Divisions / Remondi- ja hooldusteenused 223

Otsing
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Remondi- ja hooldusteenused

Code Name
50100000-6 Sõidukite ja nendega seotud vahendite remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused
50110000-9 Mootorsõidukite ja nendega seotud vahendite remondi- ja hooldusteenused
50111000-6 Sõidukipargi haldamis-, remondi- ja hooldusteenused
50111100-7 Sõidukipargi haldamisteenused
50111110-0 Sõidukipargi tugiteenused
50112000-3 Autode remondi- ja hooldusteenused
50112100-4 Autoremonditeenused
50112110-7 Sõidukikerede remonditeenused
50112111-4 Autoplekksepatööd
50112120-0 Tuuleklaasi vahetusteenused
50112200-5 Autohooldusteenused
50112300-6 Autopesu- ja samalaadsed teenused
50113000-0 Autobusside remondi- ja hooldusteenused
50113100-1 Autobusside remonditeenused
50113200-2 Autobusside hooldusteenused
50114000-7 Veoautode remondi- ja hooldusteenused
50114100-8 Veoautode remonditeenused
50114200-9 Veoautode hooldusteenused
50115000-4 Mootorrataste remondi- ja hooldusteenused
50115100-5 Mootorrataste remonditeenused
50115200-6 Mootorrataste hooldusteenused
50116000-1 Sõidukite eriosade hooldus- ja remonditeenused
50116100-2 Elektrisüsteemide remonditeenused
50116200-3 Sõidukite pidurite ja piduriosade remondi- ja hooldustööd
50116300-4 Sõidukite käigukastide remondi- ja hooldustööd
50116400-5 Sõidukite jõuülekandeseadmete remondi- ja hooldustööd
50116500-6 Rehvide remonditeenused, kaasa arvatud rataste reguleerimine ja tasakaalustamine
50116510-9 Rehvide protekteerimine
50116600-7 Starterite remondi- ja hooldusteenused
50117000-8 Sõidukite ümberehitus- ja korrastusteenused
50117100-9 Mootorsõidukite ümberehitusteenused
50117200-0 Kiirabiautode ümberehitusteenused
50117300-1 Sõidukite korrastusteenused
50118000-5 Autode maanteeabi teenused
50118100-6 Autode avariiabi ja pukseerimisteenused
50118110-9 Sõidukite pukseerimisteenused
50118200-7 Kaubaautode avariiabi ja pukseerimisteenused
50118300-8 Autobusside avariiabi ja pukseerimisteenused
50118400-9 Mootorsõidukite avariiabi ja pukseerimisteenused
50118500-0 Mootorrataste avariiabi ja pukseerimisteenused
50190000-3 Sõidukite lammutustööd
50200000-7 Õhusõidukite, raudtee, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused
50210000-0 Õhusõidukite ja nende seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused
50211000-7 Õhusõidukite remondi- ja hooldusteenused
50211100-8 Õhusõidukite hooldusteenused
50211200-9 Õhusõidukite remonditeenused
50211210-2 Õhusõiduki mootorite remondi- ja hooldusteenused
50211211-9 Õhusõiduki mootorite hooldusteenused
50211212-6 Õhusõiduki mootorite remonditeenused
50211300-0 Õhusõidukite korrastusteenused
50211310-3 Õhusõiduki mootorite korrastusteenused
50212000-4 Helikopterite remondi- ja hooldusteenused
50220000-3 Raudteede ja nende seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused
50221000-0 Vedurite remondi- ja hooldusteenused
50221100-1 Vedurite käigukastide remondi- ja hooldusteenused
50221200-2 Vedurite jõuülekandemehhanismide remondi- ja hooldusteenused
50221300-3 Vedurite rattakomplektide remondi- ja hooldusteenused
50221400-4 Vedurite pidurite ja piduriosade remondi- ja hooldustööd
50222000-7 Veeremi remondi- ja hooldusteenused
50222100-8 Summutite remondi- ja hooldustööd
50223000-4 Vedurite korrastus- ja uuendustööd
50224000-1 Veeremi korrastus- ja uuendustööd
50224100-2 Veeremi istmete korrastus- ja uuendustööd
50224200-3 Reisivagunite korrastus- ja uuendustööd
50225000-8 Raudteerööbaste hooldusteenused
50229000-6 Veeremi lammutustööd
50230000-6 Teede ja muude seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused
50232000-0 Avalike valgustusseadmete ja valgusfooride hooldusteenused
50232100-1 Tänavavalgustuse hooldusteenused
50232110-4 Avalike valgustusseadmete kasutuselevõtmine
50232200-2 Liiklustähiste hooldusteenused
50240000-9 Laevavarustuse ja muude seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused
50241000-6 Laevade remondi- ja hooldusteenused
50241100-7 Laevade remonditeenused
50241200-8 Parvlaevade remonditeenused
50242000-3 Laevade teisendusteenused
50243000-0 Laevade lammutusteenused
50244000-7 Laevade ja paatide korrastustööd
50245000-4 Laevade uuendusteenused
50246000-1 Sadamaseadmete hooldusteenused
50246100-2 Kuivdokiteenused
50246200-3 Poide hooldusteenused
50246300-4 Ujuvtarindite remondi- ja hooldusteenused
50246400-5 Ujuvlavade remondi- ja hooldusteenused
50300000-8 Personaalarvutite, kontoriseadmete, telekommunikatsiooni- ja audiovisuaalsete seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused
50310000-1 Kontorimasinate hooldus ja remont
50311000-8 Kontori raamatupidamisseadmete hooldus ja remont
50311400-2 Kalkulaatorite ja raamatupidamisseadmete hooldus ja remont
50312000-5 Arvutiseadmete hooldus ja remont
50312100-6 Suurarvutite hooldus ja remont
50312110-9 Suurarvutite hooldus
50312120-2 Suurarvutite remont
50312200-7 Miniarvutite hooldus ja remont
50312210-0 Miniarvutite hooldus
50312220-3 Miniarvutite remont
50312300-8 Andmevõrguseadmete hooldus ja remont
50312310-1 Andmevõrguseadmete hooldus
50312320-4 Andmevõrguseadmete remont
50312400-9 Mikroarvutite hooldus ja remont
50312410-2 Mikroarvutite hooldus
50312420-5 Mikroarvutite remont
50312600-1 Infotehnoloogiaseadmete hooldus ja remont
50312610-4 Infotehnoloogiaseadmete hooldus
50312620-7 Infotehnoloogiaseadmete remont
50313000-2 Reprograafiamasinate hooldus ja remont
50313100-3 Koopiamasinate remonditeenused
50313200-4 Koopiamasinate hooldusteenused
50314000-9 Fakside remondi- ja hooldusteenused
50315000-6 Automaatvastajate remondi- ja hooldusteenused
50316000-3 Piletiautomaatide hooldus- ja remonditeenused
50317000-0 Piletikontrollseadmete hooldus ja remont
50320000-4 Personaalarvutite remondi- ja hooldustööd
50321000-1 Personaalarvutite remonditööd
50322000-8 Personaalarvutite hooldustööd
50323000-5 Arvutite välisseadmete hooldus- ja remonditööd
50323100-6 Arvutite välisseadmete hooldustööd
50323200-7 Arvutite välisseadmete remonditööd
50324000-2 Personaalarvutite tugiteenused
50324100-3 Süsteemihooldusteenused
50324200-4 Ennetushooldusteenused
50330000-7 Telekommunikatsiooniseadmete hooldusteenused
50331000-4 Telekommunikatsiooniliinide remondi- ja hooldusteenused
50332000-1 Telekommunikatsiooni infrastruktuuri hooldusteenused
50333000-8 Raadiosideseadmete hooldusteenused
50333100-9 Raadiosaatjate remondi- ja hooldustööd
50333200-0 Raadiotelefoniaparaatide remondi- ja hooldusteenused
50334000-5 Tavatelefoni- ja -telegraafiseadmete remondi- ja hooldusteenused
50334100-6 Tavatelefoniseadmete remondi- ja hooldusteenused
50334110-9 Telefonivõrgu hooldusteenused
50334120-2 Telefonikeskjaamaseadmete uuendusteenused
50334130-5 Telefonikeskjaamaseadmete remondi- ja hooldusteenused
50334140-8 Telefoniaparaatide remondi- ja hooldusteenused
50334200-7 Tavatelegraafi remondi- ja hooldusteenused
50334300-8 Tavateleksiseadmete remondi- ja hooldusteenused
50334400-9 Sidesüsteemide hooldusteenused
50340000-0 Audio-visuaalsete ja optikaseadmete remondi- ja hooldusteenused
50341000-7 Televisiooniseadmete remondi- ja hooldusteenused
50341100-8 Videotekstiseadmete remondi- ja hooldusteenused
50341200-9 Televisioonisaatjate remondi- ja hooldusteenused
50342000-4 Audioseadmete remondi- ja hooldusteenused
50343000-1 Videoseadmete remondi- ja hooldusteenused
50344000-8 Optikaseadmete remondi- ja hooldusteenused
50344100-9 Fotograafiaseadmete remondi- ja hooldusteenused
50344200-0 Kinematograafiaseadmete remondi- ja hooldusteenused
50400000-9 Meditsiini- ja täppisseadmete remondi- ja hooldusteenused
50410000-2 Mõõte-, testimis- ja kontrollaparatuuri remondi- ja hooldusteenused
50411000-9 Mõõteaparaatide remondi- ja hooldusteenused
50411100-0 Veemõõtjate remondi- ja hooldusteenused
50411200-1 Gaasimõõtjate remondi- ja hooldusteenused
50411300-2 Elektrivoolumõõtjate remondi- ja hooldusteenused
50411400-3 Tahhomeetrite remondi- ja hooldusteenused
50411500-4 Tööstuslike ajamõõtjate remondi- ja hooldusteenused
50412000-6 Testimisaparaatide remondi- ja hooldusteenused
50413000-3 Kontrollaparatuuri remondi- ja hooldusteenused
50413100-4 Gaasiavastusseadmete remondi- ja hooldusteenused
50413200-5 Tuletõrjeseadmete hooldusteenused
50420000-5 Meditsiini- ja kirurgiaseadmete remondi- ja hooldusteenused
50421000-2 Meditsiiniseadmete remondi- ja hooldusteenused
50421100-3 Ratastoolide remondi- ja hooldusteenused
50421200-4 Röntgenseadmete remondi- ja hooldusteenused
50422000-9 Kirurgiaseadmete remondi- ja hooldusteenused
50430000-8 Täppisriistade remondi- ja hooldusteenused
50431000-5 Käe- ja taskukellade remondi- ja hooldusteenused
50432000-2 Kellade remondi- ja hooldusteenused
50433000-9 Kalibreerimisteenused
50500000-0 Pumpade, ventiilide, kraanide, metallmahutite, agregaatide ja masinate remondi- ja hooldusteenused
50510000-3 Pumpade, ventiilide, kraanide ja metallmahutite remondi- ja hooldusteenused
50511000-0 Pumpade remondi- ja hooldusteenused
50511100-1 Vedelikupumpade remondi- ja hooldusteenused
50511200-2 Gaasipumpade remondi- ja hooldusteenused
50512000-7 Ventiilide remondi- ja hooldusteenused
50513000-4 Kraanide remondi- ja hooldusteenused
50514000-1 Metallmahutite remondi- ja hooldusteenused
50514100-2 Paakide remondi- ja hooldusteenused
50514200-3 Reservuaaride remondi- ja hooldusteenused
50514300-4 Torusoojustuse remonditeenused
50530000-9 Masinate remondi- ja hooldusteenused
50531000-6 Mitteelektrimasinate remondi- ja hooldusteenused
50531100-7 Kuumaveekatelde hooldusteenused
50531200-8 Gaasiseadmete hooldusteenused
50531300-9 Kompressorite remondi- ja hooldusteenused
50531400-0 Kraanade remondi- ja hooldusteenused
50531500-1 Mastnoolkraanade remondi- ja hooldusteenused
50531510-4 Puurtornide lahtimonteerimisteenused
50532000-3 Elektrimasinate, -aparaatide ja seonduvate seadmete remondi- ja hooldusteenused
50532100-4 Elektrimootorite remondi- ja hooldusteenused
50532200-5 Trafode remondi- ja hooldusteenused
50532300-6 Generaatorite remondi- ja hooldusteenused
50532400-7 Elektrijaotusseadmete remondi- ja hooldusteenused
50600000-1 Turva-ja kaitsematerjalide remondi- ja hooldusteenused
50610000-4 Turvaseadmete remondi- ja hooldusteenused
50620000-7 Tulirelvade ja laskemoona remondi- ja hooldusteenused
50630000-0 Sõjaväesõidukite remondi- ja hooldusteenused
50640000-3 Sõjalaevade remondi- ja hooldusteenused
50650000-6 Sõjaväe õhusõidukite, rakettide ja kosmosesõidukite remondi- ja hooldusteenused
50660000-9 Sõjaväe elektrooniliste süsteemide remondi- ja hooldusteenused
50700000-2 Ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused
50710000-5 Mehaaniliste ja elektriliste ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused
50711000-2 Elektriliste ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused
50712000-9 Mehaaniliste ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused
50720000-8 Keskkütteseadmete remondi- ja hooldusteenused
50721000-5 Kütteseadmete kasutuselevõtmine
50730000-1 Jahutusseadmete remondi- ja hooldusteenused
50740000-4 Eskalaatorite remondi- ja hooldusteenused
50750000-7 Liftihooldusteenused
50760000-0 Avalike käimlate hooldus- ja remonditööd
50800000-3 Mitmesugused remondi- ja hooldusteenused
50810000-6 Ehete parandusteenused
50820000-9 Isiklike nahkesemete parandusteenused
50821000-6 Saapaparandusteenused
50822000-3 Kingaparandusteenused
50830000-2 Rõiva- ja tekstiilesemete parandusteenused
50840000-5 Relvade ja relvastussüsteemide remondi- ja hooldusteenused
50841000-2 Relvade remondi- ja hooldusteenused
50842000-9 Relvastussüsteemide remondi- ja hooldusteenused
50850000-8 Mööbli remondi- ja hooldusteenused
50860000-1 Muusikariistade remondi- ja hooldusteenused
50870000-4 Mänguväljakuvarustuse remondi- ja hooldusteenused
50880000-7 Hotellivarustuse ja restoraniseadmete remondi- ja hooldusteenused
50881000-4 Hotellivarustuse remondi- ja hooldusteenused
50882000-1 Restoraniseadmete remondi- ja hooldusteenused
50883000-8 Toitlustusseadmete remondi- ja hooldusteenused
50884000-5 Matkavarustuse remondi- ja hooldusteenused