Divisions / Landbouwmachines 43

Zoek
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Landbouwmachines

Code Name
16100000-6 Machines voor landbouw of bosbouw, voor voorbereiding of bewerking van de grond
16110000-9 Ploegen en schijveneggen
16120000-2 Eggen, grondbrekers, cultivators, hakploegen of schoffels
16130000-5 Zaai-, plant- of pootmachines
16140000-8 Mestverspreiders
16141000-5 Kunstmeststrooiers
16150000-1 Rollers voor gazons of sportvelden
16160000-4 Diverse tuingereedschappen
16300000-8 Oogstmachines
16310000-1 Maaimachines
16311000-8 Grasmaaiers
16311100-9 Maaimachines voor gazons, parken of sportvelden
16320000-4 Hooimachines
16330000-7 Stro- en veevoederpersen
16331000-4 Opraappersen
16340000-0 Oogst- en dorsmachines
16400000-9 Sproeimachines voor de land- of tuinbouw
16500000-0 Trailers en opleggers voor de landbouw, met eigen laad- of losinstallatie
16510000-3 Landbouwtrailers met eigen laadinstallatie
16520000-6 Landbouwtrailers met eigen losinstallatie
16530000-9 Landbouwopleggers met eigen laadinstallatie
16540000-2 Landbouwopleggers met eigen losinstallatie
16600000-1 Speciale machines voor de landbouw of bosbouw
16610000-4 Machines voor het reinigen, (op maat) sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten
16611000-1 Machines voor het reinigen van landbouwproducten
16611100-2 Machines voor het reinigen van eieren
16611200-3 Machines voor het reinigen van vruchten
16612000-8 Machines voor het (op maat) sorteren van landbouwproducten
16612100-9 Machines voor het (op maat) sorteren van eieren
16612200-0 Machines voor het (op maat) sorteren van fruit
16613000-5 Machines voor het reinigen, (op maat) sorteren van zaad, graan of gedroogde groenten
16620000-7 Melkmachines
16630000-0 Machines voor het bereiden van veevoeder
16640000-3 Machines voor de bijenhouderij
16650000-6 Machines voor de pluimveehouderij
16651000-3 Broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveehouderij
16700000-2 Tractoren
16710000-5 Motoculteurs
16720000-8 Tweedehandstractoren
16730000-1 Tractiemotoren
16800000-3 Delen van machines voor de landbouw of de bosbouw
16810000-6 Delen van landbouwmachines
16820000-9 Delen van bosbouwmachines