Divisions / Opravy a údržba 223

Hledat
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Opravy a údržba

Code Name
50100000-6 Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
50110000-9 Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
50111000-6 Řízení vozového parku, opravy a údržba
50111100-7 Řízení vozového parku
50111110-0 Služby spojené s vybavováním vozového parku
50112000-3 Opravy a údržba automobilů
50112100-4 Opravy automobilů
50112110-7 Opravy karosérií vozidel
50112111-4 Opravy karosérií
50112120-0 Výměny skel automobilů
50112200-5 Údržba a péče o automobily
50112300-6 Mytí automobilů a podobné služby
50113000-0 Opravy a údržba autobusů
50113100-1 Opravy autobusů
50113200-2 Údržba autobusů
50114000-7 Opravy a údržba nákladních automobilů
50114100-8 Opravy nákladních automobilů
50114200-9 Údržba nákladních automobilů
50115000-4 Opravy a údržba motocyklů
50115100-5 Opravy motocyklů
50115200-6 Údržba motocyklů
50116000-1 Opravy a údržba jednotlivých částí vozidel
50116100-2 Opravy elektroinstalací
50116200-3 Opravy a údržba automobilových brzd a brzdových součástek
50116300-4 Opravy a údržba převodových skříní
50116400-5 Opravy a údržba pohonných jednotek vozidel
50116500-6 Opravy pneumatik, vč instalace a montáže a vyvažování
50116510-9 Protektorování pneumatik
50116600-7 Opravy a údržba startérů a spouštěčů motoru
50117000-8 Přebudování a generální opravy vozidel
50117100-9 Přebudování motorových vozidel
50117200-0 Přebudování sanitních automobilů
50117300-1 Generální opravy vozidel
50118000-5 Automobilové silniční havarijní služby
50118100-6 Poruchové a nehodové služby pro automobily
50118110-9 Odtahování vozidel
50118200-7 Poruchové a odtahové služby pro užitková vozidla
50118300-8 Poruchové a odtahové služby pro autobusy
50118400-9 Poruchové a odtahové služby pro motorová vozidla
50118500-0 Poruchové a odtahové služby pro motocykly
50190000-3 Vyřazení a likvidace vozidel
50200000-7 Opravy a údržba letadel, železničního a silničního vozového parku a lodí a související služby
50210000-0 Opravy, údržba a související služby týkající se letadel a dalšího zařízení
50211000-7 Opravy a údržba letadel
50211100-8 Údržba letadel
50211200-9 Opravy letadel
50211210-2 Opravy a údržba leteckých motorů
50211211-9 Údržba leteckých motorů
50211212-6 Opravy leteckých motorů
50211300-0 Generální opravy letadel
50211310-3 Generální opravy leteckých motorů
50212000-4 Opravy a údržba vrtulníků
50220000-3 Opravy, údržba a související služby pro železnice a jiná zařízení
50221000-0 Opravy a údržba lokomotiv
50221100-1 Opravy a údržba rychlostních skříní lokomotiv
50221200-2 Opravy a údržba převodních skříní lokomotiv
50221300-3 Opravy a údržba lokomotivních dvojkolí
50221400-4 Opravy a údržba lokomotivních brzd a jejich dílů
50222000-7 Opravy a údržba kolejových vozidel
50222100-8 Opravy a údržba tlumičů odpružení
50223000-4 Generální opravy lokomotiv
50224000-1 Generální opravy kolejových vozidel
50224100-2 Generální opravy sedadel kolejových vozidel
50224200-3 Generální opravy osobních železničních vozů
50225000-8 Údržba železničních tratí
50229000-6 Vyřazení a likvidace železničních vozů
50230000-6 Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
50232000-0 Údržba zařízení veřejného osvětlení a dopravních semaforů
50232100-1 Údržba pouličního osvětlení
50232110-4 Uvádění zařízení pouličního osvětlení do provozu
50232200-2 Údržba dopravní světelné signalizace
50240000-9 Opravy, údržba a služby související s lodní dopravou a jiným zařízením
50241000-6 Opravy a údržba lodí
50241100-7 Opravy plavidel
50241200-8 Opravy trajektů
50242000-3 Přestavba lodí
50243000-0 Vyřazení a likvidace lodí
50244000-7 Generální opravy lodí a člunů
50245000-4 Zlepšování vybavení lodí
50246000-1 Údržba přístavního zařízení
50246100-2 Služby suchého doku
50246200-3 Údržba bójí
50246300-4 Opravy a údržba plovoucích konstrukcí
50246400-5 Opravy a údržba plovoucích plošin
50300000-8 Opravy a údržba osobních počítačů, kancelářského, telekomunikačního a audiovizuálního zařízení a související služby
50310000-1 Opravy a údržba kancelářských strojů
50311000-8 Opravy a údržba kancelářských účtovacích strojů
50311400-2 Opravy a údržba kalkulátorů a účtovacích strojů
50312000-5 Opravy a údržba výpočetní techniky
50312100-6 Opravy a údržba sálových počítačů
50312110-9 Údržba sálových počítačů
50312120-2 Opravy sálových počítačů
50312200-7 Opravy a údržba minipočítačů
50312210-0 Údržba minipočítačů
50312220-3 Opravy minipočítačů
50312300-8 Opravy a údržba zařízení datové sítě
50312310-1 Údržba zařízení datové sítě
50312320-4 Opravy zařízení datové sítě
50312400-9 Opravy a údržba mikropočítačů
50312410-2 Údržba mikropočítačů
50312420-5 Opravy mikropočítačů
50312600-1 Opravy a údržba zařízení pro informační technologie
50312610-4 Údržba zařízení pro informační technologie
50312620-7 Oprava zařízení pro informační technologie
50313000-2 Opravy a údržba reprografické techniky
50313100-3 Opravy kopírovacích strojů
50313200-4 Údržba kopírovacích strojů
50314000-9 Opravy a údržba faxovacích přístrojů
50315000-6 Opravy a údržba telefonních záznamníků
50316000-3 Opravy a údržba strojků na výdej jízdenek
50317000-0 Opravy a údržba strojků na ověřování platnosti jízdenek
50320000-4 Opravy a údržba osobních počítačů
50321000-1 Opravy osobních počítačů
50322000-8 Údržba osobních počítačů
50323000-5 Opravy a údržba periferních zařízení počítačů
50323100-6 Údržba periferních zařízení počítačů
50323200-7 Opravy periferních zařízení počítačů
50324000-2 Podpora osobních počítačů
50324100-3 Údržba systémů
50324200-4 Preventivní údržba
50330000-7 Údržba telekomunikačních zařízení
50331000-4 Opravy a údržba telekomunikačních linek
50332000-1 Údržba telekomunikační infrastruktury
50333000-8 Údržba radiokomunikačních zařízení
50333100-9 Opravy a údržba rozhlasových vysílačů
50333200-0 Opravy a údržba přístrojů pro radiotelefonii
50334000-5 Opravy a údržba zařízení pro drátovou telefonii a telegrafii
50334100-6 Opravy a údržba zařízení pro drátovou telefonii
50334110-9 Údržba telefonní sítě
50334120-2 Aktualizace a zdokonalování telefonní sítě
50334130-5 Opravy a údržba telefonních ústředen
50334140-8 Opravy a údržba telefonních přístrojů
50334200-7 Opravy a údržba zařízení pro drátovou telegrafii
50334300-8 Opravy a údržba telexů
50334400-9 Údržba komunikačních systémů
50340000-0 Opravy a údržba audiovizuální techniky a optických zařízení
50341000-7 Opravy a údržba televizních přístrojů
50341100-8 Opravy a údržba videotextových přístrojů
50341200-9 Opravy a údržba televizních vysílačů
50342000-4 Opravy a údržba audiosystémů
50343000-1 Opravy a údržba videosystémů
50344000-8 Opravy a údržba optických přístrojů a příslušenství
50344100-9 Opravy a údržba fotografických přístrojů
50344200-0 Opravy a údržba kinematografických přístrojů
50400000-9 Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů
50410000-2 Opravy a údržba měřících, zkušebních a kontrolních přístrojů
50411000-9 Opravy a údržba měřících přístrojů
50411100-0 Opravy a údržba vodoměrů
50411200-1 Opravy a údržba plynoměrů
50411300-2 Opravy a údržba elektroměrů
50411400-3 Opravy a údržba tachometrů
50411500-4 Opravy a údržba průmyslových časoměrných přístrojů
50412000-6 Opravy a údržba zkušebních přístrojů
50413000-3 Opravy a údržba kontrolních přístrojů
50413100-4 Opravy a údržba zařízení na detekci plynu
50413200-5 Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů
50420000-5 Opravy a údržba zdravotnických vč chirurgických přístrojů
50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
50421100-3 Opravy a údržba vozíků pro invalidy
50421200-4 Opravy a údržba rentgenových přístrojů
50422000-9 Opravy a údržba chirurgických přístrojů
50430000-8 Opravy a údržba přesných přístrojů
50431000-5 Opravy a údržba hodinek
50432000-2 Opravy a údržba hodin
50433000-9 Cejchovací služby
50500000-0 Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení
50510000-3 Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob
50511000-0 Opravy a údržba čerpadel
50511100-1 Opravy a údržba kapalinových čerpadel
50511200-2 Opravy a údržba plynových čerpadel
50512000-7 Opravy a údržba ventilů
50513000-4 Opravy a údržba kohoutů
50514000-1 Opravy a údržba kovových nádob
50514100-2 Opravy a údržba cisteren
50514200-3 Opravy a údržba nádrží
50514300-4 Opravy zabudovaných potrubí ve vrtných šachtách
50530000-9 Opravy a údržba strojů a zařízení
50531000-6 Opravy a údržba neelektrických strojů a zařízení
50531100-7 Opravy a údržba kotlů
50531200-8 Údržba plynových spotřebičů
50531300-9 Opravy a údržba kompresorů
50531400-0 Opravy a údržba jeřábů
50531500-1 Opravy a údržba těžebních souprav
50531510-4 Demontáže těžebních věží
50532000-3 Opravy a údržba elektrických strojů, přístrojů a souvisejícího příslušenství
50532100-4 Opravy a údržba střídavých a stejnosměrných motorů
50532200-5 Opravy a údržba transformátorů
50532300-6 Opravy a údržba generátorů
50532400-7 Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení
50600000-1 Opravy a údržba bezpečnostních a obranných materiálů
50610000-4 Opravy a údržba bezpečnostního zařízení
50620000-7 Opravy a údržba zbraní a střeliva
50630000-0 Opravy a údržba vojenských vozidel
50640000-3 Opravy a údržba válečných lodí
50650000-6 Opravy a údržba vojenských letadel, raket a kosmických lodí
50660000-9 Opravy a údržba vojenských elektronických systémů
50700000-2 Opravy a údržba technických stavebních zařízení
50710000-5 Opravy a údržba elektrických a mechanických domovních instalací
50711000-2 Opravy a údržba elektrických stavebních zařízení
50712000-9 Opravy a údržba mechanických stavebních zařízení
50720000-8 Opravy a údržba ústředního topení
50721000-5 Uvádění topných zařízení do provozu
50730000-1 Opravy a údržba skupin chladících zařízení
50740000-4 Opravy a údržba eskalátorů
50750000-7 Údržba výtahů
50760000-0 Opravy a údržba veřejných záchodků
50800000-3 Různé opravy a údržba
50810000-6 Opravy klenotů
50820000-9 Opravy koženého zboží
50821000-6 Opravy kufrů
50822000-3 Opravy bot
50830000-2 Opravy oděvních výrobků a textilií
50840000-5 Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémů
50841000-2 Opravy a údržba zbraní
50842000-9 Opravy a údržba zbraňových systémů
50850000-8 Opravy a údržba nábytku
50860000-1 Opravy a údržba hudebních nástrojů
50870000-4 Opravy a údržba zařízení hřišť
50880000-7 Opravy a údržba zařízení hotelů a restaurací
50881000-4 Opravy a údržba zařízení hotelů
50882000-1 Opravy a údržba zařízení restaurací
50883000-8 Opravy a údržba cateringového zařízení
50884000-5 Opravy a údržba kempinkových zařízení