Divisions / Usługi naprawcze i konserwacyjne 223

Szukaj
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Usługi naprawcze i konserwacyjne

Code Name
50100000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50111000-6 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
50111100-7 Zarządzanie flotą pojazdów
50111110-0 Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów
50112000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów
50112110-7 Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów
50112111-4 Usługi w zakresie produkcji paneli
50112120-0 Usługi w zakresie wymiany szyb
50112200-5 Usługi w zakresie konserwacji samochodów
50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi
50113000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
50113100-1 Usługi w zakresie napraw autobusów
50113200-2 Usługi w zakresie konserwacji autobusów
50114000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek
50114100-8 Usługi w zakresie naprawy ciężarówek
50114200-9 Usługi w zakresie konserwacji ciężarówek
50115000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli
50115100-5 Usługi w zakresie naprawy motocykli
50115200-6 Usługi w zakresie konserwacji motocykli
50116000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
50116100-2 Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego
50116200-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców do pojazdów
50116300-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni pojazdów
50116400-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów przekładniowych pojazdów
50116500-6 Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania
50116510-9 Usługi w zakresie formowania opon
50116600-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji rozruszników
50117000-8 Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego pojazdów
50117100-9 Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych
50117200-0 Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego karetek
50117300-1 Usługi w zakresie przywracania pojazdów do stanu użytkowego
50118000-5 Usługi w zakresie pomocy drogowej
50118100-6 Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego samochodów
50118110-9 Usługi holownicze
50118200-7 Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów handlowych
50118300-8 Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego autobusów
50118400-9 Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów silnikowych
50118500-0 Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego motocykli
50190000-3 Usługi w zakresie złomowania pojazdów
50200000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50211000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
50211100-8 Usługi w zakresie konserwacji statków powietrznych
50211200-9 Usługi w zakresie napraw statków powietrznych
50211210-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych
50211211-9 Usługi w zakresie konserwacji silników statków powietrznych
50211212-6 Usługi w zakresie napraw silników statków powietrznych
50211300-0 Przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego
50211310-3 Usługi w zakresie przywracania silników statków powietrznych do stanu użytkowego
50212000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców
50220000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50221000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw
50221100-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji skrzyni przekładniowych
50221200-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni lokomotyw
50221300-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotywowych zestawów kołowych
50221400-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców lokomotyw
50222000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
50222100-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji przepustnic
50223000-4 Przywracanie do stanu użytkowego lokomotyw
50224000-1 Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego
50224100-2 Przywracanie do stanu użytkowego siodełek
50224200-3 Przywracanie do stanu użytkowego wagonów pasażerskich
50225000-8 Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
50229000-6 Złomowanie taboru kolejowego
50230000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232000-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
50232200-2 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
50240000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
50241000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
50241100-7 Usługi w zakresie naprawy statków
50241200-8 Usługi w zakresie naprawy promów
50242000-3 Zmiana przeznaczenia użytkowego statków
50243000-0 Złomowanie statków
50244000-7 Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi
50245000-4 Usługi w zakresie modernizacji statków
50246000-1 Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych
50246100-2 Usługi w zakresie suchego dokowania
50246200-3 Usługi w zakresie konserwacji boi nawigacyjnych
50246300-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji konstrukcji pływających
50246400-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji platform pływających
50300000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
50310000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50311000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji biurowych maszyn liczących
50311400-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kalkulatorów i maszyn liczących
50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
50312100-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
50312110-9 Konserwacja płyt komputerowych
50312120-2 Naprawa płyt komputerowych
50312200-7 Naprawa i konserwacja minikomputerów
50312210-0 Konserwacja minikomputerów
50312220-3 Naprawa minikomputerów
50312300-8 Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50312310-1 Konserwacja sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50312320-4 Naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50312400-9 Konserwacja i naprawa mikrokomputerów
50312410-2 Konserwacja mikrokomputerów
50312420-5 Naprawa mikrokomputerów
50312600-1 Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji
50312610-4 Konserwacja sprzętu technologii informacji
50312620-7 Naprawa sprzętu technologii informacji
50313000-2 Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych
50313100-3 Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek
50313200-4 Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
50314000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych
50315000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznych automatów zgłoszeniowych
50316000-3 Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów
50317000-0 Konserwacja i naprawa kasowników
50320000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
50321000-1 Usługi w zakresie naprawy komputerów osobistych
50322000-8 Usługi w zakresie konserwacji komputerów osobistych
50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
50323100-6 Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
50323200-7 Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych
50324000-2 Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych
50324100-3 Usługi w zakresie konserwacji systemu
50324200-4 Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
50330000-7 Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50331000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
50332000-1 Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej
50333000-8 Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego
50333100-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych
50333200-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej
50334000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
50334100-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii kablowej
50334110-9 Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej
50334120-2 Usługi w zakresie modernizacji telefonicznych urządzeń przełączeniowych
50334130-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznej aparatury przełączeniowej
50334140-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zestawów telefonicznych
50334200-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji telegrafii kablowej
50334300-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kablowych urządzeń teleksowych
50334400-9 Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji
50340000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50341000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych
50341100-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideotekstowych
50341200-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników telewizyjnych
50342000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio
50343000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
50344000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych
50344100-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotograficznego
50344200-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kinematograficznego
50400000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
50411100-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy
50411200-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji gazomierzy
50411300-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mierników elektryczności
50411400-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji tachometrów
50411500-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji przemysłowych mierników czasu
50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej
50413000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej
50413100-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do wykrywania gazu
50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
50420000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
50421100-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków inwalidzkich
50421200-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego
50422000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu chirurgicznego
50430000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych
50431000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarków
50432000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarów
50433000-9 Usługi kalibracyjne
50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
50510000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
50511000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50511100-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
50511200-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp gazowych
50512000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów
50513000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
50514000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych
50514100-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników
50514200-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji rezerwuarów
50514300-4 Usługi w zakresie naprawy tulei
50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50531000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
50531200-8 Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
50531300-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
50531500-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji żurawi masztowych
50531510-4 Usługi w zakresie demontażu żurawi masztowych
50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50532100-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532400-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
50600000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
50610000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
50620000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni palnej i amunicji
50630000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów wojskowych
50640000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych
50650000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych
50660000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50712000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych
50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50740000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50810000-6 Usługi w zakresie naprawy biżuterii
50820000-9 Usługi w zakresie naprawy wyrobów skórzanych użytku osobistego
50821000-6 Usługi w zakresie naprawy butów
50822000-3 Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego
50830000-2 Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych
50840000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia
50841000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni
50842000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji systemów uzbrojenia
50850000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli
50860000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych
50870000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
50880000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego
50881000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu hotelowego
50882000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego
50883000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń zaprowiantowania
50884000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kempingowego