Divisions / Servicii de reparare şi întreţinere 223

Caută
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Servicii de reparare şi întreţinere

Code Name
50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare şi de întreţinere a parcurilor de vehicule
50111100-7 Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule
50111110-0 Servicii de asistenţă pentru parcurile de vehicule
50112000-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor
50112100-4 Servicii de reparare a automobilelor
50112110-7 Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule
50112111-4 Servicii de reparare a caroseriilor
50112120-0 Servicii de înlocuire a parbrizelor
50112200-5 Servicii de întreţinere a automobilelor
50112300-6 Servicii de spălare a automobilelor şi servicii similare
50113000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a autobuzelor
50113100-1 Servicii de reparare a autobuzelor
50113200-2 Servicii de întreţinere a autobuzelor
50114000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor
50114100-8 Servicii de reparare a camioanelor
50114200-9 Servicii de întreţinere a camioanelor
50115000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a motocicletelor
50115100-5 Servicii de reparare a motocicletelor
50115200-6 Servicii de întreţinere a motocicletelor
50116000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a pieselor speciale pentru vehicule
50116100-2 Servicii de reparare a sistemelor electrice
50116200-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor pentru vehicule şi a pieselor pentru frâne
50116300-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de viteze pentru vehicule
50116400-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor de vehicule
50116500-6 Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi echilibrare
50116510-9 Servicii de reşapare de pneuri
50116600-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a demaroarelor
50117000-8 Servicii de conversie şi de recondiţionare a vehiculelor
50117100-9 Servicii de conversie a autovehiculelor
50117200-0 Servicii de conversie a ambulanţelor
50117300-1 Servicii de condiţionare a vehiculelor
50118000-5 Servicii de asistenţă rutieră
50118100-6 Servicii de depanare a vehiculelor
50118110-9 Servicii de remorcare a vehiculelor
50118200-7 Servicii de depanare a vehiculelor comerciale
50118300-8 Servicii de depanare a autobuzelor
50118400-9 Servicii de depanare a autovehiculelor
50118500-0 Servicii de depanare a motocicletelor
50190000-3 Demolare a vehiculelor
50200000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier şi maritim
50210000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru aeronave şi pentru alte echipamente
50211000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a aeronavelor
50211100-8 Servicii de întreţinere a aeronavelor
50211200-9 Servicii de reparare a aeronavelor
50211210-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor de aeronave
50211211-9 Servicii de întreţinere a motoarelor de aeronave
50211212-6 Servicii de reparare a motoarelor de aeronave
50211300-0 Servicii de recondiţionare a aeronavelor
50211310-3 Servicii de recondiţionare a motoarelor de aeronave
50212000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a elicopterelor
50220000-3 Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul feroviar şi pentru alte echipamente
50221000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a locomotivelor
50221100-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de transmisie ale locomotivelor
50221200-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor de locomotive
50221300-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a osiilor montate cu roţi la locomotive
50221400-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor şi a pieselor pentru frâne de locomotive
50222000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
50222100-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a amortizoarelor
50223000-4 Servicii de recondiţionare a locomotivelor
50224000-1 Servicii de recondiţionare a materialului rulant
50224100-2 Servicii de recondiţionare a scaunelor pentru materialul rulant
50224200-3 Servicii de recondiţionare a vagoanelor de călători
50225000-8 Servicii de întreţinere a liniilor de căi ferate
50229000-6 Demolare de material rulant
50230000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul rutier şi pentru alte echipamente
50232000-0 Servicii de întreţinere a instalaţiilor de iluminare publică şi a semafoarelor
50232100-1 Servicii de întreţinere a iluminatului public
50232110-4 Recondiţionarea instalaţiilor de iluminare publică
50232200-2 Servicii de întreţinere a semafoarelor
50240000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul maritim şi pentru alte echipamente
50241000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor
50241100-7 Servicii de reparare a navelor
50241200-8 Servicii de reparare a feriboturilor
50242000-3 Servicii de conversie a navelor
50243000-0 Servicii de demolare de nave
50244000-7 Servicii de recondiţionare a navelor sau a ambarcaţiunilor
50245000-4 Servicii de modernizare a navelor
50246000-1 Servicii de întreţinere a echipamentului portuar
50246100-2 Servicii de doc uscat
50246200-3 Servicii de întreţinere a geamandurilor
50246300-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a structurilor plutitoare
50246400-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a platformelor plutitoare
50300000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
50310000-1 Repararea şi întreţinerea maşinilor de birou
50311000-8 Repararea şi întreţinerea maşinilor contabile de birou
50311400-2 Repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a maşinilor contabile
50312000-5 Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic
50312100-6 Repararea şi întreţinerea unităţilor centrale de procesare
50312110-9 Întreţinerea unităţilor centrale de procesare
50312120-2 Repararea unităţilor centrale de procesare
50312200-7 Repararea şi întreţinerea minicomputerelor
50312210-0 Întreţinerea minicomputerelor
50312220-3 Repararea minicomputerelor
50312300-8 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea de date
50312310-1 Întreţinerea echipamentului de reţea de date
50312320-4 Repararea echipamentului de reţea de date
50312400-9 Repararea şi întreţinerea microcomputerelor
50312410-2 Întreţinerea microcomputerelor
50312420-5 Repararea microcomputerelor
50312600-1 Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
50312610-4 Întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
50312620-7 Repararea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
50313000-2 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reprografie
50313100-3 Servicii de reparare a fotocopiatoarelor
50313200-4 Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor
50314000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a faxurilor
50315000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a roboţilor telefonici
50316000-3 Întreţinerea şi repararea distribuitoarelor automate de bilete
50317000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor de validare a biletelor
50320000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a computerelor personale
50321000-1 Servicii de reparare a computerelor personale
50322000-8 Servicii de întreţinere a computerelor personale
50323000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor informatice
50323100-6 Servicii de întreţinere a perifericelor informatice
50323200-7 Servicii de reparare a perifericelor informatice
50324000-2 Servicii de asistenţă pentru computere personale
50324100-3 Servicii de întreţinere a sistemelor
50324200-4 Servicii de întreţinere preventivă
50330000-7 Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii
50331000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a liniilor de telecomunicaţii
50332000-1 Servicii de întreţinere a infrastructurilor de telecomunicaţii
50333000-8 Servicii de întreţinere a echipamentului de radiocomunicaţii
50333100-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţătoarelor radio
50333200-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de radiotelefonie
50334000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telefonie sau de telegrafie prin fir
50334100-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telefonie prin fir
50334110-9 Servicii de întreţinere a reţelei telefonice
50334120-2 Servicii de modernizare a centralelor telefonice interne
50334130-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a centralelor telefonice interne
50334140-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor telefonice
50334200-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telegrafie prin fir
50334300-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telex prin fir
50334400-9 Servicii de întreţinere a sistemelor de comunicaţii
50340000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audiovizual şi optic
50341000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de televiziune
50341100-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de videotext
50341200-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţătoarelor de televiziune
50342000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audio
50343000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video
50344000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului optic
50344100-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului fotografic
50344200-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului cinematografic
50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie
50410000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control
50411000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
50411100-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de apă
50411200-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de gaz
50411300-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de energie electrică
50411400-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a tahometrelor
50411500-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor industriale de măsurare a timpului
50412000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de testare
50413000-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de control
50413100-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de detectare a gazului
50413200-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor
50420000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
50421000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
50421100-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a scaunelor cu rotile
50421200-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului radiologic
50422000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului chirurgical
50430000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de precizie
50431000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor
50432000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasornicelor
50433000-9 Servicii de calibrare
50500000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor
50510000-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor şi a containerelor de metal
50511000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor
50511100-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de lichid
50511200-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de gaz
50512000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a vanelor
50513000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a robinetelor
50514000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a containerelor de metal
50514100-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a cisternelor
50514200-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a rezervoarelor
50514300-4 Servicii de reparare a manşoanelor
50530000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor
50531000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor neelectrice
50531100-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a boilerelor
50531200-8 Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz
50531300-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a compresoarelor
50531400-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor
50531500-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor derrick
50531510-4 Servicii de demontare a macaralelor derrick
50532000-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex
50532100-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor electrice
50532200-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor
50532300-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor
50532400-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de distribuţie electrică
50600000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialelor de securitate şi apărare
50610000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate
50620000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc şi a muniţiei
50630000-0 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor militare
50640000-3 Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor de război
50650000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a aeronavelor militare, a proiectilelor şi a navelor spaţiale
50660000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor electronice militare
50700000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
50710000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice şi mecanice de construcţii
50711000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice de construcţii
50712000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor mecanice de construcţii
50720000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale
50721000-5 Recondiţionarea instalaţiilor de încălzire
50730000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a grupurilor de refrigerare
50740000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a scărilor rulante
50750000-7 Servicii de întreţinere a ascensoarelor
50760000-0 Repararea şi întreţinerea toaletelor publice
50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
50810000-6 Servicii de reparare a bijuteriilor
50820000-9 Servicii de reparare a articolelor din piele
50821000-6 Servicii de reparare de cizme
50822000-3 Servicii de reparare de încălţăminte
50830000-2 Servicii de reparare de îmbrăcăminte şi de articole textile
50840000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc şi a sistemelor de armament
50841000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc
50842000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor de armament
50850000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a mobilierului
50860000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor muzicale
50870000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru terenurile de joacă
50880000-7 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier şi pentru restaurante
50881000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier
50882000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru restaurante
50883000-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de catering
50884000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de camping