Divisions / Kmetijski stroji 43

Išči
Search cpv codes and title. You can combine number and text, like '911 pills'

Download CPV database for offline use

Show/fold all CPV

Kmetijski stroji

Code Name
16100000-6 Stroji za pripravo ali kultiviranje zemlje v kmetijstvu in gozdarstvu
16110000-9 Plugi ali krožne brane
16120000-2 Brane, skarifaktorji, kultivatorji, plevelniki ali izkopalniki
16130000-5 Stroji za sejanje, sajenje ali presajevanje
16140000-8 Trosilniki hlevskega gnoja
16141000-5 Trosilniki gnojil
16150000-1 Valjarji za travnike ali športne terene
16160000-4 Razna sredstva za vrtnarjenje
16300000-8 Stroji za obiranje
16310000-1 Kosilnice
16311000-8 Kosilnice za travo
16311100-9 Kosilnice za travnike, parke ali športne terene
16320000-4 Stroji za seno
16330000-7 Balarji za seno in krmo
16331000-4 Balarji za pobiranje in povezovanje v bale
16340000-0 Stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov (žetev in obiranje itd.) in stroji za ločevanje zrn od rastline (za mlatev, robkanje itd.)
16400000-9 Stroji za škropljenje za kmetijstvo ali hortikulturo
16500000-0 Samonakladalni ali razkladalni priklopniki in polpriklopniki za kmetijske namene
16510000-3 Samonakladalni priklopniki za kmetijske namene
16520000-6 Razkladalni priklopniki za kmetijske namene
16530000-9 Samonakladalni polpriklopniki za kmetijske namene
16540000-2 Razkladalni polpriklopniki za kmetijske namene
16600000-1 Specialni stroji za kmetijstvo ali gozdarstvo
16610000-4 Stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih kmetijskih proizvodov
16611000-1 Stroji za čiščenje kmetijskih proizvodov
16611100-2 Stroji za čiščenje jajc
16611200-3 Stroji za čiščenje sadja
16612000-8 Stroji za sortiranje ali selekcijo kmetijskih proizvodov
16612100-9 Stroji za sortiranje ali selekcijo jajc
16612200-0 Stroji za sortiranje ali selekcijo sadja
16613000-5 Stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo semen, zrnja ali suhe zelenjave
16620000-7 Molzni stroji
16630000-0 Stroji za pripravo živalske krme
16640000-3 Stroji za čebelarstvo
16650000-6 Stroji za perutninarstvo
16651000-3 Valilniki in tople baterije za piščance
16700000-2 Traktorji
16710000-5 Kmetijski vlačilci brez sedeža, za katerimi se hodi
16720000-8 Rabljeni traktorji
16730000-1 Vlečni motorji
16800000-3 Deli kmetijskih in gozdarskih strojev
16810000-6 Deli kmetijskih strojev
16820000-9 Deli gozdarskih strojev