Divisions / Landbrugsmaskiner 43

Søg
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Landbrugsmaskiner

Code Name
16100000-6 Landbrugs- og skovbrugsmaskiner til bearbejdning eller dyrkning af jorden
16110000-9 Plove eller tallerkenharver
16120000-2 Harver, oprivere, kultivatorer, luge- eller hakkemaskiner
16130000-5 Så-, plante- eller priklemaskiner
16140000-8 Spredemaskiner til gødning
16141000-5 Gødningsspredere
16150000-1 Tromler til plæner eller sportspladser
16160000-4 Diverse havebrugsudstyr
16300000-8 Høstmaskiner
16310000-1 Slåmaskiner
16311000-8 Plæneklippere
16311100-9 Plæneklippere, slåmaskiner til parker eller sportsbaner
16320000-4 Maskiner til høtilberedning
16330000-7 Halm- eller foderpressere
16331000-4 Opsamlepressere
16340000-0 Høstmaskiner og tærskeværker
16400000-9 Sprøjtemaskiner til anvendelse i landbrug eller havebrug
16500000-0 Selvlæssende og selvaflæssende landbrugspåhængs- og sættevogne
16510000-3 Selvlæssende landbrugspåhængsvogne
16520000-6 Selvaflæssende landbrugspåhængsvogne
16530000-9 Selvlæssende landbrugssættevogne
16540000-2 Selvaflæssende landbrugssættevogne
16600000-1 Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
16610000-4 Maskiner til rengøring eller sortering af æg, frugt eller andre produkter
16611000-1 Maskiner til rengøring af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter
16611100-2 Maskiner til rengøring af æg
16611200-3 Maskiner til rengøring af frugt
16612000-8 Maskiner til sortering af landbrugs-, havebrugs- eller gartneriprodukter
16612100-9 Ægsorteringsmaskiner
16612200-0 Frugtsorteringsmaskiner
16613000-5 Maskiner til rengøring eller sortering af frø, korn eller tørrede grøntsager
16620000-7 Malkemaskiner
16630000-0 Maskiner til tilberedning af dyrefoder
16640000-3 Maskiner til biavl
16650000-6 Maskiner til fjerkræavl
16651000-3 Rugemaskiner og kyllingemødre
16700000-2 Traktorer
16710000-5 Landbrugstraktorer uden førerplads
16720000-8 Brugte traktorer
16730000-1 Trækmotorer
16800000-3 Dele til landbrugs- og skovbrugsmaskiner
16810000-6 Dele til landbrugsmaskiner
16820000-9 Dele til skovbrugsmaskiner