Divisions / Jordbruksmaskiner 43

Sök
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Jordbruksmaskiner

Code Name
16100000-6 Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling
16110000-9 Plogar och skivharvar
16120000-2 Harvar, markberedningsharvar, kultivatorer, ogräsharvar eller hackor
16130000-5 Så- eller planteringsmaskiner
16140000-8 Gödselspridare
16141000-5 Konstgödselspridare
16150000-1 Vältar för gräsmattor och idrottsplaner
16160000-4 Diverse trädgårdsutrustning
16300000-8 Skördetröskor
16310000-1 Slåttermaskiner
16311000-8 Gräsklippare
16311100-9 Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser
16320000-4 Maskiner för höbärgning
16330000-7 Halm- eller foderbalpressar
16331000-4 Upptagarpressar
16340000-0 Skördetröskor och tröskverk
16400000-9 Sprutmaskiner för jordbruk eller trädgårdsskötsel
16500000-0 Självlastande eller avlastande släp- och påhängsvagnar för jordbruk
16510000-3 Självlastande släpvagnar för jordbruk
16520000-6 Avlastningsvagnar för jordbruk
16530000-9 Självlastande påhängsvagnar för jordbruk
16540000-2 Avlastande påhängsvagnar för jordbruk
16600000-1 Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk
16610000-4 Maskiner för rengöring och sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter
16611000-1 Maskiner för rengöring av jordbruksprodukter
16611100-2 Maskiner för rengöring av ägg
16611200-3 Maskiner för rengöring av frukt
16612000-8 Maskiner för sortering av jordbruksprodukter
16612100-9 Äggsorteringsmaskiner
16612200-0 Fruktsorteringsmaskiner
16613000-5 Maskiner för rengöring och sortering av utsäde, spannmål eller torkade grönsaker
16620000-7 Mjölkningsmaskiner
16630000-0 Maskiner för beredning av djurfoder
16640000-3 Biodlingsutrustning
16650000-6 Utrustning för hönsuppfödning
16651000-3 Äggkläckningsmaskiner
16700000-2 Traktorer
16710000-5 Ledtraktorer
16720000-8 Begagnade traktorer
16730000-1 Dragmotorer
16800000-3 Delar till jordbruks- och skogsmaskiner
16810000-6 Delar till jordbruksmaskiner
16820000-9 Delar till skogsmaskiner