Divisions / Poľnohospodárske stroje 43

Vyhľadávanie
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Poľnohospodárske stroje

Code Name
16100000-6 Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy
16110000-9 Pluhy alebo kotúčové brány
16120000-2 Brány, rozrývače, kultivátory, plečky alebo obrábače pôdy
16130000-5 Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky)
16140000-8 Rozmetávače maštaľného hnoja
16141000-5 Rozmetávače hnojív
16150000-1 Valcovače trávnikov alebo športových ihrísk
16160000-4 Rôzne záhradnícke potreby
16300000-8 Žacie mechanizmy
16310000-1 Kosačky
16311000-8 Kosačky trávnikov
16311100-9 Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk
16320000-4 Obracače sena
16330000-7 Balíčkovače slamy alebo krmív
16331000-4 Zberacie lisy
16340000-0 Žacie mechanizmy a mláťačky
16400000-9 Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo
16500000-0 Samonakladacie alebo vykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo
16510000-3 Samonakladacie prívesy pre poľnohospodárstvo
16520000-6 Vykladacie prívesy pre poľnohospodárstvo
16530000-9 Samonakladacie návesy pre poľnohospodárstvo
16540000-2 Vykladacie návesy pre poľnohospodárstvo
16600000-1 Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
16610000-4 Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie vajec, ovocia alebo iných plodín
16611000-1 Stroje na čistenie plodín
16611100-2 Stroje na čistenie vajec
16611200-3 Stroje na čistenie ovocia
16612000-8 Stroje na klasifikáciu alebo triedenie plodín
16612100-9 Stroje na klasifikáciu alebo triedenie vajec
16612200-0 Stroje na klasifikáciu alebo triedenie ovocia
16613000-5 Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie osiva, zrna alebo sušenej zeleniny
16620000-7 Stroje na dojenie
16630000-0 Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív
16640000-3 Včelárske mechanizmy
16650000-6 Hydinárske mechanizmy
16651000-3 Inkubátory a umelé liahne pre hydinu
16700000-2 Traktory/ťahače
16710000-5 Poľnohospodárske traktory/ťahače ovládané chodcami
16720000-8 Použité traktory/ťahače
16730000-1 Trakčné motory
16800000-3 Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov
16810000-6 Časti poľnohospodárskych mechanizmov
16820000-9 Časti lesníckych mechanizmov