orožnih sistemov
50850000-8 Storitve popravila in vzdrževanja pohištva
50860000-1 Storitve popravila in vzdrževanja glasbil
50870000-4 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za otroška igrišča
50880000-7 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za hotele in restavracije
50881000-4 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za hotele
50882000-1 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za restavracije
50883000-8 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za pripravo in dostavo hrane
50884000-5 Storitve popravila in vzdrževanja opreme za taborjenje