Divisions / Remonto ir priežiūros paslaugos 223

Ieškoti
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Remonto ir priežiūros paslaugos

Code Name
50100000-6 Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos
50110000-9 Motorinių priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir panašios paslaugos
50111000-6 Parko valdymo, remonto ir priežiūros darbai
50111100-7 Motorinių transporto priemonių parko valdymo paslaugos
50111110-0 Motorinių transporto priemonių parko aptarnavimo paslaugos
50112000-3 Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos
50112100-4 Automobilių remonto paslaugos
50112110-7 Transporto priemonių kėbulo remonto paslaugos
50112111-4 Panelių kalimo paslaugos
50112120-0 Priekinio stiklo keitimo paslaugos
50112200-5 Automobilių priežiūros paslaugos
50112300-6 Automobilių plovimo ir panašios paslaugos
50113000-0 Autobusų remonto ir priežiūros paslaugos
50113100-1 Autobusų remonto paslaugos
50113200-2 Autobusų priežiūros paslaugos
50114000-7 Sunkvežimių remonto ir priežiūros paslaugos
50114100-8 Sunkvežimių remonto paslaugos
50114200-9 Sunkvežimių priežiūros paslaugos
50115000-4 Motociklų remonto ir priežiūros paslaugos
50115100-5 Motociklų remonto paslaugos
50115200-6 Motociklų priežiūros paslaugos
50116000-1 Priežiūros ir remonto paslaugos, susijusios su specifinėmis transporto priemonių dalimis
50116100-2 Elektros sistemų remonto paslaugos
50116200-3 Transporto priemonių stabdžių bei stabdžių dalių remonto ir priežiūros paslaugos
50116300-4 Transporto priemonių pavarų dėžių remonto ir priežiūros paslaugos
50116400-5 Transporto priemonių transmisijos remonto ir priežiūros paslaugos
50116500-6 Padangų remonto paslaugos, įskaitant įtaisymą ir balansavimą
50116510-9 Padangų restauravimo paslaugos
50116600-7 Paleidimo variklių remonto ir priežiūros paslaugos
50117000-8 Transporto priemonių pertvarkymo ir atnaujinimo paslaugos
50117100-9 Transporto priemonių pertvarkymo paslaugos
50117200-0 Greitosios pagalbos automobilių pertvarkymo paslaugos
50117300-1 Transporto priemonių atnaujinimo paslaugos
50118000-5 Pagalbos avarijos ištiktiems automobiliams paslaugos
50118100-6 Automobilių techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos
50118110-9 Transporto priemonių nuvilkimo paslaugos
50118200-7 Komercinių transporto priemonių techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos
50118300-8 Autobusų techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos
50118400-9 Motorinių transporto priemonių techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos
50118500-0 Motociklų techninės pagalbos ir atstatymo paslaugos
50190000-3 Transporto priemonių ardymo paslaugos
50200000-7 Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais, geležinkeliais, keliais ir jūros įrenginiais
50210000-0 Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais ir kitais įrenginiais
50211000-7 Orlaivių remonto ir priežiūros paslaugos
50211100-8 Orlaivių priežiūros paslaugos
50211200-9 Orlaivių remonto paslaugos
50211210-2 Orlaivių variklių remonto ir priežiūros paslaugos
50211211-9 Orlaivių variklių priežiūros paslaugos
50211212-6 Orlaivių variklių remonto paslaugos
50211300-0 Orlaivių atnaujinimo paslaugos
50211310-3 Orlaivių variklių atnaujinimo paslaugos
50212000-4 Sraigtasparnių remonto ir priežiūros paslaugos
50220000-3 Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su geležinkeliais ir kitais įrenginiais
50221000-0 Lokomotyvų remonto ir priežiūros paslaugos
50221100-1 Lokomotyvų pavarų dėžių remonto ir priežiūros paslaugos
50221200-2 Lokomotyvų transmisijų remonto ir priežiūros paslaugos
50221300-3 Lokomotyvų ratų komplektų remonto ir priežiūros paslaugos
50221400-4 Lokomotyvų stabdžių ir stabdžių dalių remonto ir priežiūros paslaugos
50222000-7 Riedmenų remonto ir priežiūros paslaugos
50222100-8 Slopintuvų remonto ir priežiūros paslaugos
50223000-4 Lokomotyvų atnaujinimo paslaugos
50224000-1 Riedmenų atnaujinimo paslaugos
50224100-2 Riedmenų sėdynių atnaujinimo paslaugos
50224200-3 Keleivinių vagonų atnaujinimo paslaugos
50225000-8 Geležinkelio bėgių priežiūros paslaugos
50229000-6 Riedmenų ardymas
50230000-6 Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos, susijusios su keliais ir kitais įrenginiais
50232000-0 Viešosios apšvietimo įrangos ir šviesoforų priežiūros paslaugos
50232100-1 Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos
50232110-4 Viešojo apšvietimo įrangos atidavimas eksploatuoti
50232200-2 Šviesoforų priežiūros paslaugos
50240000-9 Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su jūros ir kitais įrenginiais
50241000-6 Laivų remonto ir priežiūros paslaugos
50241100-7 Laivų remonto paslaugos
50241200-8 Keltų remonto paslaugos
50242000-3 Laivų pertvarkymo paslaugos
50243000-0 Laivų ardymo paslaugos
50244000-7 Laivų ar valčių atnaujinimo paslaugos
50245000-4 Laivų modernizavimo paslaugos
50246000-1 Uosto įrenginių priežiūros paslaugos
50246100-2 Sausųjų dokų paslaugos
50246200-3 Plūdurų priežiūros paslaugos
50246300-4 Plūdriųjų statinių remonto ir priežiūros paslaugos
50246400-5 Plaukiojančiųjų platformų remonto ir priežiūros paslaugos
50300000-8 Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga
50310000-1 Biurų įrangos priežiūra ir remontas
50311000-8 Biurų apskaitos įrangos priežiūra ir remontas
50311400-2 Skaičiuotuvų ir apskaitos įrangos priežiūra ir remontas
50312000-5 Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas
50312100-6 Didžiųjų kompiuterių priežiūra ir remontas
50312110-9 Didžiųjų kompiuterių priežiūra
50312120-2 Didžiųjų kompiuterių remontas
50312200-7 Minikompiuterių priežiūra ir remontas
50312210-0 Minikompiuterių priežiūra
50312220-3 Minikompiuterių remontas
50312300-8 Duomenų tinklo įrangos priežiūra ir remontas
50312310-1 Duomenų tinklo įrangos priežiūra
50312320-4 Duomenų tinklo įrangos remontas
50312400-9 Mikrokompiuterių priežiūra ir remontas
50312410-2 Mikrokompiuterių priežiūra
50312420-5 Mikrokompiuterių remontas
50312600-1 Informacijos technologijos įrangos priežiūra ir remontas
50312610-4 Informacijos technologijos įrangos priežiūra
50312620-7 Informacijos technologijos įrangos remontas
50313000-2 Reprografijos mašinų priežiūra ir remontas
50313100-3 Fotokopijavimo aparatų remonto paslaugos
50313200-4 Fotokopijavimo aparatų priežiūros paslaugos
50314000-9 Fakso aparatų remonto ir priežiūros paslaugos
50315000-6 Telefono atsakiklių remonto ir priežiūros paslaugos
50316000-3 Bilietų išdavimo mašinų priežiūra ir remontas
50317000-0 Bilietų tinkamumo patvirtinimo mašinų priežiūra ir remontas
50320000-4 Asmeninių kompiuterių remonto ir priežiūros paslaugos
50321000-1 Asmeninių kompiuterių remonto paslaugos
50322000-8 Asmeninių kompiuterių priežiūros paslaugos
50323000-5 Kompiuterių periferinės įrangos priežiūra ir remontas
50323100-6 Kompiuterių periferinės įrangos priežiūra
50323200-7 Kompiuterių periferinės įrangos remontas
50324000-2 Asmeninių kompiuterių palaikymo paslaugos
50324100-3 Sistemos priežiūros paslaugos
50324200-4 Profilaktinės priežiūros paslaugos
50330000-7 Telekomunikacijų įrangos priežiūros paslaugos
50331000-4 Telekomunikacijų linijų remonto ir priežiūros paslaugos
50332000-1 Telekomunikacijų infrastruktūros priežiūros paslaugos
50333000-8 Radijo ryšių įrangos priežiūros paslaugos
50333100-9 Radijo siųstuvų remonto ir priežiūros paslaugos
50333200-0 Radijo telefonijos aparatų remonto ir priežiūros paslaugos
50334000-5 Laidinės telefonijos ir laidinės telegrafijos įrangos priežiūros ir remonto paslaugos
50334100-6 Laidinės telefonijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50334110-9 Telefono ryšio tinklo priežiūros paslaugos
50334120-2 Telefono komutatorių modernizavimo paslaugos
50334130-5 Telefono komutatorių remonto ir priežiūros paslaugos
50334140-8 Telefono aparatų remonto ir priežiūros paslaugos
50334200-7 Laidinės telegrafijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50334300-8 Laidinio telekso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50334400-9 Ryšių sistemos priežiūros paslaugos
50340000-0 Garso, vaizdo ir optikos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50341000-7 Televizijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50341100-8 Videoteksto įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50341200-9 Televizijos siųstuvų remonto ir priežiūros paslaugos
50342000-4 Garso įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50343000-1 Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50344000-8 Optikos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50344100-9 Fotografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50344200-0 Kinematografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50400000-9 Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50410000-2 Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50411000-9 Matavimo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos
50411100-0 Vandens skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos
50411200-1 Dujų skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos
50411300-2 Elektros skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos
50411400-3 Tachometrų remonto ir priežiūros paslaugos
50411500-4 Pramoninės laiko matavimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50412000-6 Bandymo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos
50413000-3 Tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50413100-4 Dujų detekcijos įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
50413200-5 Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos
50420000-5 Medicinos ir chirurginės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50421000-2 Medicinos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50421100-3 Invalidų vežimėlių su ratukais remonto ir priežiūros paslaugos
50421200-4 Rentgeno įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50422000-9 Chirurginės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50430000-8 Precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50431000-5 Rankinių ir kitų laikrodžių remonto ir priežiūros paslaugos
50432000-2 Laikrodžių remonto ir priežiūros paslaugos
50433000-9 Kalibravimo paslaugos
50500000-0 Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos
50510000-3 Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų remonto bei priežiūros paslaugos
50511000-0 Siurblių remonto ir priežiūros paslaugos
50511100-1 Skysčių siurblių remonto ir priežiūros paslaugos
50511200-2 Dujų siurblių remonto ir priežiūros paslaugos
50512000-7 Vožtuvų remonto ir priežiūros paslaugos
50513000-4 Čiaupų remonto ir priežiūros paslaugos
50514000-1 Metalinių talpyklų remonto ir priežiūros paslaugos
50514100-2 Cisternų remonto ir priežiūros paslaugos
50514200-3 Rezervuarų remonto ir priežiūros paslaugos
50514300-4 Įvorių remonto paslaugos
50530000-9 Mašinų remonto ir priežiūros paslaugos
50531000-6 Ne elektros mašinų remonto ir priežiūros paslaugos
50531100-7 Katilų priežiūros paslaugos
50531200-8 Dujų prietaisų priežiūros paslaugos
50531300-9 Kompresorių remonto ir priežiūros paslaugos
50531400-0 Kranų remonto ir priežiūros paslaugos
50531500-1 Derikų remonto ir priežiūros paslaugos
50531510-4 Derikų išmontavimo paslaugos
50532000-3 Elektros mašinų, aparatų ir susijusių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
50532100-4 Elektros variklių remonto ir priežiūros paslaugos
50532200-5 Transformatorių remonto ir priežiūros paslaugos
50532300-6 Generatorių remonto ir priežiūros paslaugos
50532400-7 Elektros skirstymo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
50600000-1 Apsaugos ir gynybos reikmenų remonto ir priežiūros paslaugos
50610000-4 Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50620000-7 Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų remonto ir priežiūros paslaugos
50630000-0 Karinių transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos
50640000-3 Karo laivų remonto ir priežiūros paslaugos
50650000-6 Karo orlaivių, raketų ir erdvėlaivių remonto ir priežiūros paslaugos
50660000-9 Karinių elektroninių sistemų remonto ir priežiūros paslaugos
50700000-2 Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais
50710000-5 Pastatų elektros ir mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50711000-2 Pastatų elektros įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50712000-9 Pastatų mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
50720000-8 Centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos
50721000-5 Šildymo įrangos atidavimas eksploatuoti
50730000-1 Aušinimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
50740000-4 Eskalatorių remonto ir priežiūros paslaugos
50750000-7 Liftų priežiūros paslaugos
50760000-0 Viešųjų tualetų remontas ir priežiūra
50800000-3 Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos
50810000-6 Papuošalų, juvelyrinių dirbinių bei gaminių taisymo paslaugos
50820000-9 Odinių asmens vartojimo prekių taisymo paslaugos
50821000-6 Aulinių batų taisymo paslaugos
50822000-3 Batų taisymo paslaugos
50830000-2 Drabužių ir tekstilės gaminių taisymo paslaugos
50840000-5 Ginklų ir jų sistemų remonto ir priežiūros paslaugos
50841000-2 Ginklų remonto ir priežiūros paslaugos
50842000-9 Ginklų sistemų remonto ir priežiūros paslaugos
50850000-8 Baldų remonto ir priežiūros paslaugos
50860000-1 Muzikos instrumentų remonto ir priežiūros paslaugos
50870000-4 Žaidimo aikštelių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
50880000-7 Viešbučių ir restoranų įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
50881000-4 Viešbučių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
50882000-1 Restoranų įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
50883000-8 Pagaminto valgio tiekimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos
50884000-5 Kempingų įrangos remonto ir priežiūros paslaugos